23. března  2011 v 15:29  rubrika: Kdo byl kdo

Olga Kopecká (1941 Pelhřimov), pseudonym: Olga Valeská

Olga Kopecká (Valeská) - Foto: Hana Vejvodová

Olga Kopecká (Valeská)Foto: Hana Vejvodová

dopisovatelka, překladatelka, rozhlasová novinářka, komentátorka

Olga Kopecká se narodila v roce 1941 v Pelhřimově. Část svého dětství strávila s rodiči v Nigérii, kde byl její otec v letech 1946–1949 zaměstnán. Do Československa se vrací však již pouze s matkou a s mladším bratrem a usazuje se v Lošticích, malé obci u Moravské Třebové v okresu Šumperk. 

Olga Kopecká navštěvovala jedenáctiletou školu v Litovli a úspěšně zde odmaturovala. K vysokoškolskému studiu však pro nejasný postoj k politickému zřízení nebyla doporučena. Zůstává tedy doma a věnuje se zejména studiu jazyků a poslechu Rádia Svobodná Evropa. V této době se také velmi prohlubuje její už tak velmi silné katolické založení. 

V roce 1963 emigrovala Olga Kopecká s matkou a bratrem do Nizozemí. Její matka se vdala za nizozemského občana, a emigrace jim tedy byla povolena. Kopecká pak v letech 1963–1964 studovala na univerzitě v Leydenu slavistiku. 

Po příjezdu do Nizozemí Kopecká kontaktovala redakci Rádia Svobodná Evropa dopisem, ve kterém děkovala za přípravu na situaci v emigraci. Redakci její dopis zaujal a Olga byla pozvána na návštěvu do Mnichova. Tak se tedy Olga Kopecká pod pseudonymem Olga Valeská stala dopisovatelkou Rádia Svobodná Evropa z Holandska. 

Pro Rádio Svobodná Evropa pracovala od roku 1965. Nejdříve překládala texty z angličtiny a sestavovala menší rozhovory, později se dostala k samostatným pořadům – např. pořad Panorama, zajímavosti ze světa, přehledy zahraničního tisku a různé kulturní pořady. Až po více než deseti letech mohla začít psát politické komentáře. Snažila se také prosazovat do vysílání duchovní pořady, jakými byly například úvahy Jana Čepa. V uvolněné atmosféře Pražského jara zavedla spolu s Rozinou Jadrnou-Pokornou pořad písniček na přání posluchačů z Československa. 

V roce 1985 se zasloužila o zavedení tzv. „záznamníkového telefonu“. Jednalo se o telefonní linku, na niž bylo možné zavolat i z Československa, po dvou minutách se ale spojení přerušilo, aby se nedalo zjistit číslo, z něhož se telefonovalo. Ve sluchátku se vždy ozvalo: „Vytočili jste číslo Svobodné Evropy.“ Lidé této možnosti hojně využívali, ať už jen k poslání pozdravu do redakce, nebo k podání informací o tom, co se v Československu aktuálně děje. 

V únoru 1989 se Olga Kopecká stala zástupkyní ředitele české redakce Rádia Svobodná Evropa. Zde setrvala do roku 2002, její poslední pozicí bylo místo ředitelky českého vysílání. 

Olga Kopecká-Valeská je nositelkou papežského řádu svatého Řehoře Velikého za zásluhy na obraně náboženské svobody a křesťanských hodnot za totality prostřednictvím Rádia Svobodná Evropa. 

 

Olga Kopecká-Valeská, dlouholetá novinářka ze Svobodné Evropy

Vložit na svůj web

Autor:  Ivana Příbramská, Tereza Pavlíčková
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas