7. září  2011 v 12:55  rubrika: Kniha a CD

Balony svobody nad Československem

Stamiliony letáků se snášely během padesátých let z tisícovek balonů na území Československa. Letákové akce Svobodné Evropy představují jeden z kuriózních jevů rozděleného světa. Dnes jsou téměř dokonale zapomenuty.

Stejně jako projekt Rádia Svobodná Evropa vzešla myšlenka i realizace z prostředí Národního výboru pro Svobodnou Evropu (the National Commitee for Free Europe – NCFE). Jedna z divizí výboru, Tisk Svobodné Evropy (the Free Europe Press), se zabývala vydáváním tištěných materiálů. Připravovaly se zpravodajské výtahy a materiály pro veřejnost v USA na podporu boje proti komunismu. 

Druhý typ tiskovin Svobodné Evropy směřoval za železnou oponu. Cílem bylo doplnit rozhlasové vysílání a narušit monopol totalitního tisku. Pro dopravu materiálů připadalo v úvahu teoreticky několik cest. Poštovní zásilky se staly ve východním bloku předmětem přísné cenzury. Cestování osob mezi Východem a Západem pokleslo na minimum a podléhalo rovněž důkladné hraniční kontrole. Tisk Svobodné Evropy se snažil informační blokádu zemí střední a východní Evropy prorazit jinými způsoby. Nejznámější se v padesátých letech stala kampaň posílání tiskovin na území Československa pomocí malých balonů. 

Československé pracoviště Tisku Svobodné Evropy bylo rozděleno podobně jako rozhlasová redakce na vedení v New Yorku a výkonnou část v Mnichově. Vedoucím československé letákové akce nebo-li čs. redakce Tisku Svobodné Evropy v New Yorku byl dr. Jan Stránský (1913-1998). Právník, novinář, účastník druhého zahraničního odboje a poválečný poslanec Národního shromáždění za národně socialistickou stranu. Po únoru 1948 emigroval přes Německo do Londýna, kde pracoval jako redaktor týdeníku Tablet. V roce 1951 se stal zaměstnancem Rádia svobodná Evropa (RFE), nejprve v Mnichově a od roku 1952 New Yorku jako vedoucí tiskového oddělení Svobodné Evropy, do roku 1975 v jiných funkcích. 

V Mnichově jako výkonný pracovník pracoval Zdeněk L. Suda (nar. 1920 v Pelhřimově). Roku 1948 absolvoval sociologii na Karlově univerzitě v Praze. Po únoru 1948 odešel do zahraničí, kde dál studoval. Od roku 1954 působil v Mnichově v redakci čs. tisku Svobodné Evropy, v letech 1958-1968 redaktor RFE., v éteru vystupoval pod pseudonymem „Mojmír Brychta“. Podle svého svědectví Zdeněk L. Suda vytvořil podstatnou část textu letáků nejrozsáhlejší letákové operace „Veto“. Konečné úpravy prováděla redakce v New Yorku a poslední slovo náleželo nepochybně americkému vedení. 

Technická stránka balonů.  

Do dnešní doby se z mnoha tisíc balonů dochovalo jen několik málo originálů. Balony se vyráběly z tehdy málo známé průhledné plastické folie nebo z gumy. Náplní byl vodík. 

Plastové balony byly velice jednoduché. Šlo o polyetylénové „pytle“ čtvercového tvaru o straně 4 ½ stopy (1,3716 m). Zpočátku se v jednom z rohů pytle zavěšovala zátěž − svazek s letáky. Svazek zajišťovala schránka se suchým ledem. Po vypuštění se balon vznesl a vítr jej nesl nad cílovou plochu. Podle odhadnutého času se po odpaření suchého ledu letáky uvolnily a snesly se jednotlivě k zemi. Prof. Suda uvádí, že autorem tohoto technického řešení balonů byl uprchlík Ing. Jiří Trutnovský

V pozdějším období akce „Veto“ se podle nálezů na československém území používaly i rozměrnější balony s větším nákladem letáků a jinými typy rozptylovacího zařízení. Jedním z nich byl buben, z něhož se letáky navinuté pod pruhem průhledné folie. postupně uvolňovaly. Takto bylo šířeno například číslo 30 z května 1955. 

Jako další zařízení se použilo kovové kolo, upevněné vodorovně pod balonem. Na kole byly do kruhu zavěšeny balíky letáků. Na jejich závěsy se připojily malé nálože, spojené vodičem k časovači s baterií. Časovač postupně odpaloval náložky, po jejichž explozi se uvolňoval celý balík letáků. 

Autor:  Prokop Tomek
 

Nové články v rubrice

 • 6. února  2011 v 14:24       rubrika: Kniha a CD

  Kniha Svobodně!

  Rádio Svobodná Evropa se stalo fenoménem, jenž zásadním způsobem ovlivňoval informovanost obyvatel Československa. Zpravoval je o tom, co se děje doma i za železnou oponou, a ukazoval tak skutečnou tvář komunistického...

   
 • 22. února  2011 v 14:40     Video  rubrika: Kniha a CD

  Mgr. Marek Junek, Ph.D. – spoluautor

  Český historik zabývající se česko-slovenskými vztahy ve 20. století a společností v období normalizace. Nyní působí jako vedoucí Katedry středoevropských studií FF UK.

   
 • 22. února  2011 v 14:31     Video  rubrika: Kniha a CD

  Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. – spoluautor

  Antropolog, zabývá se problematikou nevládních organizací a neoficiální kulturou v období komunistického režimu. Je předsedou Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva a členem řady nevládních...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas