7. září  2011 v 10:02  rubrika: Kniha a CD

Program na vlnách Svobodné Evropy

Kulturní vysílání

U zrodu kulturního vysílání RFE stál mladý německo-česko-židovský intelektuál z Prahy Petr Démetz, který byl známý svými studiemi o Franzi Kafkovi, jenž publikoval v Kritickém měsíčníku, a významný český spisovatel katolického zaměření Jan Čep. Z Paříže přijel romanista (bývalý žák Václava Černého) Vladimír Peška a Zdeněk Lederer, který brzy odešel vést filiálku RFE do Londýna, při přípravě pořadů spolupracoval s Jaroslavem Stránským anebo s herci Adinou Mandlovou a Jiřím Pravdou. Všichni až na Jana Čepa brzy z Mnichova odešli, kulturní redakci pak do roku 1957 vedl básník, překladatel, publicista a ekonom Jan Tumlíř, který v rádiu působil společně se svojí matkou Marií Tumlířovou, prvorepublikovou senátorkou, jež měla na starosti ženské vysílání. Po jeho odchodu do USA, kde studoval na Yaleově univerzitě ekonomiku, vedení kulturní redakce převzal Jaroslav Dresler, který v jejím čele stál až do roku 1990. Dlouhodobým slovenským vedoucím kulturní redakce byl Imrich Kružliak

Hlavní kulturní pořad měl zpočátku dvacet pět minut a vysílal se před půlnocí (odtud pocházel i jeho český název "Před půlnocí", v angličtině se jmenoval "In the Mood"). Základní náplň tvořilo čtení z děl světových básníků. Dalším kulturním programem byla "Kniha týdne", v němž mj. Jan Čep představoval soudobou francouzskou a anglo-americkou literaturu. Z celkové koncepce kulturních pořadů se vymykala padesátiminutová "Hra týdne" , jež představovala zásadní díla nejen světové dramatiky, ale i českých autorů. Duší projektu byl dramaturg a spisovatel Josef Kodíček. Celkem bylo natočeno okolo stovky her. Jejich příprava skončila jednak z nedostatku financí na autorská práva, jednak proto, že díky působení rušiček bylo komplikované sledovat kompletní děj.  

Hlavní kulturní program dostal název podle jedné knihy českého filozofa Otokara Fischera "Slovo a svět". Jednotlivými příspěvky v počátečním období do programu přispívali např. básník František Listopad, který psal výstižné fejetony o životě v Paříži, nových výstavách, knihách, koncertech či divadelních představeních, spisovatelé Jiří Kárnet nebo Egon Hostovský. V 70. letech přišla v souvislosti s normalizační emigrací do kulturní redakce „nová krev“. Jedním z přispěvatelů se stal i spisovatel Ivan Medek, jehož příspěvky o hudbě patřily mezi nejlepší texty v celé historii programu. Vysílání obohatily i překlady světových básníků a eseje o Janu Patočkovi, Václavu Černém a Václavu Havlovi z pera spisovatele a překladatele Jana Vladislava a komentáře o Katyni a politické literatuře, jejichž autorem byl prozaik Vilém Hejl

Práce v kulturní redakci byla pestrá, ale současně i únavná. J. Dresler na ni vzpomíná následovně: „Měl jsem většinou hodně programů, které bylo potřeba připravit k vysílání, že na vlastní psaní už moc času nezbývalo. Moje penzum se pohybovalo od jednoho sta do dvou set minut týdenního originálního vysílání: Slovo a svět, Hlasy básníků, Kulturní zprávy a aktuality, Města a přístavy, zvláštní programy, každým rokem celá paleta velikonočních a vánočních kulturních programů, vysílání Evropského kulturního střediska v Ženevě, a to ještě není všechno. Takže jsem za ta léta zeditoval nějakých 50 až 75 tisíc strojových stránek. Písmenka do větru. Zpočátku jsem měl několik týdnů sekretářku, ale pak jsem to kroutil dál sám. Dovolená - nedovolená, nemoc, nemocnice, vše se vždy muselo připravit na týdny dopředu. Vánoce začaly být problémem v září a velikonoce hned po Novém roce.“ 

Přínosem kulturního vysílání byla i skutečnost, že velká část textů se následně objevila v exilových časopisech, nebo byla vydávána knižně a obohatila tak českou exilovou kulturu trvalejším způsobem, než „jenom pomíjivým“ vysíláním na vlnách RFE. 

Autor:  Marek Junek
 

Nové články v rubrice

 • 6. února  2011 v 14:24       rubrika: Kniha a CD

  Kniha Svobodně!

  Rádio Svobodná Evropa se stalo fenoménem, jenž zásadním způsobem ovlivňoval informovanost obyvatel Československa. Zpravoval je o tom, co se děje doma i za železnou oponou, a ukazoval tak skutečnou tvář komunistického...

   
 • 22. února  2011 v 14:40     Video  rubrika: Kniha a CD

  Mgr. Marek Junek, Ph.D. – spoluautor

  Český historik zabývající se česko-slovenskými vztahy ve 20. století a společností v období normalizace. Nyní působí jako vedoucí Katedry středoevropských studií FF UK.

   
 • 22. února  2011 v 14:31     Video  rubrika: Kniha a CD

  Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. – spoluautor

  Antropolog, zabývá se problematikou nevládních organizací a neoficiální kulturou v období komunistického režimu. Je předsedou Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva a členem řady nevládních...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas