7. září  2011 v 09:20  rubrika: Kniha a CD

Rádio Svobodná Evropa a jeho československá redakce

Počátky československé redakce

Od počátku roku 1950 se postupně tvořily pracovní týmy jednotlivých redakcí Rádia Svobodná Evropa (RFE). Náboru vhodných pracovníků pro československou část se účastnila i Rada svobodného Československa, která na žádost The National Committee for Free Europe (NCFE) již 26. srpna 1949 oslovila řadu exulantů i mimo Spojené státy s nabídkou zaměstnání při předběžně nespecifikované odborné činnosti v USA. Ne všichni oslovení se nakonec podíleli na práci „rozhlasového“ výboru NCFE. Někteří se zapojili i do výzkumné práce dalších výkonných výborů. Na výzvu reagoval kladně i tehdy v Německu žijící Pavel Tigrid

Ředitelem celé československé redakce se 6. dubna 1950 v New Yorku stal legendární český novinář Ferdinand Peroutka (1895-1978). Pro americké představitele NCFE znamenal spojení s demokratickou minulostí Československa, slibovali si od něj mnohé. Od dob první republiky byl symbolem české demokratické žurnalistiky. Peroutku přímo podporoval T. G. Masaryk, Peroutka se úzce přátelil s Karlem Čapkem a s celou intelektuální českou elitou. Za své postoje ručil po celou dobu nacistické okupace vězněním v koncentračním táboře. Po válce ve složitém ovzduší omezené demokracie dokázal zachovat kritický postoj jako šéfredaktor časopisu „Dnešek“. Brzy po únoru 1948 před nevyhnutelnou novou perzekucí odešel do exilu. V RFE pracoval do odchodu na odpočinek roku 1961. Dalších deset let psal pro RFE své pravidelné úvahy („talky“) jako volný spolupracovník. 

Druhou významnou osobností počátků RFE se stal zmíněný Pavel Tigrid (1917-2003). V době druhé světové války získal rozhlasové zkušenosti jako hlasatel v londýnském BBC. Po válce byl šéfredaktorem kritických týdeníků Lidové strany Vývoj a Obzory. V době komunistického převratu pobýval na reportážní cestě v americké okupační zóně, odkud se již nevrátil. V prvních měsících po únoru 1948 se podílel na pomoci uprchlíkům a od roku 1950 organizoval v Mnichově tamní pracoviště československé redakce RFE, jehož se stal programovým ředitelem. Po odchodu z RFE na podzim roku 1952 se přestěhoval do USA, kde v roce 1956 založil proslulý časopis Svědectví a od roku 1960 až do konce osmdesátých let jej vydával v Paříži. Po roce 1989 působil v Československu ve veřejném životě. 

Československému exilu připadla v RFE dvě prvenství. Jako první zahájili Češi a Slováci nejprve zkušební vysílání ve výroční den pádu Bastily 14. července 1950. První programy zkušebního vysílání roku 1950 se natáčely v redakci v Empire State Building v New Yorku a záznamy letecky putovaly do Mnichova. V Německu vysílání zprvu zajišťoval krátkovlnný vysílač o výkonu 7,5 kW „Barbara”, umístěný na nákladním automobilu na bývalé vojenské základně Lampertheim poblíž československých hranic. První pevný vysílač RFE byl postaven v Biblis u Frankfurtu nad Mohanem. Zkušební vysílání obnášelo pouhých deset hodin týdně formou třicetiminutových relací, zpráv, informací a krátkých politických analýz. 

Zkušební vysílání zahájily 4. srpna 1950 i polská a maďarská redakce. I start pravidelného vysílání 1. května 1951 v 11.00 na střední vlně 417m připadlo československé redakci: „Hlas svobodného Československa, to je rozhlasová stanice Svobodná Evropa“, nebo slovensky: „Hlas slobodného Československa, to je rozhlas Slobodná Európa“. 

Předseda Výboru pro Svobodnou Evropu Charles D. Jackson vyzdvihl při slavnostním zahájení pravidelného vysílání RFE 1. května 1951 v mnichovském hotelu Bayerischer Hof jedinečnou úlohu exulantů a současně zahájil vysílání v českém a slovenském jazyce: "Z této stanice budou svobodní Češi a Slováci hovořit ke svým porobeným rodákům." 

V říjnu 1951 následovalo zahájení řádného vysílání maďarské redakce, 3. května 1952 polské a dále vysílání rumunské a bulharské. Všechny tyto redakce se během let osvědčily a přečkaly i pád železné opony. Zato vysílání do Albánie bylo jen velmi krátkou epizodou let 1951-1953. Problém představovalo nalezení vhodných pracovníků. I vliv v zemi vzhledem k nedostatku rozhlasových krátkovlnných přijímačů v Albánii byl zanedbatelný. 

Autor:  Prokop Tomek
 

Nové články v rubrice

 • 6. února  2011 v 14:24       rubrika: Kniha a CD

  Kniha Svobodně!

  Rádio Svobodná Evropa se stalo fenoménem, jenž zásadním způsobem ovlivňoval informovanost obyvatel Československa. Zpravoval je o tom, co se děje doma i za železnou oponou, a ukazoval tak skutečnou tvář komunistického...

   
 • 22. února  2011 v 14:40     Video  rubrika: Kniha a CD

  Mgr. Marek Junek, Ph.D. – spoluautor

  Český historik zabývající se česko-slovenskými vztahy ve 20. století a společností v období normalizace. Nyní působí jako vedoucí Katedry středoevropských studií FF UK.

   
 • 22. února  2011 v 14:31     Video  rubrika: Kniha a CD

  Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. – spoluautor

  Antropolog, zabývá se problematikou nevládních organizací a neoficiální kulturou v období komunistického režimu. Je předsedou Výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva a členem řady nevládních...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas