29. června  2011  rubrika: Soutěže

Pravidla druhého kola fotosoutěže Toulky českou minulostí

Fotosoutěž Toulky českou minulostí - Foto: Jaroslav Petříček

Fotosoutěž Toulky českou minulostíFoto: Jaroslav Petříček

Podrobná pravidla pro druhé kolo fotosoutěže.

1. Pořadatelem fotosoutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). 

2. Soutěž probíhá na území České republiky v období od 1. července 2011, 00.00 hod do 15. září 2011, 24.00 hod. 

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice. 

4. Soutěž je koncipovaná jako kreativní fotografická soutěž. 

Účast v soutěži 

5. Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním soutěžního příspěvku na téma rozhlasového pořadu Toulky českou minulostí, který je vysílán na Českém rozhlase Dvojka každý týden v neděli v 8:05. V reprízách je vysílá ČRo Leonardo, ČRo Brno a další regionální stanice Českého rozhlasu. 

6. Soutěžní příspěvky lze zasílat do soutěže prostřednictvím elektronického formuláře na webové adrese toulky.rozhlas.cz nebo emailem na adresu fotosoutez@rozhlas.cz

7. Soutěžní příspěvky musí splňovat následující požadavky:
- Každý autor má právo do soutěže zaslat minimálně jednu a maximálně deset soutěžních fotografií.
- Každá soutěžní fotografie musí být přiřazena k některé z kapitol Toulek českou minulostí (stačí označit pořadovým číslem kapitoly/schůzky) a musí ilustrovat konkrétní text. Soutěžící musí tento text k fotografii přiložit (viz. příklady na konci Pravidel).
- Fotografie musí být původní, tzn. že jejich autorem je soutěžící, a nesmí porušovat práva třetích osob.
- Soutěžící musí spolu s fotografií zaslat své jméno a příjmení, kontaktní emailovou adresu nebo telefon.
- Soutěžní fotografie musejí mít potřebnou technickou kvalitu, v minimálním rozlišením 1280 x 960 dpi. 

8. Soutěžní příspěvky, které nesplňují výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny. 

Hodnocení soutěžních příspěvků 

9. Soutěžní příspěvky vyhodnotí nezávislá porota, jejíž složení určí ředitel ČRo Internet, a to nejpozději do 10. října 2011. 

10. Vítězem soutěže se stává ten soutěžící, jehož soutěžní příspěvek bude porotou vyhodnocen jako nejlepší, přičemž kritérii hodnocení soutěžních příspěvků jsou: dostatečná technická kvalita snímku s ohledem na jejich amatérský původ, zachycení místa nebo děje historické události a dobové atmosféry vztahující se ke konkrétnímu dílů seriálu a také estetická úroveň snímku. 

Ceny  

11. Hlavní cenou v soutěži, která je určena pro vítěze soutěže, je cestovní retro radiobudík a CD komplet s 200 díly Toulek českou minulostí z vydavatelství Radioservis a.s. dle vlastního výběru. Soutěžící, kteří se umístí na 2. a 3. místě získají CD komplet s 200 díly Toulek českou minulostí dle vlastního výběru a soutěžící na 4. až 6. místě CD s 50 díly Toulek českou minulostí dle vlastního výběru. 

Vyhlášení vítězů a předání cen 

12. Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na adrese toulky.rozhlas.cz. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na telefonu nebo na emailové adrese, kterou uvedli ve svém soutěžním příspěvku. V případě, že se do 14 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele soutěže. 

13. Ceny budou výherci předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže. 

Prohlášení Pořadatele 

14. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné. 

15. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. 

16. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit. 

17. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího a soutěžní příspěvky na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace. V takovém případě, se ČRo se zavazuje, že při každé publikaci fotografie soutěžícího uvede v popisku i jeho jméno. 

18. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na cenu a cena propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 

19. Plné znění pravidel je uloženo v kanceláři ředitele ČRo Internet a je k dispozici rovněž na internetové adrese toulky.rozhlas.cz

20. Osobní údaje účastníků budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány. 

Příklady, jak by měly být fotografie přiřazeny ke konkrétním textům 

Bitva u Slavkova - pěchota v palebném postavení - Foto: Zdeněk Pudil

Bitva u Slavkova - pěchota v palebném postaveníFoto: Zdeněk Pudil

Autor: Zdeněk Pudil
Kapitola: 680. schůzka – „Mašíruju na Francúza“
Venku se ještě nerozednilo a mlha je tak hustá, že není vidět na deset kroků. Na pravém křídle se začíná ozývat pravidelná střelba z pušek, provázená duněním děl. Nepřítel už zahájil palbu z baterie děl, umístěné u kaple svatého Antonína na úbočí Prateckého kopce. Pokud nepřijdou posily, Francouzi se dlouho neudrží. Na ves Telnici útočí uherské prapory. Tvoří je většinou Rumuni, ale také Chorvati, Srbové a Maďaři; dobří střelci, zvyklí ze šarvátek s Turky na rozptýlený způsob boje. Útočí i rakouští hraničáři. Ve chvíli, když byli přesvědčeni, že mají cestu do Telnice volnou, začnou pálit z hlubokého úvozu před vesnicí francouzští pěšáci. Po neúspěšné zteči se spojenci dávají na zmatený útok - francouzští střelci je pronásledují mezi vinnými keři… 

Pohled na kůr kostela Povýšení sv. Kříže v Rožmitále pod Třemšínem - Foto: Vladimír Žežula

Pohled na kůr kostela Povýšení sv. Kříže v Rožmitále pod TřemšínemFoto: Vladimír Žežula

Autor: Vladimír Žežula
Kapitola: 652. schůzka – „Do školy mne vedl otec, jížto vhled byl jak psí kotec“
Učitel Ryba nejenže učil a vychovával a bedlivě sledoval mravnost dětí při koupání v Sadoňském rybníce, nýbrž za svoje nakoupil knihy a zdarma je dětem půjčoval, vyučoval děti hře na hudební nástroje (dlouhou dobu rovněž zdarma), povinností učitele bylo hrát na kostelním kůru a cvičit s dětmi sbory. S puntičkářstvím sobě vlastním vypočítal, že za pouhých 16 let svého působení v Rožmitále napsal 156 menuetů, 408 německých tanců, 28 koncertů, 80 písní, árií 20 kusů, 10 pastorel, nešpor úplně českých 1 kus, českých skladeb pro klavír 14 kusů, atd., atd., mší celkem 16 kusů, mezi nimi jednu českou. Mezi nimi jednu českou. Tu neslavnější… 

29. června 2011
Za Pořadatele
Alexandr Pícha, ředitel ČRo Internet 

 

Nové články v rubrice

 • Toulky českou minulostí - soutěž

  Nejnovější soutěžní otázky Toulek českou minulostí z roku 2018 a k tomu správné odpovědi a jména výherců z předešlých soutěží:

   
 • Kdo to byl... soutěž

  Scházeli jsme se pravidelně každých 14 dní po 18 let, a pokaždé s trojicí neznámých. Tedy: oni byli a jsou ve skutečnosti docela známí, mnozí z nich i velice slavní, jenomže my Vám jejich jména neprozradíme. To už bylo... KDO TO BYL vrátili.

   
 • 24. září  2013 v 14:00       rubrika: Soutěže

  Soutěž Toulky českou minulostí

  Český rozhlas Brno pro vás na říjen opět přichystal zábavnou a poučnou soutěž, která navazuje na úspěšný pořad jež už 20. rokem vzniká v brněnském rozhlasovém studiu.

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas