rubrika: Soutěže

Toulky českou minulostí - soutěž

Toulky českou minulostí - Foto: Sylvie Mikulcová

Toulky českou minulostíFoto: Sylvie Mikulcová

Nejnovější soutěžní otázky Toulek českou minulostí z roku 2018 a k tomu správné odpovědi a jména výherců z předešlých soutěží:

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI A VYLOSOVANÍ VÝHERCI V ROCE 2017:

 

Toulky českou minulostí 835 - Digger
neděle 7. ledna 2017 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Vydali jsme se opět do minulosti, leč nejenom tam, taky do světa, spolu se světoběžníkem Čeňkem Pacltem. Coby rodiště se tímto věhlasným mužem chlubí Turnov.
Odměňujeme odpověď pana Vojtěcha Dubiny z Vrbky. 

Toulky českou minulostí 836 - Utlučeme je čepicemi
neděle 14. ledna 2017 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Zaměřili jsme se na začátek prusko–rakouské války, přičemž na první místo jsme umístili interventa, na druhém místě oběť. Ti první se řídili mj. myšlenkami pruského generála Clause von Clausewitze, z nich jedna znělka Válka je pokračováním politiky jinými prostředky.
Správně nám tu větu doplnil pan Jaroslav Pešl z Halenkovic. 

Toulky českou minulostí 837 - Milovaný manželi, drahý tatínku
neděle 21. ledna 2017 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
V Toulkách jsme se ocitli v roce 1866, v němž proběhla území jedna z největších bitev na našem území. Ona však byla rekordní i v evropském měřítku. Víc vojáků se v jednom zápolení ocitlo na jednom místě pouze v bitvě u Lipska.
Odměnu posíláme panu Josefu Vlčkovi do Jarcové u Valašského Meziříčí. 

Toulky českou minulostí 838 - Kde jsou Prajzi, tam je válka
neděle 28. ledna 2017 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Vrátili jsme se doprostřed roku 1866, ve chvílích, kdy na našem území proběhla jedna z největších bitev 19. století, již jsme nevyhráli (vyhrálo ji Prusko), již jsme neprohráli (prohrálo ji Rakousko), ale již jsme jak už to tak bývá, odnesli. Tehdy proběhla bitva u Hradce Králové. Tak ji známe dnes, ale ona se dříve nazývala také podle obce, u níž proběhl nejlítější boj. Té bitvě se říkalo bitva u Sadové.
Napsal nám to i pan Kamil Burýšek z Mladcové, tak to musí být pravda. 

Toulky českou minulostí 839 - K divadlu se nám nedostává jenom dům, básníků, aktérů a pak publikum
neděle 4. února 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Pražští Němci měli svoje divadlo postavené přesně sto let dřív, než si Češi po požáru otevřeli taky svoje Národní divadlo. Jak se to původně německé divadlo v Praze jmenovalo? Neslo zcela původně název Národní divadlo.
Správné odpovědi jsme se dočkali mimo od pana Jonathana Leistmana ze Žatčan. 

Toulky českou minulostí 840 - Prozatímní divadlo pro prozatímní národ
neděle 11. února 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Vyprávěli jsme Vám o stavbě Prozatímního divadla, které posloužilo posléze jako základ divadla Národního. Původně měla být tato budova postavena někde jinde, než na vltavském nábřeží. Uvažovalo se o místě, kde se dnes nachází na rohu Příkopů a Václavského náměstí palác Koruna.
Odměnu posíláme panu Josefu Žákovi z Ocmanic. 

Toulky českou minulostí 841 - Císařsko–královský řez
neděle 18. února 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Ptali jsme se, kolik německých států (a státečků) se spojilo do sjednoceného Německa. Bylo jich 23.
A vylosovaný výherce: pan Sebastian Svoboda ze Žatčan. 

Toulky českou minulostí 842 - Pan jurisdoktor, kompozitor a direktor
neděle 25. února 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Tuto schůzku jsme věnovaliskladateli Janu Bedřichu Kittlovi, a ptali jsme se, kterou instituci povznesl tento muž na nebývalou úroveň.
Byla to hudební konzervatoř.
A cena putuje k paní Adéle Kročové z Čupů u Nivnice. 

Toulky českou minulostí 843 - Výpomocný ústav v době přechodné
neděle 4. března 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Tato schůzka nesla poddtitulek Výpomocný ústav v době přechodné. Pokračovali jsme v ní ve vyprávění o počátcích pražského Národního divadla. Trvalo nám to tehdy nějaký čas, než se zahájila stavba (pro přirovnání – zhruba jako některé dnešní dálnice). To zpoždění, než byl vůbec položen základní kámen, trvalo 15 let.
Odměnu posíláme panu Teodoru Horskému do Nitry na Slovensku. 

Toulky českou minulostí 844 - Na zdar Národního divadla!
neděle 11. března 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Už minule jsme se zastavili u budování pražského Národního divadla, a letům, která výstavbě předcházela. Provázely ji bouřlivé spory mezi Němci a Čechy, ale i mezi Čechy navzájem. V jednom svém novinovém článku napsal František Ladislav Rieger, že hlasy, které považují stavbu Národního divadla za přebytečnou, když přece máme Prozatímní divadlo, tedy že ty hlasy patří takovým… boucharónům. Což byl novotvar, který měl nahradit už zaužívané slovo kanonýr.
Tentokrát putuje cena za paní Marií Kročilovou do Kroměříže. 

Toulky českou minulostí 845 - Cesty kamenů
neděle 18. března 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Ty kameny v názvu této schůzky se staly základními a nacházejí se dodnes v podzemní pražského Národního divadla. Sbor pro zřízení českého Národního divadla původně rozhodl, že základní kámen bude jeden, vylomí se z jedné české hory a do vytesaného otvoru v čediči se vloží schránka s pamětními dokumenty. Jenom co však ta zpráva vyšla v novinách, přihlásili se (nadšeně a vesměs se skrytou výčitkou) i občané z jiných pamětních míst. Sbor proto souhlasil s tím, že vznikne kolekce. Jako první mezi nimi se ocitl kámen z Řípu.
Odměňujeme pana Rudolfa Mládka z Brna. 

Toulky českou minulostí 846 - Slavnost poklepů
neděle 25. března 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Na této schůzce jsme se opět věnovali výstavbě pražského Národního divadla. Fotografie sice už tehdy existovala a používala se i v novinách, ale momentku z poklepávání na základní kámen musel zhotovit kreslíř. Zachytil v něm při tomto slavnostním úkonu Bedřicha Smetanu. „V hudbě život Čechů“, pravil přitom Mistr. A přitom poklepal na kámen od Blaníku (z Louňovic).
Jméno vylosovaného výherce: paní ing. arch. Lenka Burýšková ze Zlína. 

Toulky českou minulostí 847 - Fricek
neděle 1. dubna 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Bedřichu Smetanovi říkali v dětství a mladých letech Fricek. On byl totiž pokřtěn jako Friedrich.
Odměnu posíláme Jméno vylosovaného výherce (vlastně výherkyně): paní Hana Zlámalová z Roštění. 

Toulky českou minulostí 848 - Záškolák Bedřich Smetana
neděle 8. dubna 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
K učitelům Bedřicha Smetayn patřila i jedna věhlasná osobnost. Doučování nedělal pro to, aby si přivydělal, byl ze zámožné rodiny, jeho rodině patřil nejhezčí dům na rynku. S Bedřichem, mladším o tři roky, se spřátelil. Byl to Karel Havlíček.
Odměna patří panu Jaroslavu Borůvkovi ze Zbraslavi. 

Toulky českou minulostí 849 - Veliký muzikant. Nebo veliký darebák
neděle 15. dubna 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Bedřich Smetana se coby šestnáctiletý mládenec zakoukal do své sestřenky. A složil pro ni první ze svých slavných polek. Nazval ji podle ní. Je to Luisina polka.
A my odměňuje za správnou odpověď pana Jiřího Bukáčka z Brna. 

Toulky českou minulostí 850 - Takhle bude jednou chodit světem náš Fric
neděle 22. dubna 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Neměl to jednoduché, Bedřich. Kdopak to o něm vyřkl takový soud, který se ocitl v podtitulku této schůzky? Byl to jeho otec, pan Smetana.
A my odměňujeme pana Jaroslava Hlavu z Bozkova. 

Toulky českou minulostÃí 851 - Sedm let citových výlevů, pak svatba
neděle 29. dubna 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Toto pokračování­ nese podtitulek Sedm let citových výlevů, pak svatba. Ptali jsme se, jaké jméno nesla Smetanova první­ žena? A odpověď? Byla to
Kateřina.
Odměnu posíláme paní­ Anně Bartoší­kové do Nedakonic. 

Toulky českou minulostí 852 - V zemi krásné paní Fröjdy
neděle 6. května 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Bedřich Smetana v té zemi strávil několik úspěšných let. Město Göteborg se nachází ve Švédsku. kde pobýval
Odměna patří panu Antonínu Nemravovi z Olomouce. 

Toulky českou minulostí 853 - Řeči si nech na potom!
neděle 13. května 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Poté, co Smetana pochoval tři ze svých čtyř dcer, zemřela v pouhých 32 letech Smetanova první manželka Kateřina - na tuberkulózu.
A my posíláme cenu paní Zuzaně Šoupalové do Pardubic. 

Toulky českou minulostí 854 - Zklamání a osamění
neděle 20. května 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Skladba, při níž se Smetana dal inspirovat světovou literaturou, to byl Valdštejnův tábor podle Friedricha Schillera.
A my odměňuje za správnou odpověď paní Marcelu Dubinovou z Vrbky. 

Toulky českou minulostí 855 - Konflikt a triumf
neděle 27. května 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému.
Který věhlasný pěvecký spolek si vybral Bedřicha Smetanu jako svého jako sbormistra, tázali jsme se. Jmenoval se Hlahol.
Oceňujeme odpověď paní Zuzany Malaťákové z Brna.  

Toulky českou minulostí 856 - Stalo se jsem kapelníkem! Jeden milion pusinek! Věčně Tvůj Bedřich.
neděle 3. června 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
V Toulkách českou minulostí jsme se zastavili opět u zakladatele naší národní hudby Bedřicha Smetany, tentokrát nás zajímaly jeho opery, které začal skládat až když byl na vrcholu svých sil (první Branibory v Čechách zkomponoval v osmatřiceti). Chtěli jsme vědět, kolik tento mistr nakonec vytvořil oper? Bylo jich osm dokončených, devátá (Viola) zůstala v torzu.
Odměnu posíláme paní Lucii Pokorné do Lovosic. 

Toulky českou minulostí 857 - Neslyším!
neděle 10. června 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Víc než deset dílů jsme věnovali úhlavní osobnosti české národní hudby, totiž Bedřichu Smetanovi. Rozhodně si naši pozornost zasloužil, stejně jako o něco později Antonín Dvořák a Leoš Janáček. Bedřich Smetana, když vstoupil jako dirigent do Prozatímního divadla, proslul větou, která se pak o něm léta tradovala. Copak prohlásil, když zjistil pěveckou úroveň jeho členů? Řekl: Dosti jalového kokrhání!
A my odměnu zasíláme paní Janě Burýškové do Mladcové. 

Toulky českou minulostí 858 - Pokud se na světě dějí zázraky
neděle 17. června 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Osm měsíců před Smetanovým ohluchnutím se vdávala jeho dcera Žofie, která si vzala „lesního kontrolora“ (tak zněla jeho funkce, byl to v podstatně hajný) Josefem Schwartzem. Ti dva brzy opustili Praha, ve které žádné velké lesy nejsou, že, a přestěhovali se k Žofiinu tchánovi, lesmistrovi – kde on vlastně měl svou lesovnu či hájenku? A tam hodně času trávil i Bedřich Smetana se svou ženou Bettynou. Bylo to v Jabkenicích.
Cena patří paní Zuzaně Šoupalové z Pardubic. 

Toulky českou minulostí 859 - Mám strach ze šílenství
neděle 1. července 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Bedřicha Smetanu tentokrát zastihujeme na hájence v Jabkenicích, kde pobýval u své dcery a zetě, zdejšího lesního. Trápila ho hluchota i další zdravotní problémy, ale přesto sportoval. Chodil se koupat do zdejšího rybníka – (říkal, že když v něm dovádí se svými vnoučaty, tak jako by zase slyšel), ale nejvíce se věnoval jednomu druhu sportovní aktivity, kterou provozoval hlavně se svým zetěm Schwarzem. Byly to šachy.
A my odměnu posíláme panu Jaroslavu Pešlovi do Halenkovic. 

Toulky českou minulostí 860 - Laskavé, vlídné, útěšné, veliké. A asi věčné.
neděle 8. července 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Jedna opera Bedřicha Smetany zahajovala vůbec první představení, jehož se zúčastnil i korunní princ Rudolf s manželkou Stefanií. Ta zahajovací opera se jmenovala Libuše.
Odměn patří my odměnu posíláme panu Josefu Vlčkovi do Jarcové. 

Toulky českou minulostí 861 - V práci a vědění je naše spasení
neděle 15. července 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Poté, co Smetana pochoval tři ze svých čtyř dcer, zemřela v pouhých 32 letech Smetanova první manželka Kateřina - na tuberkulózu.
A my posíláme cenu paní Zuzaně Šoupalové do Pardubic. 

Toulky českou minulostí 862 - Viktor, Vincenc, Vízětslav
neděle 22. července 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
V TČM jsme dnes dorazily na 862. schůzku, jež uvádí v titulku 3 jména – Viktor, Vincenc, Vítězslav. Všechna patřila jednomu muži, který byl jedním z našich nejoblíbenějších básníků 19. století. Skrývá se pod těmi všemi třemi jmény básník Vítězslav Hálek.
A naše odměna míři na adresu pana Jaroslava Mráze ze Střem. 

Toulky českou minulostí 863 - Venca z Pokratic
neděle 29. července 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Jméno loupežníka Václava Babinského je spojeno snad nejvíc s brněnským Špilberkem a potom ještě s klášterem v Řepích u Prahy, ale kde se vlastně tato kontroverzní postava našich dějin narodila? Bylo to v severních Čechách.
Tentokrát odměňujeme správnou odpověď paní Marie Kolmanové a pana Zdeňka Kolmana ze Starého Petřína. 

Toulky českou minulostí 864 - Jak to doopravdy bylo s Babinským, známým lotrem mexickým
neděle 5. srpna 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Ještě jednou se budeme věnovat snad nejznámějšímu našemu loupežníkovi, když nepočítám dnešní tuneláře. Václav Babinský vstoupil do nejedné pověsti. Skutečností zůstává, že když byl propuštěn z vězení, vykonával počestnou profesi. Byl
1) zahradníkem
2) kovářem
3) nebo ševcem?
Prosím, abyste svoje odpovědi posílali pod heslem Toulky na adresu Český rozhlas, PSČ 657 42 Brno, anebo i rychleji e–mailem: toulky@rozhlas.cz. 

Toulky českou minulostí 865 - Malíř pokojů (i olejů)
neděle 12. srpna 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
V této toulce jsme se věnovali životu a dílu malíře Josefa Navrátila. Tentokrát nikoli jeho obrazům, ale jeho příjmení, totiž Navrátil. Žije jich v současné doba v ČR přes 8000. Rod Josefa Navrátila se tak ale původně nejmenoval. Dali si je úředně změnit až v roce 1800. Znělo jejich příjmení
1) Převrátil?
2) Obrátil?
3) nebo Nevrátil?
Jakém příjmení původně používal rod malíře Navrátila? Napište nám na adresu toulky@rozhlas.cz, nebo klasickou poštou: Toulky, Český rozhlas, PSČ 657 42 Brno. 

Toulky českou minulostí 866 - Nejsevernější český hrob
neděle 19. srpna 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Na palubě rakouské lodi Tegethoff se jako strojník vydal na polární plavbu do Severního ledového oceánu i pačlavický rodák Otak´Kříž. Výprava objevila jedno souostroví, na němž pak byla postavena pro Otu Kříže kamenná mohyla, protože náš krajan zde zemřel na tbc. Nachází se nejsevernější český hrob
1) na území Grónska?
2) nebo na Špicberkách
3) či v Zemi Františka Josefa?
Napište nám na adresu toulky@rozhlas.cz, nebo klasickou poštou: Toulky, Český rozhlas, PSČ 657 42 Brno. 

Toulky českou minulostí 867 - Nejvyšší (a nejlepší) český purkrabí
neděle 26. srpna 2018 v 10.30 - v pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému
Teď zavítáme do historie, do doby, v níž žil, působil a nám tu zanechal nemalé dědictví. A je kladu otázku, co původně to znamená znamená slovo purkrabí? Byl to
1) policejní důstojník2
) nebo to byl správce hradu
3) či na tom hradě vykonával funkci vrátného?
Napište nám na adresu toulky@rozhlas.cz, nebo klasickou poštou: Toulky, Český rozhlas, PSČ 657 42 Brno. 

Autor:  Josef Veselý
Pořad: Toulky českou minulostí  |  Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: obnovená premiéra na Dvojce v pondělí–pátek 20:00; reprízy nejlepších dílů v neděli 08:04  |  Délka pořadu: 25 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas