Rozhlasov Vnoce

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Muslimové a Vánoce

Pátek světí muslimové podobně jako křesťané neděli. Modlitba před maghamskou mešitou
Pátek světí muslimové podobně jako křesťané neděli. Modlitba před maghamskou mešitou  

Vánoce jsou svátky klidu, míru - a samozřejmě také rodiné pohody a dobrého jídla. Rituální rozhořčení nad vulgarizací duchovního poselství ovšem tentokrát necháme stranou. Ukazuje se totiž, že i zprofanovaná podoba Vánoc má tak silný účinek na lidskou mysl, že k sobě přilákala pozornost i mnoha jinověrců, včetně muslimů. I v muslimských zemích jsou v obchodních domech vidět přání k Vánocům a lze dokonce zakoupit stromky, ozdoby a vánoční blahopřání. 

Zároveň jsou ale muslimové velmi citliví na jakýkoli druh kulturního imperialismu - nebo cokoli, co by jej mohlo jen z dálky připomínat. Islámské náboženské autority tedy začaly šíření Vánoc jako západního svátku v muslimských společnostech brát velmi vážně. Odvolávají se na jeden z hadítů, náboženských pojednání, v níž prorok Mohamed praví: Kdo napodobuje nemuslimy v jejich zvyklostech, stává se jedním z nich.

Situace je poněkud komplikována tím, že Ježíš, jehož narození se o Vánocích slaví, je i muslimským prorokem. Ísa, jak se arabsky jmenuje, je stejně jako Marie, považován za součást příběhu islámu a těší se velké úctě.

Právě na tom se ale zakládá nejčastější kritika slavení Vánoc muslimy. Saúdskoarabský anglicky psaný list Rijadh Daily například napsal, že datum Ježíšova narození ve skutečnosti není známo a bylo teprve dodatečně stanoveno. Autor pojednání zdůrazňuje, že Vánoce byly uměle stanoveny na den, kdy se slavil římský svátek slunovratu. To prý znamená, že pod křesťanským příkrovem se skrývá pohanská praktika. Islám je velmi citlivý na jakékoli spojování "čisté víry" s předislámskými zvyklostmi. Křesťané, kteří prý tak opatrní nejsou, se tedy v očích muslima dopouštějí nebezpečného kompromisu s modlářstvím. A muslim, který by se rozhodl po křesťansku oslavit proroka Ísu, se tedy vystavuje velkému nebezpečí. Nepřátelé víry prý využijí každé příležitosti, aby muslimy odvedli od pravého náboženství.

Jiní autoři jsou smířlivější, avšak zdůrazňují, že se narozeniny neslaví ani u jiných proroků, dokonce ani v případě Mohameda, posledního a nejdůležitějšího z nich. Jestliže se tedy někdo rozhodne slavit Ježíšovy narozeniny, vyřazuje tohoto svatého muže z řady ostatních proroků. Pokud se muslim rozhodne Vánoce neslavit, pak to má být především z úcty k Ježíšovi.

Debata o tom, jak se správně postavit ke slavení Vánoc, je ještě aktuálnější u muslimů, kteří žijí v převážně křesťanských společnostech, jako jsou například Spojené státy.

Také americký muftí Muzammil Siddiqi varuje před konsumerismem, který Vánoce provází. Ale rovněž varuje, že Vánoce i v nynější - sekularizované - době jsou nadále především svátkem připomínajícím Ježíše jako Syna božího - tedy nikoli proroka, za kterého jej považují muslimové. Zároveň ale připouští, že není zakázáno blahopřát k Vánocům křesťanským přátelům a sousedům.

Šajch Ahmad Kutty z Islámského institutu v Ontariu odpovídal na internetu na otázky věřících týkající se právě problému Vánoc. Jedna dívka, která na islám konvertovala jako dospělá, se dotázala, zda může slavit Vánoce se svými křesťanskými rodiči. Šajch Ahmad soudí, že je povoleno o Vánocích navštěvovat křesťanské příbuzné, obdarovávat je dárky a účastnit se oslav. Není naopak dovoleno účastnit se bohoslužby, při níž je Ježíš oslavován jako Syn boží. To by byl závažný prohřešek proti víře islámu v jedinost Boha, protože muslimové považují křesťanskou trojici za projev polyteismu.

Jiný muftí se zabývá otázkou, zda je vhodné, aby muslimští rodiče slavili Vánoce se svými dětmi, které chtějí mít podobně jako jejich američtí nemuslimští kamarádi stromeček a dárky. Tito rodiče argumentují, že Vánoce jsou i v křesťanské Americe především svátkem rodinným. Se zdobením stromků a rozsvěcováním světel o Vánocích ovšem tento učenec neslouhlasí. Jako řešení doporučuje, aby se zvyklosti typické pro Vánoce, včetně rozdávání dárků, přenesly na muslimské svátky. Tak nebudou děti postrádat vánoční dárky a zároveň se posílí jejich vztah k typicky muslimským svátečním dnům.

Jestli se vám zdá, že muslimové řeší hnidopišské otázky, pak jste příliš přísní. Paralelně s muslimskou debatou běží v Americe ostrá výměna názorů o tom, zda mají státní úřady rozesílat novoročenky s nápisem Veselé Vánoce - Merry Christmas - tedy s přímým odkazem na Ježíše. Nekřesťanská část společnosti by se prý mohla cítit nepříjemně. Řetězec obchodních domů Macy's se už rozhodl - z jeho výloh září velké nápisy s politicky korektním přáním "Veselé svátky". Tím se ovšem cítí uraženi někteří křesťané. Tak tedy: hezké svátky, veselé Vánoce a šťastný nový rok!


 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: Rozhlasov Vnoce
v rubrice: Vnoce ve svt

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2018 esk rozhlas