Vda a technika - archiv

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Pasivní bezpečnost - 5. část - Bezpečnostní pásy

Jiří Čech  7.11.2005
Bezpečnostní pásy - Autor: Audi.cz
Bezpečnostní pásy
Autor:    Audi.cz  

Vůbec prvním člověkem, který použil něco jako bezpečnostní pás, byl jakýsi závodník tehdejších formulových vozů už před první světovou válkou, kdy se připoutal k sedačce širokým koženým opaskem. Tehdy se závodilo s otevřenými vozy a tento závodník měl problémy se udržet na sedačce při jízdě po nerovnostech a tak si takto vypomohl. Nešlo tedy o bezpečnostní funkci jako takovou, ale účel to prý splnilo. 

Všechny úpravy, které jsou provedeny na vozidle, nejsou k ničemu, pokud není posádka vozidla nějak fixována k sedačkám. Rozborem pohybu lidského těla při čelním nárazu, kdy se nejdříve částečně zasune pod přístrojovou desku, potom se zvedne horní polovina těla o zapřené nohy o pedály, narazí hrudníkem na volant a nakonec hlavou prorazí čelní sklo při vzniku přetížení až 98 g a potom se vrátí zpět do sedačky s nebezpečným zakmitnutím hlavy vzad, se dospělo k závěru, že tělo musí být k sedačce připoutáno tak, aby k tomuto pohybu a v takovém rozsahu nedošlo. Podobný průběh má pohyb těla i při nárazu zezadu, kdy se nejprve tělo prohne dozadu, hlava se nebezpečně zakloní a potom je tělo vrženo dopředu s podobným průběhem, jaký má při čelním nárazu. Jen pohyb hlavy je výrazně nebezpečnější pro přežití. Pokud takový náraz člověk přežije, má velké množství zlomenin a dalších vnitřních poranění včetně vážného zranění hlavy a krční páteře. Neupoutaná osoba bez opěrky hlavy je ohrožována smrtí již při rychlostech okolo 19-20 km/h.

Různých řešení tohoto problémů se zkoušelo mnoho, hlavně automatizovaných typů, které měly za úkol upoutat řidiče i proti jeho vůli. Nakonec se jako optimální a nejlépe fungující prostředek ukázaly popruhy, kterými je pasažér připoután k sedadlu. Tyto popruhy byly doplněny úchyty a zámkem a byly nazvány bezpečnostními pásy. Důležitým předpokladem jejich funkce je správná poloha na těle a jejich napnutí. Správná poloha je dána jejich montáží do vozidla. Důležité je nemít pásy na těle překroucené. Sníží se tak plocha, na kterou potom působí tlak. Správné napnutí je takové, kdy je možné mezi pás a hrudník zasunout maximálně dlaň. Nejprve šlo o pásy pevné, u kterých se správné napnutí seřizovalo zdlouhavě ručně. Pro každého řidiče s odlišnými proporcemi se muselo nastavení provádět zvlášť, což bylo dost nepříjemné. U firemních vozidel, kde se často řidiči střídají, se na toto nedbalo. Nastavila se nějaká univerzální poloha a tato se ponechala jednou provždy. Je jasné, že takto seřízené pásy prakticky nefungovaly a následky havárií byly stále tragické. Tím se účinnost pásů velmi snížila, a proto se hledal způsob, jak tento nešvar odstranit. Řešením byly pásy samonavíjecí, u kterých je popruh celkově delší, ale je zase speciálním zařízením na těle napínán. Kromě této důležité funkce také zabezpečí při odepnutí ustavení pásů do definované polohy, kdy pás nevypadává ven z auta při otevření dveří. Speciální mechanizmus napínání pásu funguje na principu navíjení popruhu působením spirálové pružiny, při tahu uvolňuje popruh, při odlehčení popruh navíjí. Kromě navíjecího mechanizmu jsou uvnitř systému mechanizmy zablokování pásů, bez nichž by pás neměl ochrannou funkci. Tyto mechanizmy jsou z bezpečnostních důvodů tři - jeden reaguje na zpoždění (brzdění vozidla), druhý na rychlost odvíjení pásu a třetí na náklon vozidla. Při brzdění se kyvadlový mechanizmus, reagující na dopředné zpoždění, vykloní směrem dopředu a zablokuje rohatku na navíjecím bubínku, při odbrzdění se vrátí zpět do původní polohy. Druhý mechanizmus je klasický odstředivý regulátor, při překročení určité rychlosti odvíjení se regulátor odjistí a také zablokuje navíjecí bubínek. Třetím mechanizmem je kyvadlo, které při překročení náklonu (nebo odstředivé boční síly) zablokuje odvíjení pásu.

Jednotlivá upevňovací místa pro bezpečnostní pás v karosérii nebo na sedačce jsou vybavena již z výroby speciálním závitem 7/16-20UNF-2B, který neumožní montáž jiného než originálního šroubu, příslušejícího k tomuto zařízení. Je to proto, aby nedošlo k záměně za normální šroub, který nemusí splňovat pevnostní požadavky na toto místo kladené. Pokud máte vozidlo vyrobené před rokem 1970, nemusí mít v karosérii tyto závity připraveny, protože legislativní požadavek na používání bezpečnostních pásů nebyl a karosérie na to nebyly konstrukčně připraveny. Jakákoli přídavná montáž těchto závitů je bezpředmětná, protože karosérie není v těchto místech dostatečně zesílená a tak hrozí nebezpečí vytržení závitů z karosérie, případně značná deformace karosérie v těchto místech. Kromě toho nemají taková vozidla vytvořené vhodné deformační zóny. Stará vozidla jsou z hlediska bezpečnosti neřešitelný problém.

Požadavky na provedení kompletního mechanizmu samonavíjecího pásu a na materiál pružiny jsou celkem tvrdé, ne každý výrobce to uměl, a proto se velmi často kupovaly licence.

Porovnání pevných a samonavíjecích pásů
Pokud je pevný pás správně seřízen, omezuje sice pohyb pasažéra, ale na druhé straně dlouho vedl v účinnosti ochrany. Pracoval totiž bez zpoždění. Samonavíjecí pás sice dává větší svobodu pohybu, ale jeho záchytná účinnost je o něco nižší, protože se vždy malá část pásu odvine, než dojde k zablokování mechanizmu. Tím se ztrácí určitý čas do náběhu funkce. Není to sice markantní rozdíl a podle měření vyhovuje, ale něco na tom bude, protože nyní se tyto pásy doplňují tzv. předpínači. Pás se při nárazu těla o nějakou vzdálenost (15-20 cm) protáhne, což přispívá na jedné straně k omezení maximálního zpoždění a přičítá se k délce deformační zóny, na druhé straně ale pouští tělo dále k volantu a přístrojové desce. U samonavíjecích pásů je tato funkce stejná, kromě toho zpoždění náběhu umožní větší pohyb těla směrem vpřed. Předpínač je vlastně přídavný mechanizmus, který pomocí pyrotechnické patrony přemístí samonavíjecí mechanizmus o předem nastavenou vzdálenost proti pohybu pásu a tak eliminuje vliv zpoždění náběhu. Předpínače se montují spolu s airbagy, jsou řízeny společnou jednotkou. Každý typ bezpečnostního pásu se po havárii musí vyměnit, protože protažení je nevratné, a tedy při případném dalším nárazu bude držet tělo natvrdo (ale nepřetrhne se ani teď), což může vést ke zraněním. U pásů s předpínači je výměna po aktivaci nutná, protože mechanizmus předpínače je konstruován "na jedno použití".


 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: Vda a technika - archiv

Související příspěvky:

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 esk rozhlas