Vda a technika - archiv

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Ne vše umělé je nám v přírodě ke škodě

18.11.2005

Náš svět je plný logických zkratek nebo spíš zkratů, nad nimiž příliš nepřemýšlíme. Často klademe rovnítko mezi pojmy přírodní a prospěšný a stejně tak považujeme za bezmála synonyma slova syntetický a škodlivý. Přitom zdaleka ne všechny přírodní jevy jsou prospěšné, píše Meteoru profesor Jaroslav Petr. - V tomto směru hovoří za vše slovní spojení "přírodní katastrofa". 

Zdaleka ne všechny umělé náhražky jsou však prokletím. Takový umělý kloub je pro nemocné pravým požehnáním. Dělící čára mezi přírodním a syntetickým, umělým, navíc není zdaleka tak ostrá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Dokazuje to nedávný případ, kdy byl chemický průmysl zproštěn viny za zamoření moří látkami, které zpomalují hoření plastů při požárech. Tyto látky byly považovány za lidský vynález a jejich přítomnost v přírodě byla vydávána za doklad o alarmujícím rozsahu znečištění životního prostředí. Teď se ukázalo, že všechno je o poznání komplikovanější. Snad je to vhodný námět k zamyšlení nad dělením světa na "černé" a "bílé". A tak tady uvažuji o mořských houbách, které vyrábějí zpomalovače hoření, a o tom, že ne všechno umělé, syntetické, nepřírodní, nepřirozené je nám i přírodě ke škodě.

Americká chemička Emma Teutenová z Oceánografického ústavu ve Woods Hole pátrala po takzvaných "cizích", lidmi vyráběných látkách - zpomalovačích hoření v tuku vyříznutém z velrybí mršiny uvízlé v písčinách mysu False Cape na atlantském pobřeží Spojených států. Po sedmi měsících tvrdé práce získala z deseti kilogramů tuku miligram zpomalovačů. Analýzy, které zkoumaly izotopové složení chemikálií, však přinesly šokující odhalení - látky považované za výhradní produkty chemického průmyslu jsou přírodního původu!

Emma Teutenová využila k určení původu chemikálií radioaktivního uhlíku, metodu běžně používanou ke stanovení stáří archeologických nálezů. Ropa jako základní surovina chemického průmyslu je tak stará, že se v ní všechen radioaktivní uhlík dávno rozložil. Stejně "vyhaslé" jsou i z ní vyrobené chemikálie. Molekuly vzniklé v současné době v přírodě jsou však radioaktivním uhlíkem "nabité". Platilo to i o údajných zpomalovačích hoření, které Emma Teutenová našla v tuku uhynulé velryby. Vysoký obsah radioaktivního uhlíku vylučoval, že byly vyrobeny z ropy. S největší pravděpodobností je syntetizovaly mořské houby, bakterie nebo řasy. Velryba je konzumovala s potravou a ukládala je ve svém tělním tuku. Chemický průmysl nenesl na jejím úmrtí vinu a příčinu tragického skonu mořského obra nezbývá než označit za "přirozenou".

Zpomalovače hoření patří po chemické stránce k příbuzenstvu molekul s velmi špatnou pověstí, jako jsou například polychlorované bifenyly, dioxiny nebo nechvalně proslulé DDT. Mnohé byly postaveny mimo zákon, protože se u nich prokázal škodlivý vliv na zdraví lidí i dalších pozemských organismů.

Většina těchto látek nebyla vyrobena před rokem 1920. Například DDT se zatím nikomu nepodařilo najít ve vzorcích z dob, které předcházejí počátkům jeho výroby. Pro látky podobné zpomalovačům to neplatí. Odnepaměti je vyrábějí nejrůznější organismy. Jen jsme o tom nevěděli. "Jakmile jsme někde molekuly tohoto typu našli, vinili jsme z jejich výskytu člověka," říká americký chemik Gordon Gribble. Britský rostlinný fyziolog Anthony Trewasas z Edinburghské univerzity v této souvislosti připomíná kampaň, při které byly v krvi evropských ministrů životního prostředí zjištěny nejrůznější chemikálie. Výsledky byly považovány za důkaz globálního znečištění životního prostředí.

"Podle mého názoru se nám po každém jídle objeví v krvi tisíce různých sloučenin a ty všechny jsou přirozeného původu," tvrdí Trewasas. "Nikoho to ani za mák neznepokojuje. Jenže když tyhle látky vezmete a odzkoušíte jejich účinky na myších, najednou zjistíte, že vyvolávají rakovinu, poškozují plod v těle matky, zabíjejí nervové buňky, narušují hormonální rovnováhu v těle nebo způsobují neplodnost. Tyto látky jsou přirozenou součástí rostlin. Rostlinstvo se jejich prostřednictvím brání proti býložravým živočichům. Evoluci rostlin diktuje chemická válka s býložravci, protože rostliny nemůžou před svými nepřáteli utéct. 99,99 % pesticidů, které se nám dostanou do potravy, jsou přírodní pesticidy vznikající v rostlinách."

Trewasas se domnívá, že původ všech cizorodých látek v našem těle nelze hledat jen a jen v chemickém průmyslu. Racionálně uvažující člověk by proto neměl mít strach ani ze stopových množství syntetických chemikálií. V lékařské literatuře lze nalézt asi 2000 případů otrav přírodními toxiny z brambor, ale ani jeden případ otravy insekticidem DDT.

Existence přírodních látek s chemickým složením blízkým syntetickým jedům nabízí vysvětlení záhady, s kterou si vědci lámou hlavy už léta. S mnoha syntetickými sloučeninami si umí naše tělo poradit. Jsme k jejich likvidaci vybaveni enzymy, jež si vyrábíme podle vlastních genů. "Těmto látkám jsme byli v přírodě vystaveni odnepaměti, a proto se jim dokážeme bránit," vysvětluje Anthony Trewasas. Některé syntetické látky, např. DDT, nemají své přírodní protějšky a střet s nimi je pro člověka evoluční "novinkou". Stejně nové jsou však pro člověka i mnohé ryze přírodní sloučeniny. Stačí se podívat na plejádu rostlin, které se na jídelníčku Evropanů ocitly až po objevení Ameriky, např. kukuřice, rajčata, brambory nebo kakao. Ani to nás prý nemá děsit. Podle toxikologů jsou naše obranné mechanismy účinné proti širokému spektru nejrůznějších chemikálií, včetně těch, s nimiž neměli naši předci žádnou zkušenost. Poradí si prý i s většinou ryze syntetických jedovatých látek, toxinů.


Meteor
ČRo Dvojka

Čas vysílání: sobota 08:05; repríza neděle 02:00 Délka pořadu: 52 minut

Radio na p��n�

Zvukový archiv pořadu ve formátu MP3.
Informace o službě Rádio na přání naleznete zde.

Podcast

Stáhněte si podcast pro nejnovější audio záznamy tohoto pořadu.

iTunesImport do programu iTunes je dostupný zde.

Informace o formátu a službě podcast naleznete zde.

 

 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: Vda a technika - archiv

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 esk rozhlas