Vda a technika - archiv

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

O nadmíru komplikované disciplíně předvídání zemětřesení

Petr Jakeš  29.11.2005
zemětřesení
zemětřesení  

Předvídání přírodních katastrof a zvláště zemětřesení je disciplína nadmíru komplikovaná. Jedním z mála, vlastně jediným z "předpověděných" a "uskutečněných" zemětřesení je to, které se odehrálo v roce 1975 v Hai-čengu v Číně a mělo magnitudo 7,3. Den před zemětřesením bylo vydáno varování, že dojde ke katastrofě. Měsíce před touto událostí byly na bodech geodetické čínské sítě zaznamenávány deformace Země. K varování a posléze k evakuaci města přispělo i pozorování podivného chování zvířat a zejména malé předtřesy, kterých s časem přibývalo. 

Byla to však zcela výjimečná předpověď. Žádná další nevyšla, ani ta největší zemětřesení se nepodařilo předpovědět, zřejmě proto, že chyběly tak výrazné projevy, které předcházely čínskému zemětřesení. V: Na základě zmíněné předpovědi bychom se mohli domnívat, že v kolébce seismologie jsou na míle před ostatním světem, kdyby nebylo o rok později (1976) zemětřesení v Ťan-šanu. To se předpovědět nepodařilo a vyžádalo si čtvrt milionu lidských obětí.

Často se po velkých katastrofách stává, že se v tisku, a to nejen bulvárním, objevují otázky a výtky směrované do vědeckých kruhů. Ty z mírnějších mají zhruba tento obsah: Vědci nic předem neudělali, zemětřesení nepředpověděli a sami byli překvapeni rozsahem škod nebo vznikem cunami. Bulvární tisk obyčejně neopomene uvést jméno někoho, kdo událost už dávno a na den předpověděl, ale "oficiální věda" to nepochopila a nevzala v úvahu. K tomu se ještě objeví článek o tom, a to i v seriozním periodiku, že na rozdíl od přístrojů vědců zvířata (od slonů přes veverky, psy a tapíry) o přicházejícím zemětřesení "věděla", protože se podivně chovala. Z toho pak vyvodí jasný závěr, že živočichové jsou schopni takovou událost vnímat den či dva předem.

Co bychom chtěli v předpovědi znát? Tak především kde a kdy k zemětřesení dojde, jakou bude mít velikost, následky a jaká je pravděpodobnost této předpovědi. Měly by být uvedeny důvody, proč je taková předpověď vydávána. Bylo by jistě dobré vědět, jak dlouho budou trvat dotřesy, jaký bude pohyb půdy, popraskání země a trhliny v ní, poškození staveb, sesuvy půdy, zvodnění horizontů nezpevněných hornin, změny hladiny podzemní vody, vznik požárů, dopravní problémy.

Celou řadu těchto následků lze s velkou pravděpodobností odvodit. Předpověď, kterou může nabídnout seismologie, není pro laiky, sdělovací prostředky, ba ani pro vědeckou veřejnost uspokojivá. Zemětřesení zatím není možné předpovědět. Ani vědci z Americké geologické služby, ani z Kalifornské techniky, ani jiní vědci nikdy nepředpověděli (kromě jednoho výše uvedeného případu v Číně) větší zemětřesení. Nevědí, a ani neočekávají, že by nalezli odpověď v dohledné době.

Otázku předpovědi lze položit i jinak, o něco skromněji: Do jaké míry je pravděpodobné, že dojde k zemětřesné události, a v jakém časovém horizontu? Vyjádřeno v procentech pravděpodobnosti - třeba v 80 % během následujícího roku. Jedním ze způsobů, jak se přiblížit k takové předpovědi, by bylo vyjít ze statistických údajů. Avšak historická paměť lidstva, doložená písemným záznamem nebo přenášená ústně, je přibližně pouze 4000 let stará, a to ještě omezená na nepatrnou část planety obývanou kulturními národy znalými písma. Při zkoumání Země je to z hlediska statistického čas téměř nekonečně malý.

Přesto existují odhady. Některé uvádím, ale údajů, zejména těch o velkých zemětřeseních, je pro statistické hodnocení opravdu málo.

Avšak z věrohodných vědeckých zdrojů se můžeme dočíst, že pravděpodobnost zemětřesení může být na základě měření deformací kůry, posunů podél zlomů a výskytu malých chvění vypočítána. Odhaduje se například, že v následujících třiceti letech dojde k většímu zemětřesení v oblasti zálivu u San Franciska s pravděpodobností 67 % a v jižní Kalifornii s pravděpodobností 60 %.

Odpovědět na otázku, kdy zemětřesení nastane, je vskutku nemožné, ale označit místo pravděpodobného výskytu zemětřesení je přece jen o něco lehčí. Řešení přináší teorie tektoniky litosférických desek, která říká, že to bude na hranicích jednotlivých desek.

Často se objevují zprávy o tom, že zvířata tuší nebo "předpovídají" zemětřesení svým neklidným chováním. Takových případů je zaznamenána celá řada a rozhodně mají pro předpověď zemětřesení větší pravděpodobnost úspěchu než psychotronici nebo astrologové.

Poslední takový případ je z vánočního zemětřesení v roce 2004 u Sumatry a s ním spojené přílivové vlny. Zvěř v národním parku Yala na Srí Lance opustila pobřežní nížinu a vydala se do vyvýšených poloh. Zda to byla reakce na cunami nebo na předcházející zemětřesení, není jasné. Je možné, že některá ze zvířat vnímají takzvaný infrazvuk, což je "zvuk" tak nízké frekvence, že ho lidé neslyší. Lidé jsou schopni vnímat zvuky s frekvencí vyšší než 16 Hz, zatímco zvířata mohou vnímat zvuky hlubší.

Další možností je, že zvířata vnímají povrchové vlny vyvolané zemětřesením a šířící se po povrchu. Jsou mnohem pomalejší než elastické vlny pronikající celým zemským tělesem, ale jsou desetkrát rychlejší než vlny zvukové. Projevují se jako vibrace povrchu.

Protože to jsou všechno projevy známé, provedla Americká geologická služba dlouhodobé testování zvířat a jejich schopností "tušit" zemětřesení. Projekt byl po čase zastaven. Výsledek vyzněl skepticky: k předvídání seismického nebezpečí není možné zvířat používat. Ukázalo se totiž, že jisté reakce sice existují, ovšem souvislost se zemětřeseními není úplně spolehlivá. Zatímco v jednom případě zvěř reagovala, v jiném reakce úplně chyběla. Závěr je jasný: chování zvířat nelze považovat za spolehlivý indikátor přicházejících zemětřesení.

Současná pozorování uváděná v odborné literatuře naznačují, že v případě zlomů dochází k jakýmsi varovným předtřesům. Právě takový jev - deformace provázená vlnami o malé frekvenci - může být jedním ze způsobů, jak se hlásí velká zemětřesení. Zatím je znám ze středooceánských hřbetů, ale je možné, že bude platit i pro jiné oblasti.

Taková pozorování vedou ke spekulaci, zda by nebylo možné pomoci přírodě a vyvolávat malá zemětřesení, aby se uvolnilo napětí, které později může způsobit zemětřesení velké intenzity. Zlom, podél kterého dochází k uvolnění napětí, by se musel "namazat" vodou, asi tak jako se maže kov vazelínou. Napětí by se potom uvolňovalo v menších pohybech a v menších zemětřeseních. Takové experimenty již byly provedeny a skutečně lze malá zemětřesení uvolnit. Jistota, že se podařilo vyprázdnit zásobník napětí, však neexistuje.

Neseismickým způsobem předvídání seismického nebezpečí je studium složení podzemních vod. Švédští badatelé studovali podzemní vody na Islandu a upozornili na skutečnost, že několik týdnů před zemětřesením prudce stoupá obsah určitých kovů ve vodách hluboko pod zemským povrchem. V roce 2002 měřili v týdenních intervalech obsah různých kovů v podzemní vodě z hloubky 1500 metrů. Zaznamenali neobvykle prudký nárůst obsahu manganu. V dalších měřeních uskutečněných po několika týdnech se totéž stalo u zinku. Krátce nato vzrostl také obsah mědi. O týden později zasáhlo daný region zemětřesení o síle 5,8 stupně Richterovy škály. Po něm se hodnoty uvedených kovů v podzemní vodě ustálily na původních hodnotách.

Vedoucí týmu Alasdair Skelton předpokládá, že tato metoda by mohla stejně dobře fungovat i v jiných oblastech, které často postihují zemětřesení, jako jsou například Kalifornie nebo Japonsko. Někteří vědci jsou nyní přesvědčeni, že by se jejich pozorování mohla stát opravdu základem varování před blížícím se zemětřesením.

Z knihy Petra Jakeše Vlny hrůzy: zemětřesení, sopky a tsunami.


Meteor
ČRo Dvojka

Čas vysílání: sobota 08:05; repríza neděle 02:00 Délka pořadu: 52 minut

Radio na p��n�

Zvukový archiv pořadu ve formátu MP3.
Informace o službě Rádio na přání naleznete zde.

Podcast

Stáhněte si podcast pro nejnovější audio záznamy tohoto pořadu.

iTunesImport do programu iTunes je dostupný zde.

Informace o formátu a službě podcast naleznete zde.

 

 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: Vda a technika - archiv

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 esk rozhlas