Vda a technika - archiv

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Jak stárnou vládci světa

František Koukolík  5.12.2005
Winston Churchill - Autor:spartacus.schoolnet.co.uk
Winston Churchill
Autor:   spartacus.schoolnet.co.uk   

Obvykle příjemněji, ale jinak stejně jako lidé, kteří vládci světa nejsou. To znamená, že stárnou nejčastěji obyčejně, s nevelkými poruchami duševních funkcí, které při jejich zkušenosti, štábu tajemníků a poradců a zejména talentech, které je do špičkové funkce dovedly, nemusí nikterak poškozovat výkon funkce. Někteří z nich stárnou úspěšně - při mimořádně zachované tvořivosti. A někteří patologicky, s těžkých narušením řady duševních funkcí, což se samozřejmě podepisuje na jejich rozhodování. Zajímavé je, že mnozí z nich se bez ohledu na své těžké postižení udrží v mocenské funkci až do konce života. A to jak ti, kdo jsou považováni za světlé, velké postavy dějin, tak ti, kdo jsou více nebo méně považováni za velké zločince. 

Ronald Reagan je jistě příkladem statečného člověka. Tento muž je znám statečným vystoupením před televizními kamerami roku 1994. Po vyšetření na klinice bratří Mayů světu oznámil, že má Alzheimerovu nemoc. Choroba, která do té doby byla předmětem zájmu vědců, lékařů a psychologů, se dostala do středu pozornosti celého světa. Lidé si uvědomili, že také stárnou a že je může postihnout stejné onemocnění.

Náznaky, že ho něco takového postihuje, se projevovaly už dřív. V roce 1985 Reagan v průběhu svého druhého funkčního období ohromil svět tím, že v německém Bitburgu proti názorům svých poradců uctil hřbitov SSmanů. Předpokládá se, že podlehl nátlaku tehdejšího německého kancléře Helmuta Kohla, jenž toto gesto potřeboval ke svým vnitropolitickým účelům. O něco později byl Reagan v průběhu televizního rozhovoru tázán na okolnosti této aféry. Prezidentovy odpovědi byly zcela nesouvislé. Napovídaly možnosti poruchy poznávacích funkcí. Podezření zesílilo v průběhu Reaganova výslechu ve známé aféře Irán - contras, za kterou nesl svůj díl odpovědnosti. Tvrdil zcela přesvědčivě, že si nic nepamatuje. Řada komentátorů měla zato, že jde o účelovou lež. Jenže je vysoce pravděpodobné, že si skutečně nic nepamatoval.

J.V.Stalin - Autor:cool.point.sk
J.V.Stalin
Autor:   cool.point.sk   

Mezi dalšími velkými postavami to je Winston Churchill, mezi zločinci Adolf Hitler a Josef Stalin.

Proslulý a slavný Winston Churchill, jeden z největších politiků 20. století, stál v čele Anglie v nejkritičtějších okamžicích její historie, v nichž Anglie zcela sama bojovala proti nacistickému Německu, které ovládalo celý průmyslový potenciál Evropy. Do prvního funkčního období ministerského předsedy nastoupil Churchill ve věku 65 let. V tomto věku jdou lidé obvykle do penze. Podle vzpomínek jeho osobního lékaře prodělal Churchill v kritickém období války srdeční infarkt. Nebyl nijak léčen. Občasná duševní selhání, která se objevila v průběhu války, jeho okolí neušla. Někdy byla takového rázu, že Churchillovo okolí pochybovalo o jeho duševním zdraví - nicméně se své funkce zhostil brilantně. První menší cévní mozkovou příhodu prodělal Churchill v roce 1949, to už ministerským předsedou nebyl, nicméně se jím opět stal v roce 1951 a v úřadu setrval do roku 1955.

Jeho životopisec Roy Jenkins, velmi tolerantní muž, napsal, že v té době už byl Churchill neschopen úřad vykonávat - a to velkolepě neschopen. Churchillovi kolísala výkonnost, klesala míra soustředění, hroznou práci mu dávala příprava projevů a vyhodnocení složitých situací. V roce 1953 utrpěl velkou cévní mozkovou příhodu, která ho na čas upoutala na invalidní vozík. Kromě toho měl dost těžce postiženou řeč. Okolí čekalo, že bude rezignovat, ministerský předseda však rezignaci odkládal, jak to jen šlo, a to až do dubna roku 1955.

Historici se shodují, že někdy v polovině třicátých let 20. století se u diktátora Stalina v plném rozsahu projevila paranoia, chorobná podezíravost, vztahovačnost a nedůvěřivost. Následovaly nejstrašnější čistky, které stály život milionů lidí a téměř ochromily Rudou armádu i chod infrastruktury státu. Po roce 1945 na tuto poruchu nasedly projevy postižení mozkových cév. Uvádí se výrok Nikity Chruščova, jenž měl říci, že po válce už to Stalin neměl v hlavě v pořádku. Milovan Djilas, představitel jugoslávské komunistické strany a autor proslulé Nové třídy, kritické knihy o stranickém a státním aparátu Sovětského svazu a jeho satelitů, napsal po osobním setkání s diktátorem to samé. Koncem čtyřicátých a počátkem padesátých let se u Stalina, známého vynikající pamětí, objevily její poruchy. Nevybavoval si jména svých starých spolupracovníků. Začal mít potíže s ruštinou, kterou velmi dobře zvládal, přestože to nebyl jeho mateřský jazyk. V roce 1952 Stalina vyšetřil doktor Vinogradov, jemuž Stalin důvěřoval. Došel k závěru, že Stalin prodělal větší počet malých cévních mozkových příhod a má po nich drobné dutiny v čelních mozkových lalocích. Pitva provedená po Stalinově smrti roku 1953 diagnózu potvrdila. Dnes se toto onemocnění nazývá rané stadium multiinfarktové demence. V mozku jsou mnohá drobná ložiska tkáňové odúmrtě v důsledku postižení cév.

Stalin byl tedy pravděpodobně stižený dvěma onemocněními - paranoidní poruchou osobnosti a vývojem demence v důsledku postižení mozkových tepen. Jak je možné, že se takto nemocní lidé udrží na mocenské špičce? Ze dvou důvodů: jednak pro mimořádné vlastnosti, dobré i špatné, které je tam vynesly. Demence je dlouhodobý proces, který některé duševní funkce postihuje, jiné může dlouho vynechávat. A také proto, že jejich stav vyhovuje lidem v jejich okolí, kteří pak vládnou diktátorovýma rukama.


Meteor
ČRo Dvojka

Čas vysílání: sobota 08:05; repríza neděle 02:00 Délka pořadu: 52 minut

Radio na p��n�

Zvukový archiv pořadu ve formátu MP3.
Informace o službě Rádio na přání naleznete zde.

Podcast

Stáhněte si podcast pro nejnovější audio záznamy tohoto pořadu.

iTunesImport do programu iTunes je dostupný zde.

Informace o formátu a službě podcast naleznete zde.

 

 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: Vda a technika - archiv

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 esk rozhlas