Vda a technika - archiv

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Počet uživatelů Internetu roste

 -gfk-  01.06.2000

Oproti loňskému říjnu vzrostl počet uživatelů Internetu o 60 %, což znamená, že mezi uživatele Internetu se v dubnu 2000 zařadilo plných 16 % populace ČR ve věku 15 až 79 let. 

Tyto výsledky vyplývají z výzkumu GfK - Praha, společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění. Výzkum zabývající se názory na Internet a jeho vnímání byl uskutečněn v říjnu 1999 a v dubnu 2000 a to formou osobních rozhovorů, vždy s 1000 respondentů České republiky. Respondenti byli vybráni náhodným stratifikovaným výběrem a výsledky jsou reprezentativní pro populaci ČR ve věku 15 až 79 let.

Každý dvacátý (5%) respondent uvedl, že služeb Internetu využívá doma. Téměř desetina (9%) dotázaných pak používá Internet v zaměstnání. V současné době jsou nejčastějšími uživateli Internetu muži ve věku do 30 let (třetina z nich), respondenti s vysokoškolským vzděláním (polovina z nich) a studenti (více než dvě pětiny z nich). Internet využívají také dvě pětiny (40%) z 246 respondentů, kteří pracují s počítačem.

Procento těch, kteří se již někdy alespoň okrajově s pojmem Internet setkali, se od října 1999 nijak významně nezměnilo. S tímto pojmem se jak v říjnu 1999, tak i v dubnu 2000 setkali vždy čtyři z pěti dotázaných (80%).

Internet je (stejně jako v říjnu 1999) nejčastěji vnímán jako důležitý zdroj informací. S tímto názorem "rozhodně souhlasí" téměř dvě třetiny (65%) z 805 respondentů, kteří se s pojmem Internet již setkali. Ve srovnání s říjnem loňského roku o třetinu vzrostl počet těch dotázaných, kteří "rozhodně souhlasí" s tím, že Internet je zdrojem zábavy. Více než dvě pětiny (44%) respondentů vyjádřilo "rozhodný souhlas" s tím, že informace šířené prostřednictvím Internetu by měly podléhat kontrole.

Polovina (50%) respondentů "rozhodně" či "spíše souhlasí" s tím, že prostřednictvím Internetu lze rychle a levně nakupovat.

Také polovina (51%) z dotázaných, kteří se s pojmem Internet setkali "rozhodně nesouhlasí" s výrokem, že Internet je ztráta času. Dalších 29% z nich s tímto názorem "spíše nesouhlasí".


 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: Vda a technika - archiv

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 esk rozhlas