Vda a technika - archiv

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Bludné balvany Sisyfa

 -mb-  23.05.2000

Občanské sdružení SISYFOS si klade za cíl působit jako protiváha k množství hromadně šířených dezinformací vytvářejících v povědomí široké veřejnosti iluzi o "vědeckosti" alternativní mediciny, astrologie, okultismu, parapsychologie, proutkařství, spiritismu, ufologie, výzkumu "geopatogenních zón" a jiných pseudověd. 

Jako každý rok, i letos udělil Sisyfos své výroční ceny - Bludné balvany. Jejich držiteli za rok 1999 se stali:

Zlatý Bludný balvan v kategorii jednotlivců - Doc. Ing. Antonín Baudyš "Doc. Ing. Baudyš s osobitým politologickým vhledem neúnavně vypracovává horoskopy České republiky, přičemž nás důrazně upozorňuje, že nefungují dost spolehlivě, ježto si není jist okamžikem jejího zrození. Ptáme se důrazně: kdo brání známému hvězdopravci dostat se k informaci šířené i ve venkovských jednotřídkách? Připouštíme, že udělení této ceny si laureát dávno astrologicky vypočítal, a pro její získání pak učinil maximum. Závěrem ještě dva hlubokomyslné citáty tohoto slovutného astrologa: Již na střední škole jsem zatoužil po něčem exaktnějším. a vybral jsem si astrologii. Někdy se dívám do dlaně, abych si doplnil znalosti - ale nyní již jen výjimečně. "

Stříbrný Bludný balvan v kategorii jednotlivců - Ing. Milan Rýzl "V roce 1999 vyšlo české vydání knihy Milana Rýzla Základní kniha parapsychologie (335 s., nakladatelství Fontána, Olomouc). Její autor vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze fyziku a chemii, od roku 1967 žije v USA a stal se předním světovým parapsychologem. Vydal přes 100 článků a 15 knih v 15 jazycích. Převážně se zabývá mimosmyslovým vnímáním - telepatií a jasnovidností. Shromáždil o těchto jevech mnoho zpráv, pečlivě je analyzoval a rovněž je laboratorně zkoumal. Ač uznává, že v této oblasti dochází k četným podvodům, pokládá tyto jevy za nezvratně prokázané a předjímá možnost jejich praktického využití v telekomunikaci, v lékařské diagnostice, při pátrání po zmizelých a při odhalování zločinů i rudných ložisek. Laureát jasnovidně předpovídá, že budoucí rozšířené používání mimosmyslového vnímání... vnese více pravdivosti a poctivosti do mezilidských i mezinárodních vztahů, neboť lež, podvod, intriky a manipulace s veřejným míněním budou jen stěží možné a zločiny zcela nemyslitelné... Násilničtí vládcové. by tak mohli narazit na psychický odpor svých poddaných. Jakmile by si lidé vypěstovali dobře fungující mimosmyslové vnímání.měli by přímý přístup k pravdě. A právě na to již tak zoufale dlouho čekáme. Pak konečně totiž naplníme heslo na naší prezidentské standartě, zodpovíme Pilátovu otázku (Co je pravda?) a navíc tímto parapsychologickým kladivem udeříme na tuneláře, pochybné politiky, neseriózní publicisty a šarlatány všeho druhu. Již jasnovidíme, že díky laureátovým výzkumům naše důvěryhodnost ve světě neobyčejně vzroste - a již jasnoslyšíme, jak se všude jasnoříká: co Čech - to poctivý parapsycholog."

Bronzový Bludný balvan v kategorii jednotlivců - Arthur Bolstein "Arthur Bolstein v dialektické jednotě s Arturem Bolčem je autorem natolik fascinující knihy Obyčejné selhání jedné neobyčejné teorie, že laudatio raději přebíráme z recenze našeho předního relativistika prof. Vopěnky otištěné v časopise Vesmír 1999 č.9.: Jen velkorysosti vítěze můžeme vděčit za to, že kniha nesluje "Einstein na kolenou" - vždyť speciální teorii relativity vyvrátila způsobem, jemuž by měl porozumět každý středoškolák. Jen neuvěřitelně šťastnou náhodou si pan Bolčo zvolil decentní pseudonym Bolstein, čímž vkusně připomněl jméno kdysi neprávem oslavovaného, dnes již však zcela zdrceného Einsteina. Po elementárním důkazu neplatnosti teorie relativity i Lorentzových transformací věnuje autor zbytek knihy své trnité cestě za poznáním a nenechává nikoho na pochybách, že myšlení se stalo jeho vášní. Příhody zde uvedené jsou vybrány tak, abyusnadnily práci jeho budoucím životopiscům a tvůrcům čítanek a jsou doplněny listem fotografií "Tisíc Bolsteinových tváří - od kolébky až k zralosti". Z obálky knihy na nás vedle poněkud zahanbeně se tvářícího Einsteina hledí mužná tvář jeho přemožitele. Ve své recenzi mj. prof. Vopěnka předjímá, že .kniha by zajisté udělala radost marxistickým přírodovědcům sdruženým ve spolku Sisyfos. Máte pravdu, pane profesore, ba co víc, radost nám udělala nejen kniha, ale i vaše recenze, a to dokonce bez ohledu na to, kdo chodil do a kdo za VUML."

Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev - Institut celostní medicíny MUDr. Josefa Jonáše "Za rozvoj biorezonanční medicíny a zvláště za elektropolokontaktní určování léků. Zejména za aplikaci polokontaktního určování nejvhodnějšího homeopatického léku či nosody s využitím Vollovy elektroakupunkturní metody, za tvůrčí uplatnění kinesiologie v homeopatii a za vpravdě hrdinný homeopatický boj s elektrosmogem a různými kosmickými vlivy. Kolektivní laureát si jistě, neméně než jeho skeptičtí obdivovatelé, uvědomuje skvělé možnosti dálkového výběru nejvhodnějších léků prostřednictvím Internetu a jednoduchého adapteru zapojeného na osobní počítač a dvěma drátky na pacienta. Zcela nezapojené zůstávají přitom zkoumané léky kdesi v centrálním skladu, neboť jejich informační podstata byla převedena do ... kam vlastně ? Institut dr. Jonáše se svým výzkumem na píď přiblížil všem Nobelovým cenám najednou. Nejen za fyziologii, fyziku a chemii, ale - když popíše své praktiky v "Jonášově knižnice zdraví" - tak jistě i za literaturu a v jistém smyslu i za ekonomii. Cena za mír by pak byla příjemným, avšak plně zaslouženým, přídavkem. Z díla dr. Jonáše "Odolnost vůči nemocem" (str.84) o detoxikačních homeopatických preparátech uveďme závratně jednoduchou ideu: Homeopatické Plumbum metallicum (kovové olovo - obsahující nepatrné stopy olova) v organismu intoxikovaném olovem způsobí zvýšené vylučování olova z těla (neboť podobné je léčeno podobným). Pouze se dohadujeme z čeho se vyrábějí nosody pro potírání účinků televizní obrazovky. Že by z rozemletého televizoru? Jakmile se Nobelův výbor seznámí s těmito pracemi, jistě promptně Nobelovy ceny udělí - a předpokládáme, že přiměřeně stylově - tj. v homeopatickém ředění. Jako malý závdavek uštědřujeme v předstihu Zlatý Bludný Balvan Sisyfa - zato však silně koncentrovaný."

Stříbrný Bludný balvan v kategorii v kategorii družstev - Televize Prima "Za mimořádný přínos k mysteriozitě České republiky tak, že co do záhad se řadí do světové špičky. Tuzemským seriálem Záhady a mystéria dohonila - ba předhonila - importované Tajemné příběhy, a to díky zejména okouzlujícímu Jiřímu Podzimkovi a jeho výzkumnému supertýmu, jakož i skvělé režii, která dokázala z případných pochybovačů udělat nepochybné pitomce, což u vlastního výzkumného supertýmu samozřejmě nebylo nutné. Díky TV Prima se v EU můžeme již vykázat např. podřipským drakem, neformálními styky našich občanů s ufóny, bezpečnostně prověřenými strašidly, erudovanými psychtroniky se zlatými ručičkami, dobře fungujícími menhiry, prastarými národními tradicemi - ano i aurami vlastenců zářících v národních barvách. Připomeňme jen několik z těchto televizních perel. Výzkum magnetické ženy by, při vhodné aplikaci, mohl vést kesnížení rozvodovosti, neboť zvýšená přitažlivost manželek by nedovolila manželům aby se jen tak snadno odtrhli. Zda některé feministky přepólují na odpudivo, není dosud jasné - možná již tak mnohé učinily. Díl o upírech jasně ukázal, že se nezříkáme našich krajanů - byť to byli upíři. Tím, že nevylučujeme ani tuto minoritu z naší demokratické společnosti, prokazujeme svou občanskou vyspělost a současně lépe chápeme proč i dnes nám kdekdo pije krev. Prezentaci léčivého pyramidálního domku sympatickou stavitelkou považujme, bez legrace, za pěknou ťafku stavebním podnikatelům jak snadno, rychle a levně řešit výstavbu. Rozumně postavila jeden domek pro sebe a druhý pro ufóny - a kdyby náhodou nepřiletěli, dá se pronajmout serióznějším zájemcům. Ještě je třeba dořešit to samonabíjení baterek. Pak se z domku bude najednou i byt i léčebna i elektrárna. Ten náš rarášek je - co pravý Čech - učenlivý (byť málo konstruktivní) a od původního středověkého pouhého mechanického ramplování dospěl již k taškařicím s elektronikou. Začne-li si však stejně nezodpovědně pohrávat i s jadernými reakcemi, bude jistější vodit turisty spíše do temelínského reaktoru než na Zvíkov."

Bronzový Bludný balvan v kategorii družstev - AQUAPOL "Za zavádění vysoušečů a zákazníků pomocí magnetokineze. Za propagaci a prodej vysušovacích zařízení budov na principu magnetokineze. Jsou to zařízení naprosto neuvěřitelná - lustru podobná - která pouhým působkem superslabých magnetických polí změní na dálku kapilaritu zdiva, čímž zatlačí vodu do země. Čímž to je pro životní prostředí nejneškodnější metoda vysušování zdiva na světě. Nepotřebuje zásobování žádnou nepřirozenou energií ( el. proud, baterie ), neboť pracuje s přirozenou energií zemského magnetizmu, která nic nestojí. Pro AQUAPOL - systém využíváme přirozené pole Země jako dodavatele energie. Tím splňujeme také stavebně-biologické zákony, vysvětluje vynálezce Wilhelm Mohorn, tento postup se dá trochu přirovnat k homeopatii . Zda však při instalaci těchto zařízení hostincích štamgastům rychleji vysychá pivo v krku či voda v kolenou, není dosudznámo. Nicméně věříme, že nedojde ke zneužití těchto zařízení teroristy či realitními agenty, kteří - kdyby použili ještě supersuperslabější magnetické pole (nebo dokonce žádné) - by mohli vysušit půdu a rostlinstvo široko daleko anebo naopak s obrácenou polaritou způsobit katastrofální záplavy."


 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: Vda a technika - archiv

Související weby:

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 esk rozhlas