Vda a technika - archiv

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Hvězdy, planety a magnety

Jan Palouš, Hynek Bulíř  13.11.2007
Kniha Hvězdy, planety a magnety - Autor:Hynek Bulíř
Kniha Hvězdy, planety a magnety
Autor:   Hynek Bulíř  

Když se podíváme na noční oblohu, uvidíme stovky hvězd. Už malým dalekohledem jich uvidíme tisíce. Planety už nebudou pouhými body, ale uvidíme jejich kotoučky, na Marsu polární čepičky, u Saturna prstenec. Kolem Jupitera jeho měsíce. Velkým dalekohledem spatříme hvězdokupy, krásné mlhoviny a galaxie. Ale vesmír není to, co vidíme očima a dalekohledy. Nachází se zde 23% temné hmoty, zatím neznámých částic, které bez váhání projdou celou Zemí, aniž by byly zachyceny. Zdaleka největší součástí vesmíru je mysteriózní temná energie, jakési fluidum prostupující celý vesmír, který má za následek zrychlenou expanzi vesmíru a tvoří plných 63 % hmoty a energie ve vesmíru. O tom se píše v knize Hvězdy, planety a magnety, která byla veřejnosti představena na konci října ve Štefánikově hvězdárně. 

Tato kniha je o plazmatu a magnetickém poli. Dívá se na svět z hlediska elektromagnetických dějů. Popisuje cestu slunečního větru, polární záře, radiační pásy i rozsáhlou pavučinu vzájemně propojených magnetických polí Slunce, planet a měsíců.

Proslov zde přednesl profesor RNDr. Jan Palouš, DrSc., z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky a předseda Rady pro zahraniční styky AV ČR:

Jan Palouš - Autor:Hynek Bulíř
Jan Palouš
Autor:   Hynek Bulíř  

"Kniha autorů Petra Kulhánka a Jakuba Rozehnala, která vychází v edici Kolumbus nakladatelství Mladá Fronta, nám odhaluje ono dobrodružství poznání, jež je spojeno s prostorem kolem nás táhnoucím se od našich oken všemi směry, ale převážně do vzdálených končin Vesmíru.

Úhel pohledu je určen magnety, či magnetickými poli. Jak autoři píší, jde o procházku magnetickým světem planet, hvězd, mlhovin a galaxií. Jedná se skutečně o průhled do astronomie, který mapuje magnetická pole v okolí Země a dalších planet sluneční soustavy a našeho Slunce. Tato témata jsou tradičně předmětem zkoumání a popularizace v České republice. Ostatně letos se koná mezinárodní heliofyzikální rok v jehož rámci je organizováno mnoho popularizačních akcí včetně přednášek.

Autoři však jdou dále a ve své knize se zabývají i rolí magnetických polí při vznikání planetárních soustav a uvádějí řadu příkladů extra-solárních planet, jež jsou v poslední době často objevovány. Zde můžeme říci, že velkým kladem je pokus vysvětlit čtenářům i značně komplikované teorie a představy o formování planet v akrečních discích, nebo pak pokus vymezit hranici mezi hvězdami a planetami.

Role magnetických polí však nekončí u planetárních soustav. Mají vliv i na samotnou tvorbu hvězd a fragmentace molekulárních oblaků. Autoři také zmiňují magnetická pole v souvislosti s kompaktními objekty ve vesmíru a dostávají se až ke hvězdám s velmi intenzivním magnetickým polem, k magnetarům. Birkerlandovy proudy v jejich pohledu obcházejí celý Vesmír počínaje okolím naší Země až po velkorozměrnou strukturu Vesmíru mapovanou kupami galaxií.

Ivan Havlíček, Petr Kulhánek, Jakub Rozehnal - Autor:Hynek Bulíř
Ivan Havlíček, Petr Kulhánek, Jakub Rozehnal
Autor:   Hynek Bulíř  

"Hvězdy, planety, magnety" je další vynikající publikací edice Kolumbus, která se tradičně pohybuje na rozmezí popularizační a odborné literatury. Je jistě velmi důležité dávat širokému publiku možnost seznámit se s výsledky posledních výzkumů. Kniha přináší množství informací a jejím dalším kladem je seznam další literatury, se kterou se zajímající se čtenář může seznámit.

Je třeba se zmínit i o těch částech knihy, které mají charakter cestopisu, kde autoři popisují své zkušenosti s výpravami za severní polární kruh k pozorování projevů magnetického pole Země, jež jsou označovány jako polární záře, nebo do Afriky, Turecka či jinam za úplným zatměním Slunce. Čtenář zde může nalézt mnoho užitečných rad, pokud by se snad sám někdy v budoucnosti hodlal na takou výpravu vydat.

Ivan Havlíček knihu ilustroval - Autor:Hynek Bulíř
Ivan Havlíček knihu ilustroval
Autor:   Hynek Bulíř  

Kniha je doprovázena vynikajícími ilustracemi Ivana Havlíčka a v příloze naleznete řadu astronomických snímků. Gratuluji autorům i nakladatelství Kolumbus k jejímu vydání. Tento čin jistě budou následovat i další, které magnetický pohled na Vesmír doplní i jinými úhly, do kterých astronomie a astrofyzika dnes intenzívně nahlíží."


 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: Vda a technika - archiv
v rubrice: Vda

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 esk rozhlas