2. svtov vlka

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Zvukové záznamy povstaleckého vysílání Českého rozhlasu

Vlastimil Hankus (vha)  30.04.2005 10:54
Technik Nosek hlásí... - Autor:Archiv Českého rozhlasu
Technik Nosek hlásí...
Autor:   Archiv Českého rozhlasu  

Volání Českého rozhlasu z budovy v Praze na Vinohradech znamenalo rozhodující obrat v osvobozování našeho území. Stalo se mezníkem ve vývoji událostí v hlavním městě, počátkem Pražského povstání i Povstání českého lidu. Toto volání o pomoc bylo prvním veřejným povelem k masovému vystoupení proti okupantům na celém dosud okupovaném území Čech, Moravy i Slezska. Na výzvy Českého rozhlasu si jednotlivci opatřovali zbraně a do boje se zapojilo celé město. 

Boj o rozhlas

Přepad rozhlasové budovy se českým policistům tak vydařil, že dokonale překvapili mnohem početnější německou strážní jednotku. Bylo však jen otázkou času jak dlouho bez posil vydrží. I když se němečtí vojáci v budově neorientovali, pokud by měli dostatek času, určitě by nakonec hlasatelnu a vysílací pracoviště našli. Proto se hned do vysílání ozývá ona známá výzva, původně určená především policistům v Bartolomějské ulici, kde se k odjezdu do rozhlasu připravovala další skupina:

"Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!"

Její autentická podoba se zachovala a můžete si ji poslechnout, tak jak zazněla z vysílání 5. května 1945 ve 12:37hod.

 
Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko.
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!

Výzva se mnohokrát v různých podobách opakuje, ze všech stran přijížděli a přibíhali bojovníci ozbrojeni puškami a samopaly, ale i sekerami a noži. Boj v budově nabírá na síle a skupinám povstalců se podaří pronikat do budovy bočním vchodem z Balbínovy ulice, nebo po střechách okolních domů. Povstalcům se daří Němce zatlačovat a tato informace se objevuje i ve vysílání:

 
Odpor je postupně likvidován...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

Volá Český rozhlas! Vysíláme na vlně 415 metrů. Odpor v rozhlase je postupně likvidován. Zatím vysíláme gramofonovou hudbu.

Do zvuků pochodů však pronikají z chodeb ozvěny střelby, jak se můžeme přesvědčit v následujícím záznamu:

 
Hudba a střelba...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

Hudba+ střelba

Pět minut před pátou hodinou, kdy je odpor v budově konečně zlikvidován se ve vysílání objevuje zpráva o ustavení Čs. vojenského velitelství Velké Prahy:

 
Vojenské velitelství...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

Od 14 hodin dne 5. května1945 působí Československé vojenské velitelství velké Prahy ve styku s Národním výborem československým a všemi bezpečnostními sbory. Potřebná opatření byla učiněna a provádějí se. Všechny vojenské osoby z povolání účastní se spontánně osvobozovací akce. Další rozkazy budou vydány.

Výzva měla ohlas a na toto volání z rozhlasu si jednotlivci opatřovali zbraně a do boje se záhy zapojilo celé město. Hodinu a půl po půlnoci vyzvalo vojenské velitelství ke stavbě barikád:

Voláme všechny československé občany, aby stavěli všude na okraji Prahy barikády proti tankům. Nebo v jiné verzi:
Voláme všechny československé občany, aby pokračovali ve stavbách barikád a překážek na všech cestách vedoucích ku Praze.

Pražané staví barikády - Autor:Archiv Českého rozhlasu
Pražané staví barikády
Autor:   Archiv Českého rozhlasu  

Výzva byla několikrát opakována krátce po šesté hodině ranní byly připojeny i přesné instrukce k jejich stavbě:

Barikády postavíte takto:
Vozidla bez kol naplníte dlažebním kamenem. Vozy elektrické dráhy naplníte dlažebními kostkami, před tím je však uvolníte a vhodně postavíte. Používejte i nádob na popel, nezapomeňte je však uzavřít. Traverzy spojte drátem. Na místech, která nelze objet, ustavte střelecká hnízda, objekty, které nelze obejít, ostřelujte.

Výzva měla ohlas, celkem bylo v Praze postaveno1583 barikád, jen v nejbližším okolí rozhlasu jich bylo 19.

Obrana Prahy

Boje pokračovaly i v dalších dnech, povstalcům docházelo střelivo, nedostávaly se zbraně. Němci útočili z okrajových čtvrtí města a uplatňovali svoji materiální převahu, nasadili tanky, dělostřelectvo i letectvo, ale obránci vydrželi a nakonec německé útoky odrazili. Z rozhlasového vysílání je provázely plamenné výzvy:

 
Pražané, přes všechna ujištění...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

Pražané, přes všechna ujištění o příměří, která jsme dostali od velitelství německých ozbrojených sil zahájily tyto útok na Prahu. Pražané, braňte každou píď země, braňte barikády! Podřizujte se rozkazům velitelů revolučních gard a všech československých ozbrojených formací, Němci Prahu nedobudou!

Německé jednotky bojují ještě i 8. května večer, přestože v 16 hodin odpoledne už německé velení v Praze kapitulovalo.

 
Svobodní vojáci...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

Svobodní vojáci svobodné republiky hajte svou Prahu, vytrvejte, zvítězíme! Praha je a zůstane československá a svobodná. S hrdostí dívá se na váš boj celý kulturní svět! Vytrvej Praho!

Voláme spojenecká vojska.

Součástí vysílání povstaleckého rozhlasu byly i cizojazyčné výzvy o pomoc. Jedna z nich, v ruském jazyce vypadala takto:

 
Hovoří Praha, Rudá armádo...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

Hovoří Praha, Praha hovoří. Rudá armádo slyšte naši prosbu. Německá vojska podporovaná tanky, letadly, útočí na Prahu. Posíláme plamennou výzvu slavné Rudé armádě, potřebujeme vaši pomoc, potřebujeme podporu vašeho letectva proti německým vojským pokoušejícím se dobýt Prahu. Praze se nedostává zbraní, Praha se nevzdá...

V anglické zase takto:

 
Praha volá spojenecké armády...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

Haló, haló, volá Praha, Praha volá spojenecké armády. Německé síly útočí na Prahu těžkými zbraněmi, tanky a letectvem. Voláme spojenecké bombardéry, hloubkaře proti německým armádním sborům směřujícím k Praze. Potřebujeme zbraně a střelivo. Praha volá spojenecká vojska pomožte nám co možná nejdříve.

Kouzlo nechtěného.

Volání o pomoc se z povstaleckého rozhlasu ozývalo často, chvíle byly vypjaté, přímo hektické a tak se mohlo přihodit, že v neděli 6. května, asi ve dvě hodiny dvacet minut v noci, zazněla z ampliónu i tato výzva:

Hovoří Praha! Česká Praha hovoří!
Němci porušili jednání o kapitulaci, rozpoutali boj. Potřebujeme pomoc! Pošlete nám na pomoc letectvo a tanky, pošlete nám výsadkáře! Místo výsadku je na hřbitovech Olšany na Vinohradech. Místo je zabezpečeno a označeno trojúhelníkem.

V Plzni se dočkali.

Ne všude na území ale vypadala situace tak vypjatě. Moravou se zvolna prodíraly ze dvou směrů jednotky Rudé armády, na severu za účasti Československého armádního sboru, zdola pak Sověti s Rumuny. Do Plzně přicházeli Američané a podle hlášení rozhlasu to bylo takto:

 
Hovoří Plzeň...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

Hovoří Plzeň, Plzeň hovoří. Přestřelka která trvá je přestřelka amerických tanků vůči malé skupině německých, drzých okupantů. Buďte na svých místech, zachovejte klid a myslím, že během několika minut vám budeme moci hlásit, že přestřelka je ukončena a že skutečně se v Plzni už nenalézá žádné doupě těchto nenasytných německých bestií. Reprodukujeme dál gramofonovou hudbu.

Němci to ale vidí jinak.

Je pravdu těžko pochopitelné, že v době kdy i Hitlerovi už došlo že je konec, němečtí vojenští velitelé nevnímají realitu a pořád čekají na zázrak. Představy o brzkém novém uspořádání poměrů, nebo o možnostech dlouhodobé obrany na levém břehu Vltavy nesvědčí o elementárních schopnostech Němců posoudit situaci. Myšlení okupantů charakterizuje i záznam vyhlášení velitelství protektorátních vojsk:

 
Vrchní velitelství německých vojsk hlásí...
DOWNLOAD (STÁHNOUT) |  STREAM  

Obyvatelstvu Prahy se oznamuje letáky a rozhlasem toto prohlášení vrchního velitelství německých vojsk v Protektorátu Čechy a Morava:
Pražané, dosud můžete volit mezi bojem a zničením, zbytečným proléváním krve, nebo klidem, pořádkem a udržením blahobytu až do brzkého nového uspořádání poměrů. Udržováním pořádku bude další zásobování a pohyby německých vojsk zajištěno. Při dalším bezvýznamném odporu a sabotáži zasáhne silně ozbrojená a dosud plně bojeschopná německá branná moc všemi moderními válečnými prostředky. Zlomení odporu a zásobování se bude díti v budoucnu na úkor Českých zemí. Následkem toho by se změnil váš blahobyt v hrůzy válečného bojiště. Rozhlasové zprávy několika nerozvážných jednotlivců neodpovídají skutečnosti. Nejen tito lidé, ale s nimi celý český národ, jenž po dobu šesti let této strašné války měl žíti v uspořádaných a téměř mírových poměrech ponese následky těchto nepředložených činů. Máte proto dosud volbu mezi udržením vašeho blahobytu, zajištěným zásobováním a přesnou dopravou, nebo nouzí, strádáním, hladem, ničením a zbytečným proléváním krve. Vrchní velitelství německých vojsk v Protektorátu Čechy a Morava.


 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: 2. svtov vlka
v rubrice: Bitva o rozhlas

NA STEJNÉ TÉMA

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 esk rozhlas