2. svtov vlka

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Königstigery proti Shermanům

Alexandr Pícha  31.08.2004
Pz VIB Königstiger - Autor: archiv autora
Pz VIB Königstiger
Autor:    archiv autora  

Koncem března 1945 nastala dramatická situace v bojích u velkého německého tankového výcvikového střediska v Paderbornu. Boje byly tak intenzívní, že se americké a německé jednotky vzájemně promíchaly. Ve velení způsobila zmatky i smrt velitele 3. obrněné divize generála Maurice Roseho, jehož velitelský Jeep nešťastnou náhodou vjel do kolony Königstigerů. Přestože se osádka malého vozu pod hrozbou tanků vzdala, jeden z německých velitelů amerického generála při zatýkání zastřelil. 

Generál Rose se před svou smrtí pokoušel posílit levé křídlo amerického útoku. Německé tankové jednotky za pomoci pěchoty podnikaly protiútoky všude, kde to bylo možné. K nejkritičtější situaci došlo jižně od paderbornského letiště, kde se po přímé mírně stoupající cestě přesouvala kolona amerických tanků a samohybných děl. Na pravé straně se rozkládaly hustě zalesněné kopce, zatímco nalevo bylo pole a necelých 300 metrů za ním lesík. V koloně jela rota středních tanků M4 Sherman, které následovala rota pěchoty na lehce obrněných polopásových vozidlech. Kolonu uzavíralo několik nákladních vozů, Jeepů a tři stíhače tanků M36 Jackson.

Z levé strany se najednou z lesa vyřítilo sedm supertěžkých tanků PzKpfw VIB Königstiger. Ve stejné chvíli se zprava mezi kopci objevily další tři Königstigery. Americké tanky se ocitly v nejhorší taktické situaci. Kolona nemohla manévrovat a nesrovnatelně slaběji pancéřovaná americká vozidla se nemohla spasit ani rychlým ústupem. Shermany a Jacksony navíc nemohly využít ani výhody stabilizátorů svých kanónů.

Někteří experti později přirovnali střet k námořní bitvě. Sedm zleva útočících Königstigerů zaujalo souběžnou formaci, ze které pálily do boků americké kolony. Americká pěchota okamžitě seskákala z vozidel do příkopů po obou stranách silnice. Jeden Sherman se 76mm kanónem vyjel ze středu kolony směrem k německým tankům a nakrátko využil úkrytu za malou zemědělskou budovou poblíž silnice. Když projížděly Königstigery kolem, rychle otočil věž a svým 76mm kanónem zasáhl jeden německý těžký tank zezadu. Přestože byl Königstiger nejtěžším a nejvíce pancéřovaným tankem 2. světové války, měl své "Achillovy paty". Střela Shermanu pronikla slabším pancířem, který kryl motor, a německý obrněnec začal hořet. Statečná osádka amerického tanku však za svůj čin zaplatila. Jejího Shermana zasáhl další Königstiger, který projížděl za prvním zasaženým německým monstrem.

Německý útok byl překvapivý a převaha těžce pancéřovaných a vyzbrojených německých těžkých tanků byla naprostá. Shermany a Jacksony byly dvakrát lehčí než Königstigery, měly mnohem slabší pancéřování a samozřejmě i menší kanóny. Zkušení veteráni v amerických tancích však jednali chladnokrevně a rozhodli se nedat svou kůži zadarmo. Velitel jednoho ze starých Shermanů s původním krátkým 75mm kanónem rychle zhodnotil své možnosti. Věděl, že Königstigery jsou méně pohyblivé a že se jejich těžká manuálně ovládaná věž se otáčí pomalu. Stejně dobře však věděl, že slabý 75mm kanón čelní pancíř Königstigera neprorazí. V kritické situaci se však rozhodl dobře.

Jak se rychle otáčela věž Shermanu, jeho velitel nařídil nabít kanón zápalným granátem naplněným napalmem z bílého fosforu. Königstiger vzápětí nato inkasoval zásah do čelního pancíře těsně nad průzor řidiče. Německé monstrum hned zahalily plameny a kouř. Přestože granát nemohl proniknout silným pancířem, fosfor hořel na celé přední části německého tanku a ventilátor motoru navíc nasál černý kouř dovnitř. Velitel amerického Shermanu neztrácel čas a věž se rychle otáčela za dalším cílem. Druhý fosforový granát zasáhl další Königstiger a důsledky byly stejně hrozivé. Také tento německý obrněnec zaplavily plameny a kouř. Teprve poté se jinému Königstigeru podařilo Sherman zasáhnout.

Zanedlouho se však Němcům podařilo ovládnout situaci. Zásah vpředu jedoucího Shermanu zablokoval zbytek americké kolony a Königstigery bezpečně kryté desítkami tun pancíře střílely ze svých mohutných kanónů na jedno vozidlo za druhým. Když ze všech amerických vozidel stoupal dým nebo byla znehybnělá, zbylé Königstigery rychle unikly směrem k německým pozicím.

Další americké pomocné jednotky dorazily ke koloně až nějakou dobu po katastrofě. Německé Königstigery zasáhly sedmnáct Shermanů, stejný počet polopásových vozidel, tři nákladní vozy, dva Jeepy a jeden stíhač tanků. Ztráty na životech Američanů naštěstí nebyly tak velké, jak se na první pohled zdálo. Německé tanky útočily příliš zblízka, takže nemohly sklonit kulomety v tankových věžích tak nízko, aby zasáhly pěchotu v příkopech. Přežilo i několik tankistů z osádek zasažených tanků. Američané rychle odsunuli ze silnice vyhořelá vozidla a začali zpojízdňovat opravitelné tanky. Jeden z armádních expertů Belton Y. Cooper si ve svých pamětech trpce stěžoval na to, jak byly starší M4 Shermany zranitelné pod palbou německých těžkých tanků. Stejně tak litoval toho, že v koloně nebyl žádný americký těžký tank M26 Pershing.

Belton Y. Cooper si na místě pečlivě prohlédl zasažené německé těžké tanky. Zadní pancíř prvního Königstigeru byl proražen americkou 76mm protitankovou střelou, která pronikla skrz nádrž do bojového prostoru německé osádky. Ta byla zmasakrována úlomky střely, které se odrážely od vnitřních stěn pancíře Königstigeru a následně celý tank ještě vyhořel. Pancíř dalších dvou Königstigerů zasažených americkými zápalnými granáty byl na první pohled relativně málo poškozený. Při bližším ohledání však bylo patrné, že prudkým žárem z hořícího fosforu popraskaly sváry deskového pancíře německých tanků. Prasklinami pronikl hořící napalm do tanku a způsobil jejich osádkám pravý horor.

Po debaklu jižně od paderbornského letiště Američané rychle přeskupili své jednotky. Němci mezitím ustoupili z města a soustředili své tanky Panther a Tiger a pěchotu severně od letiště. Když se jednotky americké 3. obrněné divize probily až k letišti, nakrátko je zastavila palba 88mm víceúčelových kanónů Rheinmetall, které Němci zakopali a ukryli za pytle s pískem. Američané však rychle přivolali samohybné houfnice M7 Priest, jejichž 105mm granáty z velké části pobily osádky německých děl. Američané poté dobyli celé letiště a zanedlouho vstoupili do Paderbornu.

Poznámky:
- hlavním zdrojem článku je publikace Beltona Y. Coopera: Death Traps - The Survival of an American Armored Division in WWII, The Random House, Inc., New York 2003
- další bibliografie je uvedena v článku O WEBU


 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: 2. svtov vlka
v rubrice: Tanky

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 esk rozhlas