2. svtov vlka

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Debakl prvních Königstigerů na Východě

Milan Kopecký  10.11.2004 11:09
Königstiger - Autor: The Russian Battlefield
Königstiger
Autor:    The Russian Battlefield  

Jakkoliv měly být supertěžké tanky Königstiger novou "neporazitelnou" zbraní těžce zkoušených nacistických obrněných sil, jejich první větší bojové nasazení dopadlo neslavně. V bitvě u polské Sandoměře se projevily hlavní nedostatky Königstigerů, které je měly provázet po zbytek války, ať už jde o neúměrné přetížení mechanismů, poruchovost, ale i upadající profesionalitu nových osádek německých tanků. 

Od 14. července 1944 byl 501. oddíl těžkých tanků pod velením majora von Legata přezbrojován v Ohrdrufu na nové těžké tanky PzKpfw. VI Ausf. B (Sd Kfz 182) "Tiger II", které dostaly přezdívku Königstiger. Po třítýdenním výcviku na místním polygonu byl odeslán 5. srpna na východní frontu. Jeho stav byl oproti tabulkám snížen o jednu rotu, kam byly soustředěny problémové poruchové stroje a která zůstala ve výcvikovém prostoru. Bojeschopná bojová vozidla 501. schwere Panzer Abteilung (sPzAbt) byla 9. srpna vyložena ze speciálních plošinových vozů řady SSyms na nádraží Koniecpol v blízkosti Kielců.

Ráno 13. srpna 1944. Hořící Königstigery na okraji Ogledowa - Autor: The Russian Battlefield
Ráno 13. srpna 1944. Hořící Königstigery na okraji Ogledowa
Autor:    The Russian Battlefield  

10. srpna 1944 překročila vojska 1. ukrajinského frontu řeku Vislu, v prostoru jihozápadně od Sandoměře prorazila německou obranu a vytvořila předmostí, jež se protivník pokusil zničit silami, přisunutými z méně exponovaných úseků bojiště. 11. srpna na linii mezi městečkem Szyldów, vesnicí Ogledów a městečkem Stazsów zaujal obranu 6. gardový tankový sbor 3. gardové tankové armády. Skládal se ze tří gardových tankových brigád (51., 52. a 53. GTB), podporovaných 71. samostatným gardovým plukem těžkých tanků (otdělnyj gvardějskij polk ťjažolych tankov, neboli OGPTT). Písčitá půda nedovolila sovětským tankistům připravit obranné okopy pro svá bojová vozidla, protože se stěny neustále sesouvaly, ale zároveň způsobovala velké potíže i Němcům. Jejich první útok, vedený čelně silami 16. tankové divize, uvázl na nevhodném terénu. "Panthery" zapadaly do písku a byly bez potíží likvidovány výstřely téček 53. gardové tankové brigády. V otevřeném terénu tak na sklonku dne zůstalo osm německých vraků, sovětské brigády žádné ztráty nezaznamenaly.

Těžké tanky IS-2 poručíka Udalova, které zničily tři německé Königstigery - Autor: The Russian Battlefield
Těžké tanky IS-2 poručíka Udalova, které zničily tři německé Königstigery
Autor:    The Russian Battlefield  

Mezitím se již na bojiště blížil 501. sPzAbt. Nové supertěžké stroje pochopitelně trpěly během padesátikilometrového pochodu řadou mechanických poruch, takže ráno 11. srpna zůstalo akceschopných pouhých 30 tanků, z toho 11 Königstigerů (zbytek oddílu provizorně doplňovaly střední tanky PzKpfw IV). Němečtí technici využívali každé hodiny, která mohla být využita k opravám.

Ani 6. gardový tankový sbor nebyl na plných stavech, nejsilnější jednotkou byla 52. brigáda s 10 středními tanky T-34/85 a 9 T-34/76 ; 53. brigáda měla dohromady 9 T-34/85 a T-34/76 , 51. gardová brigády vedla ve stavu 11 T-34/76 a T-34/85 a 71. OGPTT disponoval 11 těžkými tanky IS-2 a jedním IS-1.

V noci z 12. na 13. srpna byl z německých linií slyšet hřmot motorů, nenechávající nikoho na pochybách, že se schyluje k další větší akci. Velitel 53. gardové brigády plk. Archipov se svým náčelníkem štábu předpokládali, že po událostech z 11. srpna již bude těžiště útoků směřovat na křídla brigády, nikoli jako dosud na její střed. Proto centrální úsek proti vcelku přehledné písečné rovině zajišťoval 2. prapor, zatímco pravou část, jejíž terén byl kromě písečných dun zbrázděn hlubokou a poměrně širokou roklí s polní cestou na dně, připadla 1. a 3. praporu. Za roklí měla obranná postavení pěchota 297. střelecké divize.

Tankisté 53. gardové tankové brigády zkoumají zničený Königstiger - Autor: The Russian Battlefield
Tankisté 53. gardové tankové brigády zkoumají zničený Königstiger
Autor:    The Russian Battlefield  

U ústí rokle se nacházely v léčce dvě "třicetčtyřky" pod velením gardového kapitána Ivuškina. Ostatních pár tanků 3. praporu se rozmístilo o něco dále, asi kilometr za Ogledówem. Nejblíže k ústí stál ve stohu zamaskovaný tank podporučíka Alexandra Petroviče Oskina. Kromě velitele se osádka skládala z řidiče-mechanika Stecenka, miřiče Měrchajdarova, spodního střelce Grušina a nabíječe Chalyčeva. Oskin měl v případě útoku nepřátelských sil zahájit palbu až na přímý rozkaz velitele brigády.

Za svítání zaútočilo několik německých bombardérů na Stazsów a vzápětí se přidalo dělostřelectvo. Vedlo palbu do plochy a bylo zřejmé, že o konkrétní poloze tanků 53. brigády nemá ani ponětí, vše navíc ztěžovala ranní mlha. V 7.00 hlásil veliteli brigády ze svého stanoviště kpt. Ivuškin, že několik německých tanků postupuje roklí. Ivuškin je zatím neviděl, mohl se pouze spoléhat na svůj sluch. Pak se u východu z rokle objevil první obrys obrovského tanku, z charakteru jeho pohybu v písečné půdě bylo zřejmé, že má velké problémy. Přesto se pomalu sunul vpřed. Za ním ve velkém odstupu následoval druhý a třetí. Když první Königstiger míjel Ivuškinovo stanoviště, velitel brigády dal Oskinovi povel k palbě.

Opuštěný Königstiger číslo 502 v Ogledowě - Autor: The Russian Battlefield
Opuštěný Königstiger číslo 502 v Ogledowě
Autor:    The Russian Battlefield  

Vzdálenost menší než půl kilometru i solidní výkon kanónu ZiS-S-53 ráže 85 mm poskytly Oskinovi slušnou šanci na úspěch a jeho osádka jí beze zbytku využila. Měrchajdarov už v prvních vteřinách fatálně zasáhl dva Königstigery do pravých boků, třetí se sice k "téčku" pokusil otočit čelem, ale následný zásah do pravého pásu jej znehybnil a po dalších výstřelech Oskinova stroje i tento tank začal s prostřeleným pravým bokem věže hořet. Následně došlo k explozi střeliva, která vozidlu odervala střechu věže.

Na úseku 2. praporu 53. brigády posílila sovětské síly jedna četa 2. tankové roty 71. samostatného gardového pluku těžkých tanků pod velením npor. Klimenkova. Když v devět ráno zaútočila pěchota 289. střeleckého pluku 97. střelecké divize na osadu Zarez a vesnici Ogledów, odrazila jí soustředěná palba několika "Tigerů II". Pak ale na německé tanky zaútočil se svými IS-2 npor. Klimenkov a po krátkém boji jednoho Königstigera zapálil a druhého vyřadil z boje. V deset hodin večer, když dva tanky 3. praporu 63. brigády s rotou samopalníků obsadily Ogledów, čekalo zde na Sověty velké překvapení. Na kraji vesnice nalezli dva nepoškozené "Tigery II", opuštěné osádkami z naprosto neznámých příčin. Stroje měly věžová čísla 102 a 502 a patřily k velitelským verzím se speciálním radiovybavením. "Pětsetdvojka" byla naplněna palivem téměř po okraje nádrží a zásoba střeliva zůstala prakticky netknuta. Stroj podle přístrojů ujel pouze necelých 450 km. U vesnice zůstal zapadlý ještě jeden Königstiger s věžovým číslem 234.

Gardový nadporučík V. A. Udalov - Autor: The Russian Battlefield
Gardový nadporučík V. A. Udalov
Autor:    The Russian Battlefield  

Současně s akcemi u Ogledówa zaútočilo 7 "Tigerů II" s podporou více než desítky obrněných vozidel (pravděpodobně středních tanků Panter IV a samohybných děl StuG 40 i ze stavu 16. tankové divize) od Szyldów ve směru na výšinu 272,1 a pokračovalo dále na samotu Mokre, kde stál kromě "téček" 52. gardové tankové brigády v léčce i těžký tank IS-2 nadporučíka V. A. Udalova. Ten německé stroje nechal přiblížit na vzdálenost tři čtvrtě kilometru a poté zlikvidoval vedoucího "Königstigera" a zasáhl druhého. Když formace začala ustupovat, Udalov se po lesní cestě přemístil do výhodné pozice a zneškodnil ještě jeden "Tiger II" (jeden z Udalovem zasažených strojů měl zřejmě věžové číslo 313). Ani příslušníci 52. GTB nevyšli z boje naprázdno, osádky ppor. Krajlova a staršího seržanta (čs. ekvivalent rotného) Komaričeva vyřadily z boje čtyři cíle - střední tanky a samohybná děla.

Druhý útok této již oslabené formace směřoval o něco východněji a byl zastaven ze zálohy střílejícím "Stalincem" poručíka Běljakova. Ten zasáhl do boku z kilometrové vzdálenosti jednoho "Königstigera" a třetím výstřelem jej zapálil. I tento útok byl pochopitelně odražen. Sověti v bojích 13. srpna neztratili oproti německým šestnácti jediný stroj a ppor. Oskin byl vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny SSSR a jeho střelec Měrchajdarov Leninovým řádem. Je samozřejmé, že na výsledku střetnutí na Sandoměřském předmostí se projevila nezkušenost německých tankistů, nevyzrálost nové konstrukce a naprosto nevhodný terén, ale rozhodující vliv hrála taktika sovětských středních i těžkých tanků. Palba z připravených léček, kombinovaná s vhodně načasovanými protiútoky, se ukázala proti pomalu se pohybujícím těžkým tankům jako velmi účinná a byla v podstatě obdobou německého způsobu vedení boje, který v letech 1944-45 připravoval sovětské tankové jednotky o velké množství techniky.

Sovětští vojáci zkoumání právě "ukořistěný" Königstiger číslo 502, na boku má nápis "zajatý 13-8-44 druhý B-N 52 T-Br" - Autor: The Russian Battlefield
Sovětští vojáci zkoumání právě "ukořistěný" Königstiger číslo 502, na boku má nápis "zajatý 13-8-44 druhý B-N 52 T-Br"
Autor:    The Russian Battlefield  

Údaje o počtu z boje vyřazených tanků potvrdil i německý zajatec, příslušník 501. sPzAbt, který při výslechu 16. srpna vypověděl, že oddíl disponuje již jen 26 stroji z původních čtyř desítek. Uvádí se, že příčinou několika totálních ztrát (nejméně dvou strojů s věž. čísly 113 a 124) byla vnitřní exploze zásoby munice a že 13. srpna padlo 11 příslušníků tankových osádek 501. oddílu, většinou sice devatenáctiletých nováčků odvodního ročníku 1925, ale i dva důstojníci - ppor. Wiemann a ppor. Kanietzki. Několik desítek dalších příslušníků oddílu bylo zraněno.

Zajímavé jsou jistě i konečné osudy dvou ze tří Königstigerů, ukořistěných u Ogledówa. Trup a věž stroje "102" byl po demontáži výzbroje a ostatních agregátů zničen během ostřelovacích zkoušek. Ty mimo jiné prokázaly, že se zhoršily materiálové vlastnosti pancíře oproti deskám, použitých na "Tigerech I". Königstiger s číslem "502" se dokonce zachoval do dnešních dnů jako exponát tankového muzea v Kubince u Moskvy.

Zničený Königstiger šestým gardovým tankovým sborem. Na bocích korby jsou vidět díry po zásazích - Autor: The Russian Battlefield
Zničený Königstiger šestým gardovým tankovým sborem. Na bocích korby jsou vidět díry po zásazích
Autor:    The Russian Battlefield  

.


 

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: 2. svtov vlka
v rubrice: Tanky

NA STEJNÉ TÉMA

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 esk rozhlas