2. svtov vlka

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONEN.
Tuto strnku jsme pesunuli do Archivu web Ro.
Uveden informace proto nemusej bt aktuln a nkter soubory mohou bt nedostupn.

Doplňování během plavby - Underway replenishment at sea

Tanker doplňující palivo - Autor: US NAVY

19.10.2005 10:46 I když doplňování pohonných hmot, munice a zásob plavidlům v akci bylo obecně uznáváno za důležité už před válkou, jen Němci a Američané vyvinuli včas systémy schopné zajistit takovou podporu bojovým plavidlům. Američané jako první zavedli techniku doplňování paliva a dalšího zásobování svých lodí na moři pomocí hadic a nosných lan, nutnou pro všechna válečná loďstva, jejichž plavidla měla mít dostatečný operační dosah.

Plné znění

"Tajné zbraně" admirála Nimitze

Torpédové TBD Avenger nad letadlovou lodí Hornet - Autor: U.S. National Archives

02.06.2005 11:57 Pohyblivá logistika byla jednou ze čtyř kategorií námořních operací, která významně přispěla k celkovému vítězství spojenců. Neobešly se bez ní ani údery svazů letadlových lodí, obojživelné operace či boj proti ponorkám. Američané za války vybudovali dokonalý systém pohyblivé logistiky, který jim umožňoval operovat víceméně trvale ve značné vzdálenosti od vlastních přístavů v obrovských prostorách Tichého oceánu.

Plné znění

Burkeho příběh z námořního slabikáře

Arleigh A. Burke - Autor: U.S. National Archives

23.11.2004 10:27 Noční bitva torpédoborců u mysu svatého Jiří, k níž došlo přesně před jedenašedesáti lety, je pokládána za tak dokonalou ukázku zvládnutí taktiky torpédového útoku, že se vyučuje na akademiích válečného námořnictva. Protože takový typ školy v našem vzdělávacím systému zjevně chybí, věnujme zmíněné bitvě pozornost alespoň zde.

Plné znění

Bitva o Atlantik jako souboj techniky a technologií

Loď typu Liberty - Autor: archiv

23.06.2004 11:39 Rozhodující význam v konečném výsledku "bitvy o Atlantik" měly už od samého začátku války výsledky technologických závodů mezi válčícími stranami. O vítězství nerozhodovaly jen technické parametry zbraní, ale i jejich dostatečné množství, poruchovost a dostupný servis. Co nejracionálnější využití dostupných výrobních prostředků pak mělo vliv i na to, co se objeví na bojištích.

Plné znění

Operace Neptun - Zprovoznění přístavu Cherbourg

Potopená loď v Cherbourgu - Autor: Normandie mémoire

14.06.2004 13:55 Cherbourg padl 26. června, přesně dvacet dní po vylodění. Neúprosnou ofenzívu vedl generál Collins, který, jak poznamenavá generál Eisenhower ve svých pamětech, tak učinil zadost své přezdívce "Bleskový Joe". Také zde pomohla v závěrečné fázi mohutná a přesná palba z námořních děl, ale u několik metrů tlustých zdí Arsenalu, i akce oddílu pro psychologickou válku.

Plné znění

Kategorie spojeneckých výsadkových lodí

USS Ancon (AGC-4) - Autor: U.S. National Archives

23.04.2004 14:45 Jednalo se především o lodě Velké Británie a Spojených států, kterých bylo postaveno nejvíce a z jejichž zdrojů byli vyzbrojováni i další spojenci. Do výčtu typů nejsou zahrnuty ty druhy dopravních lodí, které obstarávaly dopravu surovin a potravin, dále různých výrobků (včetně zbraní) mezi jednotlivými zeměmi a zejména vojáků z USA do Evropy, i když pluly pod válečnými vlajkami a byly vyzbrojeny děly.

Plné znění

Výsadkové čluny

Výsadkové čluny - Autor: Naval Historical Center

25.03.2004 11:15 Malá námořní plavidla používaná v první řadě k dopravě a vysazení vojáků a bojové techniky z útočných transportních lodí na nepřátelský břeh. Podle účelu se dělily na výsadkové čluny pro vylodění osob - Landing Craft Personel a výsadkové čluny pro vyloďování techniky Landing Craft Mechanized.

Plné znění

Operace NEPTUNE

Neptune - Autor:Vlastimil Hankus

12.03.2004 11:07 Námořní složka vylodění v Normandii a největší obojživelná operace v historii. Operace, jejímž velitelem byl britský admirál Bertram Home Ramsay, měla zajistit:
1. přípravu vylodění a zajištění prostoru (doprava a odminování přístupů, ochrana před minami, ponorkami i hladinovými silami protivníka)
2. samotné vylodění (vysazení vojsk a dělostřeleckou podporu)
3. logistické zajištění vysazených jednotek (umělé přístavy Mulberry, operace PLUTO, zprovoznění přístavů /Cherbourg/)

Plné znění

Výsadkové operace - Taktika a technika obojživelných operací

Útočný výsadkový člun LCA - Autor: U.S. National Archives

05.03.2004 09:52 Výsadkové operace jsou složitým druhem bojové činnosti, který se posuzuje jako zvláštní forma útočné činnosti z moře, kterou v úzké součinnosti provádějí námořní síly, pozemní vojska a taktické letectvo. Schopnost vylodit jednotky na nepřátelském pobřeží se považovala za základní znalost, jak vést bojové námořní akce.

Plné znění

Nachzte se

v tematickm okruhu: Tmata
na webu: 2. svtov vlka
v rubrice: Nmon technika

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 esk rozhlas