Aleje za nehody nemohou

7. září 2011
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02427232.jpeg

Také se vám nelíbí praxe kácení stromů podél silnic z tzv. bezpečnostních důvodů? Možná vás potěší překvapivá zpráva francouzských vědců. Aleje totiž za nehody nemohou. Zora Kasiková z ekologického sdružení Arnika informaci potvrdila.

Co tedy vyzkoumali francouzští vědci?
Výzkum probíhal ve Francii, zhruba v polovině francouzských departementů, na silnicích, které odpovídají našim silnicím 1. a 2. třídy. Ukázalo se, že stromy podél silnic tvoří významný krajinný prvek a ani jejich hustota, ani samotný fakt, že lemují silnici, nemá vliv na riziko dopravní nehody.

Znamená to tedy, že aleje jsou spíš ku prospěchu věci?
V několika departamentech, a to v těch, kde je velká hustota stromů podél silnic, zjistili, že tam je riziko nehod dokonce nižší než v jiných částech Francie. Takže přišli na to, že stromy mohou řidičům pomáhat v navigaci a potvrdili tak to, na co se snaží Arnika v České republice poukazovat, tj. že aleje a stromy u silnic pomáhají navigaci a orientaci v krajině - naznačují, kde je křížení komunikací apod.

Navíc, vzpomínám si, když jsem jednou řídila v silném větru, stromy vůz docela chránily. Jak jsme na tom u nás? Chystá se nový návrh ministerstva dopravy...
U nás po masivním kácení zejména v letech 2008-2009 se podařilo na konci roku 2009 schválit novelu zákona, která zrušila výjimku správců silnic, kteří do té doby mohli kácet stromy u silnic bez povolení. Samozřejmě jsme měli, a s námi spousta lidí, kteří podepsali petici, velkou radost. Bohužel, letos se objevil podobný návrh ministerstva dopravy, který by do jisté míry tu výjimku silničářům vrátil. Sice je v něm výslovně uvedeno, že by nemělo jít o plošné kácení alejí, nicméně stromů u silnic by se obecně tato výjimka týkala a vzhledem k tomu, že nemáme jasnou definici toho, co je a co není alej, hrozilo by opět, že by nad kácením stromů u silnic nebyla dostatečná kontrola.

Co tedy můžeme udělat pro aleje?
Určitě si můžeme alejí více všímat, určitě můžeme poukazovat na příklady, kde to jde. My rádi zmiňujeme příklad z Vysočiny, kde se ochraně alejí věnují. Zrovna na Vysočině jsou aleje typickou součástí krajiny, kterou každý z nás zná, když projíždí po tamních cestách, tam stromy k silnicím patří. Tam se aleje rozhodli chránit a je z toho vidět, že aleje nepředstavují problém a že můžeme žít se stromy podél silnic. Snažíme se, stejně jako francouzští vědci, upozorňovat na to, že stačí stromy označovat, stačí s nimi počítat, a když je budeme chránit, tak nám mohou dělat radost a rozhodně nás nebudou ohrožovat na životě.

Bílý nátěr stromů podpoří bezpečný provoz na silnici - alej není třeba kácet.

Mám opřed sebou vaši zprávu, ve které citujete petici francouzských autodopravců z 19. století, kteří si stěžovali, „že vysazování stromů podél cest vykazuje mnoho nedostatků a že v noci či při hustém sněžení nejsou silnice nijak ohraničeny, což pro cestovatele znamená mnoho otřesných nehod. Ti, kteří se k tomuto prohlášení připojují, požadují, aby podél silnic byly stromy za každou cenu vysázeny všude tam, kde chybějí.“ To je pěkné. Nechytáte podobnou petici?
My pokračujeme v naší petici Zachraňme stromy, tohle byla taková perlička, která nás zaujala. Zmínila bych i příklad z Německa ze současnosti, kde se tamní automotoklub přímo podílí na projektu Alejová cesta, jenž má za cíl obnovit aleje podél německých silnic. Takže my rozhodně budeme nadále na tyto příklady upozorňovat a já věřím, že si všichni začneme stromů u silnice vážit, chránit je a přestaneme se na ně dívat jako na potenciální nebezpečí.

Pro zájemce, kteří si chtějí přečíst o problematice více nebo se chtějí připojit k zmíněné petici, doplňujeme webové stránky hnutí Arnika.

autor: Pavla Jelínková
Spustit audio