Alfred Technik

Alfred Technik „Akci rozhlas“ připravoval. Jako novinář pracoval již před začátkem války – upozorňoval na přípravu Němců na válku. V době jejího vypuknutí studoval na vysoké škole a již pracoval pro rozhlas. Právě průkaz pracovníka rozhlasu mu pomohl na svobodu, když byl v zajetí na kolejích v Dejvicích. Později se pak náhodou nezúčastnil schůze po pohřbu Jana Opletala, díky čemuž se vyhnul dalšímu zatčení (z dvanácti členů bylo několik popraveno).

Během okupace zařazoval pod smyšleným jménem do vysílání práce redaktorů, kteří měli zastavenou publikační činnost a předával jim či jejich rodinám honoráře.

Snažil se pozvedat náladu také spoluobčanům. „V nejtěžších dobách útisku jsme rozváželi naději. Všude, kde jsme natáčeli pro rozhlas, jsme se netajili svým postojem. Nikdy jsme nezvedali ruce k pozdravu. Věřím, že jsme v této době s Ing. Cincibusem konali dobrou tichou práci mezi českými lidmi tím, že jsme jim vyprávěli o pravém stavu věcí.

Přípravy povstání

Spolupracoval s V. Stibitzem, rozhlasovým technikem, se kterým „… již dva roky jednali o možnostech, kterých by bylo možno použít při osvobození. Stibitz měl připraveny záznamové stroje, vysilače i četu spolupracovníků. Byl však odvezen jako židovský míšenec do Kleinsteinu.“ Odtud byl odvezen do pražského Hagiboru, odkud utekl a spolu s Technikem v rozhlase kontrolovali stav vybavení. Pak byl opět zatčen – až do 5. května. Toho dne uprchl a vydal se k rozhlasu spolu se svým bratrem Františkem Stibitzem.

Valtr Bohumil

Na přípravách povstání Technik pracoval i s kpt. Suchánkem (znali se již ze školy) a štkpt. Valtrem a s úplným srozuměním ředitele rozhlasu Dr. Morávkem a technickým vedoucím Janem Krásou. „V sobotu dopoledne, mezi 10–11 hodinou jsem byl naposledy v Bartolomějské ulici u kpt. Suchánka. Ptal jsem se, kdy to začne. Slíbil, že nám podá včas heslem zprávu. Na tu čekal i pan Krása, který chtěl být při přepadení v budově a řídit technickou složku. Vrátil jsem se do budovy. (…) Vozy vyjely těsně před dvanáctou hodinou 5. května.

Boj

Byl proveden útok. Zaslechli jsme výstřely. Shromáždili jsme se ve 2. poschodí. Byli jsme beze zbraní. Osazenstvo se uchýlilo do pozadí chodby. Zůstal jsem u dveří kanceláře Dr. Morávka a poslouchal jsem vysílání. Přešli okolo mě tři SS-mani. Ptali se, jsem-li Čech. Mířili na mne pistolemi. Zvedl jsem ruce a řekl: ano. (…) Darovali nám život. Zpátky se už nevrátili. Nahoře je zneškodnili partyzáni s policií.

„Navázali jsme i spojení s policií, která obsadila domy naproti rozhlasu v Balbínově ulici, a ukazovali jsme jim, kde jsou dosud v budově Němci. Konečně se ozvalo shora, ze třetího poschodí, volání: Češi!! Opětovali jsme je a za chvíli jsme byli v kruhu osvoboditelů.“

V budově potkal prof. Otakara Matouška, který se potřeboval dostat s hlášením prezidenta Beneše do hlasatelny. Protože si myslel, že Mančal s Kozákem hlásí z Bartolomějské, dovedl Matouška tam (Mančal a Kozák ovšem hlásili z budovy rozhlasu). Odtud se vydal pro vůz, ale do Bartolomějské se mu již dostat nepodařilo. Všude zuřila střelba a bylo důležitější ochránit před zničením natáčecí techniku, která byla ve voze. Nakonec s kolegou Antonínem Šárkou zůstali v Klárově ústavě slepců. „Pomáhali jsme slepcům, starcům a stařenám, kteří bloudili neustále ze sklepa do ložnic, nemohoucí a vyděšení střelbou. S námi našli úkryt v Klárově i obyvatelstvo z vypálené Norimberské ulice a elektrikáři, kteří ušli postřílení u právnické fakulty.

prof. Otakar Matoušek, pověřený Českou národní radou řízením rozhlasu

Ve středu dopoledne jsme prožili na Klárově tankovou bitvu devatenácti německých tanků proti Rusům. Trvalo to půl hodiny, ale i ve sklepě mezi nevidomými to byl silný zážitek.

Vyjeli jsme za první desítkou ruských tanků, které přejely most přes Vltavu a konali jsme svou povinnost: natáčeli jsme první reportáž o osvobozeném městě: příjezd ruských tanků do Prahy.

Ačkoli se Alfred Technik podílel na přípravách odboje, bojů se posléze plně nezúčastnil – nemohl. „Od soboty ráno jsem byl do středy večer nepřetržitě ve službě. Byl jsem vedoucím skupiny, která měla předem určené poslání. Policie našich služeb nevyužila, i když jsme byli připraveni. Čekajíce na její rozkazy, zjišťovali jsme hodnoty. Průběh byl poněkud jiný, než jsme předpokládali. Ale vůle setrvat a splnit svou povinnost na místě, které mi bylo určené, byla v té chvíli silnější nad všechna přání a touhy, které jsme na místě, všichni mezi sebou vyslovovali.

Dnes je mi zadostiučiněním, že moje úloha v poslední fázi se tak nějak shodovala s úlohou československých letců a tankistů na západě. Seděli v letadle s pocity, které byly příbuzné našim tam v Klárově. Rozkaz však byl jasný: setrvat. I naši tankisté byli připraveni. I oni se ,utrhli k Hořovicům jako my malí, pěší. Jim i nám však bylo souzeno se vrátit.

Věk v květnu 1945: 31 let
Povolání: reportér, referent Československého rozhlasu
Bydliště: Benešov, okres Semily