Alois Jančička

Alois Jančička se do bojů zapojil v sobotu 5. května. Během policejní služby byli přítomní vyzváni, aby se dobrovolně hlásili do budovy rozhlasu. Boje se účastnil až do úplného zdolání protivníka. Později byl přidělen k hájení velitelství a „čistil“ okolí Pražského hradu od rozptýlených Němců.

Postup do budovy popisuje následovně: „… pod vedením výše uvedeného kapitána Suchánka, vnikli jsme přes odpor do budovy Čsl. rozhlasu, kde se nás ujal jeden ze zaměstnanců a vedl nás do jednoho studia v budově. Cestou byl jeden kolega zastřelen.

Věk v květnu 1945: 27 let
Povolání: vojín
Bydliště: Tukleky, okres Humpolec