Američtí protestanti se vracejí ke zpovědi

Církevní reformátor Martin Luther se sice před pěti sty lety radikálně rozešel s katolickou svátostí zpovědi, jeho následovníci si to ale v poslední době neberou příliš k srdci, píše americký deník The Wall Street Journal. Podle listu dochází v poslední době k renesanci hlasitého vyznávání hříchů pověřeným osobám zejména mezi americkými protestanty. Tisíce věřících věnují odhalování svých nejtajnějších chyb a hříchů celé víkendy, a další tisíce dokonce vyvěšují videozáznamy svých zpovědí na internetovém serveru pro bezplatné sdílení nahrávek YouTube.

Nečekaný boom mají na svědomí nepochybně nové technologie, určitý vliv sehrála ale také americká záliba v psychoterapiích a sebezdokonalování. Na rozdíl od středověkých zpovědí, které zaváněly spíše hrubým nátlakem a manipulací s věřícími, vstupují Američané do zpovědnic ochotně a rádi. Vyznání vin totiž nepovažují za formu trestu, sebeponížení či pokání, nýbrž za další krok k osobnímu zlepšení. Zájem lidí dokonce zaskočil některé faráře, kteří nyní vedou své ovečky ke skrytějším formám zpovědí - například písemnou formou.

Zpověď je doma především v římskokatolické tradici - podle průzkumů si průměrný katolický kněz vyslechne ročně na 8000 osobních konfesí. Papež Benedikt XVI. navíc v únoru vyzval duchovní, aby věnovali této svátosti zvýšenou pozornost. O to větším překvapením je změna postojů mezi evangelíky, kterou žádný náboženský expert nečekal. Například v americkém státě Missouri rozhodl v létě synod Luterské církve o zavedení zpovědí, které přitom tato církev nikdy ve své historii nepraktikovala.

Podle deníku The Wall Street Journal za nečekaným boomem může být také vliv televizní talkshow Jerryho Springera, jemuž lidé otevírají svá nitra a odhalují svá pochybení před zraky milionů diváků. "Katolická církev už dávno ví, že přiznání vin a upřímná lítost mají velmi pozitivní dopad na duševní zdraví. "Prudký růst zájmu o internetové zpovědi ovšem může souviset také se zvědavostí a snahou nahlédnout do soukromí druhých, zejména v oblasti sexuálních prohřešků," míní deník. Zřejmě proto není překvapením, že největšímu zájmu se těší zpovědi na internetové stránce takzvaného "pornokostela", neboli webových stránek XXX Church Craiga Grosse, který se zaměřil na pomoc lidem "závislým na pornu". Grossova křesťanská skupina vyvěšuje na server YouTube doznání svých členů, přičemž jediná taková zpověď mívá má až 15 tisíc návštěv. "Zůstává otázkou, kolik lidí hledalo pomoc, a kolik se bavilo na úkor důvěřivých kajícníků," uzavírá deník.

Spustit audio
autor: rma