Antisemitismus v Evropě je na vzestupu, varuje izraelský odborník

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Velvyslanec Gideon Bechar na 14. Světovém kongresu o terorismu 9. září 2014

Idylická léta skončila. Tak hodnotí Židé současnou situaci v Belgii. A pocit ohrožení po posledních teroristických útocích v Bruselu ještě narůstá. Belgičtí Židé čím dál více pochybují o tom, že jim vláda dokáže zajistit dostatečnou ochranu. A z Belgie odcházejí.

Jak nárůstu antisemitismu v Evropě čelit? O tom hovoříme s izraelským odborníkem na boj proti antisemitismu Gideonem Becharem.

„Nejprve je třeba antisemitismus nějak definovat, protože když problém nemůžete definovat, jak s ním můžete bojovat? Zadruhé by Evropská unie měla ve všech svých členských zemích zavést legislativu na potlačování nenávisti a rasismu. Zatřetí by měla stanovit jednotnou metodu monitorování antisemitismu. A začtvrté by měla zákony proti rasismu, xenofobii a diskriminaci vymáhat. Protože to se v současnosti neděje. A jsou ještě další metody, jako vzdělávání v hodnotách, v evropských hodnotách, v hodnotách demokracie, rovných práv mužů a žen, svobody slova a tisku a tak dále. Unie by se měla snažit, aby si evropské normy osvojil každý, kdo v ní dnes žije nebo kdo do Evropy přichází.“

Jaký je v Evropě momentální trend?

„Očekáváme, že antisemitismus v Evropě bude narůstat. Zaprvé jako protireakce ultraradikálních stran a hnutí v evropských zemích. Už dokonce vidíme, že se to děje. Jiným faktorem je existence islámského antisemitismu, který může zhoršit i uprchlická vlna z Blízkého východu. Pokud si lidé, kteří nově přicházejí do Evropy, neosvojí evropské hodnoty a normy, pokud nebudou znát evropskou historii, pak mohou přispět k nárůstu tohoto druhu antisemitismu. Takže je klíčové, aby evropské země vedle hledání domovů a zaměstnání pro uprchlíky kladly důraz i na kulturní vzdělání, na evropské hodnoty, vzdělání v evropské historii s důrazem na 2. světovou válku a na holocaust, šoa.“

Proč je dnes v arabských zemích antisemitismus tak rozšířený? A přinášejí si ho migranti s sebou?

„Souvisí to s konfliktem s Izraelem. Po generace média a vlády v těchto zemích používají Izrael jako obětního beránka. Vykreslují ho jako zemi, která může za všechny jejich problémy. A oni nerozlišují mezi Židy a Izraelci. Takže když přijdou do Evropy a vidí Židy, okamžitě si myslí, že to jsou Izraelci, a že jsou tím pádem v jejich očích legitimním cílem obtěžování nebo útoků.“

Jak vlastně víte, že antisemitismus v Evropě roste?

„Je několik způsobů, jak míru antisemitismu měřit, ale v Evropské unii ani není jednotný systém, jak to dělat. Roste ale počet útoků proti Židům, na ulici i na internetu. Jiný problém je, že se většina incidentů ani nedostane do statistik. Z našich výzkumů víme, že minimálně 74 procent obětí antisemitismu útoky vůbec nenahlásí.

Dodává ředitel Sekce pro boj s antisemitismem na Ministerstvu zahraničních věcí Státu Izrael Gideon Bechar.

Proč opustili Jemen poslední Židé? A podobají se příběhy dnešních migrantů zkušenostem Židů, kteří prchali z Evropy před 100 lety? Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu.