S nepřáteli strany nejednáme, ale bojujeme...

Jaromír Hrbek - Foto:  Archiv ČRo

Jaromír HrbekFoto:  Archiv ČRo

Svůj projev ministr školství Jaroslav Hrbek přednesl v září 1969, kdy byl ve své funkci dva týdny. Jeho vystoupení je drsným svědectvím bezmezné služby normalizačnímu režimu. Projev byl současně předzvěstí obrovských čistek, díky kterým musely ze školství odejít tisíce pedagogů.

V jaké atmosféře tento snímek vznikl? Hrbkův projev byl přednesen v září 1969, kdy předsednictvo ÚV KSČ rozhodlo zřídit komisi pro analýzu vývoje ve straně a společnosti od XIII. sjezdu KSČ.
Podle zprávy ministerstva vnitra bylo v srpnových dnech 1969 organizováno ze Západu „kontrarevoluční podzemí“ – z republiky bylo vyhoštěno 121 cizinců, 2414 osob zadrženo a škody byly vyčísleny na 4, 8 mil. Kčs.
A. Dubček v dopisu ÚV KSČ protestoval, že se proti němu již přes měsíc stupňuje kampaň v Rudém právu a Tribuně, ale také v rozhlasu a dalších sdělovacích prostředcích, a požadoval právo zaujmout stanovisko k hodnocení své práce dříve, než budou učiněny nějaké další závěry.
28. srpna 1969 byl jmenován normalizačním ministrem školství Jaromír Hrbek.
16. 9. 1969 ministr školství Jaromír Hrbek vydal příkaz všem rektorům univerzit a všem děkanům fakult, aby s okamžitou platností zastavili vydávání všech studentských časopisů a zrušili finanční a jiné podpory pro vydávání periodik studentských spolků a klubů. 

Olomoucká normalizační ouvertura Jaromíra Hrbka od Pavla Urbánka z Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis - citace z textu: „ Se jménem Jaromíra Hrbka (původně profesora neurologie na LF Univerzity Palackého v Olomouci) je spojen počátek normalizace na českých vysokých školách. Úřad ministra školství zastával od 28. srpna 1969 do 8.6.1971. Za tuto dobu stihl rozjet plošné čistky na vysokých školách, při kterých do konce roku 1971 muselo ze školství odejít z politických důvodů 20 % pracovníků.“ 

 

Projev ministra školství ČSR J. Hrbka 1.9.1969

Vložit na svůj web

Autor:  Bronislava Janečková

Nové články v rubrice

 •  FotogalerieAudio

  SS-Obergruppenführer Heydrich, Handrich, Hainrich!

  Zastupující říšský protektor SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich rozbíjí svým příjezdem 28. září 1941 do Prahy naději na brzký konec války a okupace. Celým jménem Reinhard Tristan Eugen Heydrich. Vysoký, štíhlý a...

   
 • 1.3.2012 15:13     Audio  rubrika: Politické projevy

  Emil Hácha: Odhodlal jsem se v hodině dvanácté

  15. března 1939 obsadila německá vojska české země. Armáda, svázaná rozhodnutím politiků, se nemohla postavit na ozbrojený odpor. Několik hodin před touto událostí musel prezident Emil Hácha učinit zásadní rozhodn...

   
 • 1. listopadu  2010 v 14:51     Audio  rubrika: Politické projevy

  Volba a prezidentský slib Edvarda Beneše roku 1935

  Volba prezidenta republiky bývala v české kotlině dramatickou událostí i za první republiky. V prosinci 1935 měl být po T. G. Masarykovi zvolen druhým československým prezidentem E. Beneš. Před volbou došlo k novinářské... „Za Benešovu kandidaturu se postavily i země jako Francie, Rakousko, či Anglie.“ „Nehodláme tolerovat byzantismus a nedemokratické metody Hradu a socialistických stran, vnucujících lidu svoji vůli!“….

   

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas