Abychom nezapomněli… (ještě návrat do doby Pražského povstání)

Šeřík-symbol jara 1945 - Foto: Creative Commons (CC BY 3.0)

Šeřík-symbol jara 1945Foto: Creative Commons (CC BY 3.0)

„Pražské a mimopražské povstání je krásný a nesmazatelný list našich dějin na konci druhé světové války a nebude nikdy vytržen z mysli dnešního pokolení ani z pamětí pokolení budoucích.“ Tato slova pronesl rok po skončení války, tedy v květnu 1946, jeden z těch, kteří se na dění v průběhu povstání aktivně podíleli, jedna z jeho vůdčích osobností, byť osobností, na kterou se později poněkud pozapomínalo (v jistých dobách snad i úplně zapomnělo). Tento výrok pronesl profesor Albert Pražák, literární vědec, v době povstání předseda České národní rady.

Albert Pražák v rozhlasovém studiu - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Albert Pražák v rozhlasovém studiuFoto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Považujeme za svou povinnost odkaz profesora Pražáka připomenout, stejně jako jsme pokládali za nezbytné připomenout nezpochybnitelné zásluhy, které na průběhu této dějinné události měli ti z rozhlasáků, již v průběhu povstání nasazovali svůj život: mezi prvními Miloslav Disman, Zdeněk Mančal, Josef Junek, Stanislav Kozák, Otto Kukral, Adolf Mácha, Miroslav Malík, jaromír Matoušek, Ladislav Štorkán a další. 

 

Projev A.Pražáka k 2. výročí Pražs.povstání-1.část

Vložit na svůj web

Albert Pražák pocházel z malé obce s názvem Chroustovice poblíž Vysokého Mýta. Narodil se zde před 135 lety – 11. června 1880. Absolvoval filosofickou fakultu, kde studoval slovanskou a germánskou filologii, později působil jako středoškolský profesor a po vzniku Československa krátce pracoval na ministerstvu školství. Poté byl jmenován profesorem dějin české a slovenské literatury na Komenského univerzitě v Bratislavě, od počátku 30. let působil jako pedagog na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. 

 

Projev A. Pražáka-2. část

Vložit na svůj web

Chroustovice- zámek v rodné obci A.Pražáka - Foto: cs.wikipedia.org

Zámek v obci Chroustovice na Pardubicku. Rodná obec Alberta Pražáka. Foto: cs.wikipedia.org 

K oné historické úloze, kterou sehrál v posledních dnech 2. světové války, se profesor Albert Pražák dostal spíš jen shodou okolností. Koncem dubna 1945 byl zvolen předsedou ilegální České národní rady, jež měla po vypuknutí povstání převzít veškerou moc v českých zemích. Po skončení války ji měla ihned předat tzv. košické vládě. Do postu předsedy České národní rady byl zvolen jako všeobecně uznávaná osobnost, která se dosud politicky neangažovala. Představoval spojovací moment rozdílů i rozporů, které se už tehdy v otázce směřování poválečného vývoje projevovaly mezi představiteli různých stran. K předání moci do rukou zástupců Košické vlády (konkrétně do rukou jejího předsedy Zd. Fierlingera) došlo 10. května 1945 na letiště ve Kbelích, kam představitelé čsl. vlády přiletěli z Košic. Průběh této události zachycuje autentická reportáž. 

 

Přivítání Košické vlády na letišti ve Kbelích

Vložit na svůj web

Letecké muzeum Kbely - Foto:  Wikipedia Commons

Letiště Kbely - letecké muzeum. Ilustrační snímek. Foto: commons wikipedia 

Pražské povstání-z bojů poblíž rozhlasu - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Pražské povstání-z bojů poblíž rozhlasuFoto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

V průběhu povstání – přesně řečeno 8. května 1945 – podepsali představitelé ČNR v čele s Albertem Pražákem protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil - tedy den před příjezdem Rudé armády. Tento fakt, spolu se skutečností, že do bojů v Praze zasáhli i Vlasovci, byl hlavním důvodem, proč činnost ČNR byla den po příletu čs. vlády z Košic okamžitě ukončena. 

Parte prof. Alberta Pražáka - Foto: Public domain

Parte prof. Alberta PražákaFoto: Public domain

Ihned poté se profesor Pražák z politiky stáhl a věnoval se opět pedagogické činnosti. Postupně však upadl v očích oficiálních představitelů v nemilost. Po únoru 1948 byl vytlačen ze svého působiště na filozofické fakultě. Nebyl oficiálně z ničeho viněn, představitelé poúnorového režimu, jimž vzdělanost a noblesnost profesora Pražáka nikterak nekonvenovala, se postarali o to, aby upadal do izolace a tím i do zapomnění. 

Profesor Albert Pražák zemřel v ústraní téměř zapomenut 19. září 1956. V roce 1993 mu prezident Václav Havel posmrtně udělil řád T. G. Masaryka. 

Prof. Albert Pražák - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas