Reportáže politika26. listopadu  2010 v 14:31  

Bratříček beduínů Alois Musil

Alois Musil - cestovatel - Foto: Wikimedia Commons,  Muzeum Vyškovska

Alois Musil - cestovatelFoto: Wikimedia Commons, Muzeum Vyškovska

Do rozhlasového archivu za cestovatelem Aloisem Musilem.

Při hledání záznamů hlasů českých cestovatelů nelze přehlédnout originální črtu, kterou v Československém rozhlase natočil v roce 1934 vynikající orientalista, teolog a cestovatel po arabském světě Alois Musil (1868-1944). Byl uznávaným znalcem arabských poměrů, byl ctěn a uznáván i samotnými obyvateli arabských zemí. Získal přezdívku „bratříček beduínů“. Ve své vzpomínce líčí, jak to chodí mezi arabskými kočovníky ve věcech lásky a namlouvání.
„Každý zdravý kočovník pouště je povinen se oženit. Tuto povinnost mu ukládá jeho příslušnost k příbuzenstvu. Kdo by úmyslně nechtěl rozmnožiti řady příbuzenstva, byl by vypuzen. Dvanáctiletý chlapec mívá rád stejně staré děvče. Ví se o tom a nikdo nic nenamítá. Říká se: láska pochází od Alláha. Chlapec chodí na besedu do stanu děvčete, hovoří s ním, pomáhá mu. Napájí s ní velbloudy, čerpá pro ni vodu, nakládá jí stan, dozírá na její velbloudy, když se stěhují, navštěvuje ji večer. Scházívají se ve stanu, kam málo lidí chodívá, a vysedávají při ohni až do východu jitřenky. V teplé době se odeberou na stráň nebo na pískovou závěj a noří se do svých citů. Než usednou, položí dívka obnaženou šavli nebo dýku mezi sebe a milence se slovy: Mezi mnou a tebou je Alláh. Věz, že jsem panna. Připomíná mu krutý trest, jaký by stihl jeho i ji, kdyby se zapomněli. Otec nebo bratr dívčin by zabil ji i jejího milence a příbuzenstvo milencovo by bylo povinno zaplatiti cenu její krve a cenu chlapečku, o kterého je milenec svou vášní připravil.“
 

V letech 1885-1898 studoval Musil na Dominikánské biblické škole v Jeruzalémě a na Jezuitské univerzitě sv. Josefa v Bejrútu. Při výzkumech v Jordánsku v okolí skalního města Petry objevil roku 1898 pouštní palác Kusejr Amra s barevnými freskami, který postavil umajovský chalífa al-Valíd II., což vzbudilo doslova světovou senzaci (palác je od roku 1985 památkou UNESCO). Své poznatky a objevy z této doby shrnul do svých knih Arabia Petraea (čtyři díly) a Kusejr Amra, jež vydal německy ve Vídni. Kromě toho je také autorem mnoha titulů dobrodružných knih pro mládež. 

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas