Další střípky minulosti, aneb Ještě k srpnu 68

Dnešní webovou stránku, v níž se týden co týden vracíme k pozoruhodným archivním materiálů, nemůžeme věnovat ničemu jinému, nežli oněm událostem, jež se odehrály před 45 lety a jež převrátily životy mnoha našich spoluobčanů, jež současně pozměnily do značné míry historický vývoj naší země v dalších mnoha letech. Vrátíme se znovu do srpnových dnů roku 1968.

Tento návrat však bude v mnohém netradiční. Soustředíme se na zvukový záznam z oněch dramatických dní, která není příliš známý, který slyšelo jen nemnoho lidí – a to nejspíš především ti, který poslouchali vltavský pořad Fonogramy vysílaný v srpnu roku 2004. Tehdy ve vysílání vůbec poprvé zazněly zvukové záznamy, které rozhlas získal až s velkým časovým odstupem.
Jde o unikátní záběry ze zasedání Rady bezpečnosti OSN, jež se uskutečnilo v New Yorku ve dnech 21.-24. srpna 1968. 

Před rozhlasem 21.8.68-2 - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Před rozhlasem 21.8.68-2Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

V reakci na okupaci našich zemí vojsky 5 armád Varšavské smlouvy promluvil tehdy na zasedání Rady bezpečnosti československý zástupce při OSN Ing. Jan Mužík. Na přiložených zvukových záběrech máte možnost poslechnout si jednak autentický záznam vystoupení Jana Mužíka před Radou bezpečnosti, překlad jeho projevu, dále pak rozhovor s Ing. Mužíkem, který jsem natočil na jaře roku 2004, v době, kdy panu Mužíkovi bylo 80 let. 

 

Rozhovor s Ing. Janem Mužíkem-2004 -1. část

Vložit na svůj web

Srpen 68 - ve zvláštním vydání La voix de la France - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Srpen 68 - ve zvláštním vydání La voix de la FranceFoto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Téměř neznámý zvukový dokument z roku 1968 a rozhovor, který vznikl před 9 lety, doprovázejí fotografie ze srpnových dnů, mimo jiné i ty, které otiskl francouzský týdeník La voix de la France. 

Začneme s rozhovorem s panem Ing. Mužíkem, protože v něm jsou obsažena základní fakta o situaci, kterou v roce 1968 při své misi v New Yorku prožil. Inženýr Mužík se tak z pozice své funkce stal prvním zástupcem Československa, který informoval Radu bezpečnosti o situaci v naší zemi po vojenské invazi.
Na dalším zvukovém záběru si máte příležitost poslechnout originální zvukový záznam z vystoupení našeho delegáta v Radě bezpečnosti. Jde o nahrávku, kterou ing. Mužík věnoval archivu Českého rozhlasu.
 

 

Projev Ing.J.Mužíka na zasedání Rady bezpečnosti OSN-srpen 1968

Vložit na svůj web

S rozhlasovým vysíláním to na našem území nebylo přesně tak, jak Jan Mužík Radě bezpečnosti líčil. Nemohl ovšem v tom okamžiku přesně vědět, že Československý rozhlas vysílal dál, byť ve velmi ztížených podmínkách, že tedy nešlo jen o vysílače městských výborů KSČ, kdo informoval veřejnost. Zmínka o okupantské vysílačce jménem Vltava byla ale naopak přesná. 

 

Projev Ing. Jana Mužíka - 2. část

Vložit na svůj web

Vystoupení Jana Mužíka v Radě bezpečnosti bylo přijato velmi příznivě. Jak však víme, sovětský delegát ho vetoval a tak se situace v Československu po srpnové invazi dalším předmětem jednání Rady bezpečnosti nestala. 

 

Komentář Ing. Mužíka a další část jeho projevu

Vložit na svůj web

Inženýr Jan Mužík nebyl sám, kdo Radu bezpečnosti o situaci v Československu informoval. Dalším, kdo na tomto fóru promluvil, byl o něco později i tehdejší ministr zahraničí Jiří Hájek. 

 

Komentář Ing. Mužíka a závěr jeho projevu

Vložit na svůj web

Naši posluchači o vystoupení Ing. Mužíka ovšem informováni byli. Například z vysílání BBC pro Československo. I z něj si poslechneme krátký úryvek. A v něm také zazní překlad závěru řeči našeho delegáta při stálé misi OSN.
Tolik tedy zvukový záznamu z události, která se v srpnových dnech 1968 odehrávala v New Yorku.
 

 

Z vysílání BBC v srpnu 68

Vložit na svůj web

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas