Klid a pořádek prosadíme!

Brno - Foto: Marián Vojtek

BrnoFoto: Marián Vojtek

Málokteré datum v československých dějinách je takovým symbolem své doby jako právě 25. únor. V roce 1948 se tento den stal významným dnem „vítězství pracujícího lidu“.

A v tomto duchu promlouvá i rozhlasový archiv. Po 42 let na Staroměstském náměstí v Praze řečnili komunističtí funkcionáři před nastoupenou jednotkou Lidových milicí. Náměstí bývalo plné, protože v řadě podniků dostávali zaměstnanci pokyn, aby v rámci své pracovní doby dělali při těchto demonstracích jásající kulisu pracujícího lidu. 

Únorový převrat byl vyvrcholením snahy Komunistické strany Československa o úplné mocenské ovládnutí státu. Komunisté sice ve volbách na jaře 1946 zvítězili, ale postupně začali ztrácet podporu obyvatelstva a hrozil jim neúspěch ve volbách v roce 1948. Proto hledali způsob, jak se vypořádat s ostatními politickými stranami při zachování dojmu ústavnosti. 

Tato strategie vyvrcholila v posledním únorovém týdnu, kdy komunistický ministr vnitra Václav Nosek odvolal z funkce nekomunistické policejní ředitele a nahradil je komunisty. Po prudké debatě sice vláda rozhodla, že propuštění ředitelé se musejí vrátit na svá místa, ale Nosek to přesto odmítl. Ministři z národně socialistické strany, demokratické strany a strany lidové se rozhodli podat demisi, pokud ministr vnitra neuposlechne. Tak chtěli buď donutit komunisty, aby se podřídili vládě nebo vyvolat krizi, kterou by řešilo jmenování úřednické vlády a vypsání předčasných voleb. 

Dvanáct nekomunistických ministrů podalo 20. února demisi, ale vláda nemohla být rozpuštěna, protože odcházejících ministrů byla menšina. Prezident Beneš nejdříve nechtěl demisi přijmout, ale po nátlaku komunistů to nakonec 25. února udělal a jmenoval nové ministry navržené KSČ. Předseda komunistů Klement Gottwald tak mohl 25. února 1948 oznámit "porážku reakce a vítězství pracujícího lidu". To byla otevřená cesta ke čtyři desetiletí trvající komunistické diktatuře. 

V rozhlasovém archivu jsou uchovány stovky hodin nejrůznějších zvukových dokumentů z manifestací k „Vítěznému únoru“ - projevem Klementa Gottwalda počínaje a řečí Miloše Jakeše v roce 1989 konče. 

Atmosféru února 1948 dokonale ilustruje méně známý zvukový záběr z brněnské Zbrojovky. Jde o manifestaci, která byla svolána na podporu Klementa Gottwalda. Podobné až fanaticky vedené demonstrace se konaly ve více podnicích. Politika komunistů v té době mnohé z manifestujících pracujících opravdu oslovila, jen je třeba si klást otázku, kolik z nich toho postupem dalších let litovalo. 

 

Manifestace - brněnská Zbrojovka (1948)

Vložit na svůj web

Autor:  Bronislava Janečková

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas