Slavný návrat Československé obrněné brigády

Zajatci u Dunkerque (ilustrační foto) - Foto: Post Bellum

Zajatci u Dunkerque (ilustrační foto)Foto: Post Bellum

Dramata, tragedie, slávu i ponížení prožili během deseti let vojáci legendární Československé obrněné brigády. Zvukový záznam z května 1945 nabízí chvíle slávy.

Československá obrněná brigáda vznikla 1. září 1943 spojením 1. čs. samostatné brigády a čs. jednotek ze Středního východu. Velitelem brigády byl generál Alois Liška. Brigádu tvořily přes čtyři tisíce českých a slovenských vojáků. Navzdory očekávání našich vojáků, nezúčastnila se tato brigáda vylodění v Normandii. Při této akci se totiž očekávaly vysoké ztráty a neměla by z čeho doplnit stavy, neboť žádné zálohy neexistovaly. 30. srpna se brigáda vylodila u francouzských břehů a zařadila se do svazků Montgomeryho 21. skupiny armád. 

Na československou jednotku čekala překážka z nejtěžších, pevnost Dunkerque, ve které se nacházelo zhruba 12 000 německých vojáků. O dobytí této pevnosti se již od začátku října 1944 marně pokoušeli Kanaďané. Českoslovenští vojáci je vystřídali. 

Bojové operace Čechoslováků u Dunkerque vešly do dějin 2. světové války. Obléhání města, kolem kterého si německá armáda vytvořila tři obranné linie, trvalo od října 1944 až do konce války v květnu 1945. V dubnu 1945 se pod velením brigádního generála Aloise Lišky odehrála největší bitva, ve které zahynulo 49 našich vojáků a 75 jich bylo zraněno. 

Dobýt Dunkerque se naší brigádě nakonec nepodařilo. Německá posádka v Dunkerque se nakonec vzdala až po kapitulaci Německa 8. května 1945. 

18. dubna, tedy v době, kdy došlo k prvnímu kontaktu amerických průzkumných hlídek s naším územím, se generál Ingr (velitel československé armády) obrátil přímo na náčelníka britského imperiálního štábu maršála Brooka s žádostí o uvolnění čs. brigády z bojů od pevnosti Dunkerque a její přesunutí k jednotkám operujícím na československém území. Zároveň se obrátil i na náčelníka leteckého štábu maršála Portala, se žádostí o převelení 310., 312. a 313. stíhací perutě pod taktické letectvo operující nad čs. územím. Obě žádosti se dostaly dokonce na stůl generála Eisenhowera. Byly však zamítnuty. 

Přesto byl v dubnu sestaven alespoň tzv. kombinovaný oddíl 140 vojáků, který se pod vedením podplukovníka Sítka o pár dnů vydal na cestu, aby se přidružil k Pattonovi. Poslední pokus o převelení celé brigády do svazku 3. armády učinil sám velící generál Alois Liška, který se 29. dubna setkal se samotným Montgomerym. Ten však opakovaně jeho žádost zamítl. 

Generál Alois Liška přijal dne 9. května 1945 kapitulaci víceadmirála F. Frisiuse, velitele pevnosti Dunkerque. Byl to v československých dějinách jediný generál, jemuž se vzdal nepřátelský velitel generálské hodnosti. Brigáda se přesunula pomocí 300 kanadských tankových transportérů ve dnech 12. až 22. května do Československa. Byla dislokována v americkém okupačním pásmu na Klatovsku a teprve po svolení sovětského velitele Prahy se představila jásajícím Pražanům 30. května na slavnostní přehlídce a defilé Prahou. Pak byla reorganizována na 1. tankový sbor a čtyřech brigádách a koncem léta 1945 rozpuštěna. 

V Československu byli vojáci Československé obrněné brigády velmi vítáni a oslavováni. Zvukovým dokumentem na toto období je právě přehlídka této brigády dne 30. května 1945 v Praze na Vypichu, kdy vojáky v čele s legendárním generálem Liškou přijel přivítat prezident republiky Edvard Beneš. Tato situace však trvala jen do roku 1948. Po převzetí moci komunisty začaly perzekuce vojáků brigády a mnoho z nich raději volilo emigraci a aktivní odboj v zahraničí (gen. Ingr). Ti, kteří zůstali, byli degradováni a většinou perzekuováni (gen. Klapálek). Někteří dokonce ve vykonstruovaných procesech popraveni (gen. Píka). 

 

Přehlídka Čs. obrněné brigády na Vypichu

Vložit na svůj web

Autor:  Bronislava Janečková

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas