Černé čtvrthodinky aneb Archivní poklady z dob válečného vysílání BBC

V+W – druhá polovina 30. let - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

V+W – druhá polovina 30. letFoto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Zvu vás na další výpravu za méně známými nahrávkami, jež obsahuje archiv zvukových dokumentů Českého rozhlasu. Tentokrát za nahrávkami hlasů Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

V+W – z dětské besídky v zemědělském vysílání, 1935 - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

V+W – z dětské besídky v zemědělském vysílání, 1935Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Při vzpomínce na působení slavné klaunské dvojice označované iniciálami V + W se obvykle vracíme ke zvukovým záznamům z éry předválečného Osvobozeného divadla. Rozhlasový archiv však ukrývá (poté, co se do něj dostaly z archivů ministerstva zahraničních věcí) mnohem méně známé záznamy hlasů obou herců. Jsou jimi tak zvané Černé čtvrthodinky, rozhlasové scénky, které oba herci natáčeli za druhé světové války ve Spojených státech, scénky, které byly poté vysílány prostřednictvím anglické BBC posluchačům v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. 

 

Znělka Černých čtvrhodinek - vysílání BBC

Vložit na svůj web

Po pravidelné znělce pořadu, která je v první zvukové ukázce na této stránce, zaznívaly od března roku 1941 z vysílání BBC dialogy a aktualizované písně Voskovce a Wericha, v nichž oba herci reagovali na vývoj válečné situace, v nichž se s útočnou satirickou vervou pouštěli do současných politických jevů a zesměšňovali známé postavy mezinárodní i domácí politické scény. Není divu, že jednou z nejčastěji ironizovaných osob se stal vůdce Třetí říše.
(Fotografie, jež rovněž pocházejí z archivu Českého rozhlasu, však válečnou americkou emigraci V+W nezachycují. Proto v několika snímcích připomínám předválečné působení slavné dvojice v divadle a v rozhlase.) 

 

Kaprál Hitler-píseň

Vložit na svůj web

Ostřím své satiry mířili Voskovec s Werichem velmi často na domácí poměry a terčem jim býval zejména prezident Emil Hácha. Zvlášť silný odsudek si Hácha vysloužil poté, co Hitlerovi symbolicky předal české korunovační klenoty. 

 

Satirický dialog o prezidentu Háchovi

Vložit na svůj web

V+W Balada z hadrů – 1936 - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

V+W Balada z hadrů – 1936Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Jako podklad válečné satirické tvorby sloužily oběma komikům velmi často písně, které složil už v předválečné době Jaroslav Ježek a k nimž V+W psali nové aktualizované texty. 

 

V+W-parafráze na píseň Babička Mary

Vložit na svůj web

Vítězné "V", vydal Radioservis 2008 - Foto:  Radioservis

Vítězné "V", vydal Radioservis 2008Foto:  Radioservis

Po návratu z Ameriky Jan Werich na válečné působení ve vysílání BBC občas zavzpomínal. Jen údaj o počtu natočených pořadů, který ve vzpomínce zmiňuje, je trochu nadsazený. V knize Potlach, v níž se vrací k americkému pobytu, počet upřesňuje a uvádí, že Černých čtvrthodinek s Voskovcem natočili za tři roky kolem 270. Díky tomu, že v archivech zůstaly tyto pořady uchovány, že jsou dnes obsaženy v archivu Českého rozhlasu (a ve výběru také na CD nosiči, který vydalo nakladatelství Radioservis) máme možnost se k těmto ojedinělým nahrávkám vracet. 

 

Jan Werich o Černých čtvrhodinkách

Vložit na svůj web

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas