Velikonoční tradice z archivní nahrávky

Natáčení o vel.zvycích na Moravs.Slovácku - Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Natáčení o vel.zvycích na Moravs.SlováckuFoto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Nejstarším archivním zvukovým záznamem, který zachycuje tradiční předkřesťanské velikonoční zvyky, je přednášková montáž ze slovenských velikonočních zvyků a písní z roku 1938.

Pro bratislavskou pobočku Radiojournalu toto pásmo sestavil a uváděl Pavel Socháň. Pořad se vysílal 16. května 1938.
 

 

Velikonoční zvyky na Slovensku-1

Vložit na svůj web

Pavel Socháň (1862-1941) byl mimořádně nadanou osobností slovenské kultury. Zasahoval do celé řady oblastí – byl především národopiscem (téma lidových zvyků bylo středem jeho zájmů od mladých let, je autorem publikace Návody na sbírání lidových krojů, kraslic, výšivek a keramiky, ale celé řady dalších - Vzory slovenského národního vyšívání, Kroje lidu slovenského, Slovenské národní ornamenty, Svatba v Jasenovej na Orave, Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci…); dále pak fotografem, malířem, spisovatelem a dramatikem. 

 

Velikon.zvyky na Slovensku-2

Vložit na svůj web

Nové články v rubrice

O archivu

Tento web vám nabízí to nejzajímavější, co má Český rozhlas ve svém archivu.


Jelikož se historie rozhlasu nejednou významně protnula s událostmi osudovými pro celou zemi, snažíme se z bohatého fondu ukázat co nejvíce.

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas