Armáda má nového vojenského kaplana Jiřího Peška

25. duben 2015

Dne 15. dubna v 16 hodin se konala v Chocni v kostele sv. Františka Serafínského bohoslužba vyslání. Za přítomnosti kardinála Dominika Duky, předsedy Ekumenické rady církví Daniela Fajfra, si přišlo slib dnes již kaplana nadporučíka Jiřího Peška poslechnout i 24 kolegů kaplanů z celé republiky.

Plný kostel věřících dalších známých lidí svědčil o tom, že Jiří Pešek zanechal jako administrátor farnosti v Chocni svoji stopu. Po bohoslužbě vyslání, při které byl Jiří Pešek pověřen ke službě vojenského kaplana Armády České republiky, jsem mu v kavárničce položila mu několik otázek:

Kdy jste se rozhodl jít studovat teologii?

„Studoval jsem gymnázium v Pardubicích, tam jsem stal aktivním věřícím a kolem sedmnáctého roku přišlo rozhodnutí směřovat ke kněžství.“

Jste z věřící rodiny?

„Jako dítě jsem byl pokřtěný, k víře jsem nebyl vychováván, ta se během komunismu z naší rodiny vytratila a já si k ní našel po revoluci cestu.“

Jak se mladý muž stane vojenským kaplanem?

„Vojenským kaplanem jsem se rozhodl stát po určité době práce v klasické farnosti, kdy jsem začal vnímat potřebu nějaké změny i pro svou osobnost. A tato varianta mi přišla jako vhodná a tak jsem se o ni pokusil.“

Co všechno jste pro to musel udělat?

„Musel jsem se stát vojákem z povolání, jako ostatní. Projít vstupními testy, následně absolvovat tříměsíční přijímač ve Vyškově a pak jsem nastoupil k vojenskému útvaru, v mém případě do Tábora.“

Co vše obnáší práce vojenského kaplana?

„Tak je tam určitá změna proti klasickému farářování, nemám tam svůj kostel pro pravidelné bohoslužby. Ale jsou tam jiné věci, je to spíše ten lidský rozměr služby – komunikuji s vojáky, vytvářím vztahy – to je takový základ. Dál je to například kulturní nabídka, připravuji etické semináře, výlety atd.“¨

Jak vás mladí lidé berou, ne všichni jsou věřící?

„Ano je to tak, jako u většiny populace v Česku to procento věřících a praktikujících je tam také minimální. Ale pak je tam celá řada lidí, taková šedá zóna těch, kteří v něco věří, i když do kostela nechodí. Ovšem práce kaplana tam není získat vojáky pro víru a křesťanství. Moje práce je tam být jako starší bratr, který tam pro ně je, pro jejich radosti i starosti. Takhle probíhá práce vojenského kaplana.“

Kdy si myslíte, že na vás přijde řada na nějakou misi?

„V současnosti moje práce probíhá právě tady v Česku v mírových podmínkách, kdy se vojáci připravují do nějaké případné akce. V případě, že na mě přijde řada a budu osloven, budu zvažovat opravdu zodpovědně a osobně, zda se skutečně vydám na nějakou zahraniční misi. V této chvíli česká armáda působí v Afganistánu, také v Mali, to všechno jsou možnosti, kam může být člověk vyslán, až přijde pravý čas.“

autor: BAL
Spustit audio