Barokní špektákl připomene památku sv. Jana Nepomuckého

14. květen 2011

Procesí, gondoly, atmosféra barokní Prahy. I to slibují o tomto víkendu návštěvníkům matky všech měst slavnosti Navalis 2011. Už potřetí tak Praha ožije Svatojánskými slavnostmi, které chtějí připomenout osobnost Jana Nepomuckého. Jeho svátek připadá na 16. května. Světec je dobře znám i za hranicemi naší země. Je totiž patronem všech lodníků, mlynářů, plavců, dobré pověsti a mostů spojujících města, země a lidi. Program Navalis 2011 je zamýšlen jako nápodoba barokních slavností, které na Karlově mostě probíhaly v letech následujících po Janově svatořečení.

Svatojánské Navalis 2011 začaly už v pátek večer spuštěním slavných barokních benátských gondol na hladinu Vltavy. Právě přítomní italští gondoliéři mají připomenout po staletí téměř nezměněnou tradici benátské vodní dopravy, vycházející z doby barokní. A zároveň vzdají hold sv. Janu Nepomuckému, přibližuje za pořadatele Zdeněk Bergman z Muzea Karlova mostu.

Zdeněk Bergman: „Jan Nepomucký je patron všech gondoliérů. Je to jeden z osmi patronů Benátek. Je to zároveň jediná socha na břehu Grand kanálu. Z tohoto místa historicky několik století odjížděli gondoliéři převážet na pevninu všechny, kdo chtěli do Benátek přijet nebo z nich odjet.“

Svatojánské Navalis 2010

Dnes od 11 hodin čeká na návštěvníky regata benátských lodí pod Karlovým mostem. Závan slunné Itálie můžete zakusit během Benátského odpoledne v Čertovce. Nedělní program začne už dopoledne spanilou jízdou historických plavidel po Vltavě. Od 16 hodin proběhne v kostele Jana Nepomuckého na Hradčanech výklad, který přiblíží život tohoto světce.

Hlavní program Navalis začne v 18 hodin, kdy bude pražský arcibiskup Dominik Duka celebrovat mši svatou v katedrále sv. Víta. Od 19 hodin pak vyjde slavnostní procesí, do kterého jsou všichni zváni. „Doprovodí jej mimořádně zvon Zikmund,“ vysvětluje Aleš Pištora z pražského arcibiskupství.

Svatojánské Navalis 2010 u sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě

Aleš Pištora: „Spolu s tímto procesím půjdou příslušníci duchovenstva v čele s pražským arcibiskupem. Toto procesí by mělo být zakončeno u sochy sv. Jana Nepomuckého a tam by také mělo dojít k žehnání kněžských zvonů a jejich spuštění na hladinu Vltavy.“

Od 21 hodin pak začne barokní špektákl. Hladina Vltavy se promění v obrovské pódium velkolepého představení plného barokní hudby, gondol a lodí. Vše završí ohňostroj. Podrobný program nabízejí stránky www.navalis.cz.

Svatojánské Navalis 2010

Ale vraťme se ještě ke zmíněným kněžským zvonům.

Aleš Pištora: „Kněžské zvony byly velikou událostí v roce kněží 2009/2010. Byly pořízeny z darů 222 kněží a biskupů z 21 diecézi a arcidiecézí České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Tato sbírka se konala výhradně mezi kněžími.“

Slavnostní procesí během oslav Navalis

Kněžské zvony se po slavnosti vydají na plavbu po řece. Salonní rychloloď Nepomuk je o den později odveze směrem k Nepomuku, kde budou u oltáře v kostele sv. Jana Nepomuckého uloženy.

Dodejme, že úcta ke sv. Janu Nepomuckému se v českých zemích šířila už v době před jeho kanonizací. Za zemského patrona byl považován už kolem roku 1600. Sv. Jan Nepomucký byl kanonizován roku 1729. Díky jezuitským misiím je znám téměř po celém světě. Podrobnější životopis světce Jana Nepomuckého najdete zde.

autor: Kateřina Rózsová-Horálková
Spustit audio