Bezpečná vzdálenost se dá změřit

23. květen 2008

Zatímco se uvažuje o tom, že za nerozsvícená světla ve dne nebudou přidělovány body, zvažuje se, že by byly zavedeny nové přestupky. Například bránění v předjíždění, nedodržení povinnosti dát znamení o změně směru jízdy nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti. A právě na posledně jmenovaný nešvar na našich silnicích se teď zaměříme.

Podkomise - jejíž návrhy bude ještě projednávat samotná expertní skupina - dále ministr, vláda a posléze poslanci a senátoři navrhují trestat mimo jiné nedodržování bezpečné vzdálenosti.

"Navrhováno je trestání dvěma body. Současně je také zvažován postih narušení bezpečné vzdálenosti, takzvaná myška. I v tomto případě by měl viník dostat dva trestné body," vysvětluje Karel Hanzelka z Ministerstva dopravy ČR.

Nejprve ale musí být tento postih zapracován do přestupkového zákona jako samostatný přestupek. Dnes spadá do obecné kolonky, kde je trest na místě maximálně do 2000 korun a ve správním řízení do 2500. Vedoucí Pražského dopravního inspektorátu Pavel Švrčula by nedodržení bezpečné vzdálenosti a případný trest rozlišoval.

"Jsou to přestupky, které nás řidiče obtěžují, a měly by být potrestány. Navrhovatelé zákona ale podle mého názoru měli spíše na mysli jednotlivé důvody, kdy k nehodě dojde. Pokud by při nedodržení bezpečné vzdálenosti k nehodě došlo, tak trestné body by byly určitě na místě. Ale jinak si myslím, že by se to těžko prokazovalo, protože v současné době není ještě běžná technika, která by nedodržení bezpečné vzdálenosti objektivně určila."

Naopak vedoucí výcvikového centra řidičů v Mostě Jiří Patera je jednoznačně pro, ale má své pochybnosti.

"Naprosto s postihem souhlasím, protože to je jeden z přestupků, kdy dochází k dopravním nehodám. Nedovedu si však představit, jak se to bude v České republice posuzovat. V okolních státech určité metody existují - snímání odstupu vozidel kamerou - a potom se přestupek řeší nekompromisně. U nás prostě chybí systém, který by vzdálenost mezi jednotlivými auty měřil."

Na to je jednoduchá odpověď.

"Záleží na legislativní úpravě tohoto přestupku, který by byl vložen do zákona č. 361. Nicméně, policie disponuje zařízeními, které dokáží nejen měřit rychlost, ale také jsou schopny zaznamenávat přestupky v dopravě, například chování řidičů v provozu. Přesto předpokládáme, že tímto zařízením budeme masivně dovybavovat právě dopravní polici v následujících letech," předpokládá ředitel dopravní služby Policie ČR Martin Červíček.

Teď už tedy záleží pouze na tom, zda navrhovatelé a zákonodárci dokáží bezpečnou vzdálenost jasně definovat.

autor: pgj
Spustit audio