Biblický Job dostal odpověď na něco úplně jiného, než na co se ptal, soudí Daniel Raus

27. prosinec 2015

Zřejmě neexistuje kniha, která by byla v dějinách literatury inspirativnější, než je Tanach, neboli hebrejská Bible, tedy to, čemu křesťané říkají Starý zákon. Biblické příběhy se odehrávají před několika tisíci lety, ale otázky, které se v nich objevují, jsou stále aktuální.

Poezie hebrejské Bible inspirovala i řadu českých umělců. Píseň písní přebásnil například Jaroslav Seifert, Viktor Fischl pak přeložil do básnické řeči všechny poetické knihy Tanachu.

Poezie hebrejské Bible inspirovala i řadu českých umělců. Píseň písní přebásnil například Jaroslav Seifert, Viktor Fischl pak přeložil do básnické řeči všechny poetické knihy Tanachu. V jejich stopách jde básník a publicista Daniel Raus. Kamila Schusterová se ho zeptala, jak dnes můžeme starověkým příběhům porozumět.

Přiblížit události a myšlenky Tanachu dnešnímu světu se pokusil básník a publicista Daniel Raus. Postupně by mělo vyjít pět poetických knih, které pojednávají o věčných tématech lásky, bolesti, smyslu života, moudrosti a spirituality.

Jako první vyšla audiokniha Job s podtitulem Člověk soudí boha. Paralelně s audionahrávkami vychází přebásněná biblická poezie také knižně.

Daniel Raus: „Smysl přebásnění je v tom, aby se přiblížila a zvýraznila poezie, která v těch knihách je, aby se ty knihy přiblížily úplně běžnému člověku. Překlady jsou samozřejmě co nejbližší originálu, a tím pádem jsou méně srozumitelné. Přebásnění nahrazuje některé obrazy, které už nefungují, a přibližuje to běžnému člověku. Myslím si, že to je určené komukoliv, kdo má otázku proč.“

Ústředním bodem Jobova příběhu je utrpení. To je něco, co i dnešního člověka potká v životě dřív nebo později. Proto je mu to tak blízké. Jobovo setkání s Bohem jakoby převálcovalo všechno, včetně jeho utrpení.

Roli Boha v audioknize namluvil Viktor Preiss, Jobovi propůjčil hlas Ivan Trojan a v roli Satana vystupuje Lukáš Hlavica.

Kniha je pojatá formou divadelního představení, scény se odehrávají na zemi i na nebi. Celá kniha je napsaná velmi dramaticky. Právě přebásnění její dramatičnost ještě zvýrazní. Příběh má velký spád a v jednu chvíli skutečně Job vyzve Boha na soud.

Daniel Raus: „Job má spoustu otázek a říká se, že na ně nikdy nedostane odpověď. Skutečnost je ale u Joba taková, že on vyzve Boha na soud. Ten Bůh se skutečně zjeví a řekne mu: ‚Vyzval jsi mne na soud, máš slovo, jsi žalující stranou.‘ Ale Job neřekne ani jednu ze svých otázek, to je velmi zajímavá věc. Dostane odpověď na něco úplně jiného, než na co se ptal.“

Dnes Evropané často prohlašují, že je čas vrátit se k původním hodnotám, na kterých se zakládá západní civilizace. Patří k nim nepochybně i poezie židovské Bible. Právě tisíc let staré příběhy prezentované novým jazykem Daniela Rause mohou pomoci uvědomit si kořeny naší civilizace.

autor: sch
Spustit audio