Oldřich Mirtes

Miters Oldřich - Foto: archiv VHÚ Praha

Miters OldřichFoto: archiv VHÚ Praha

* 1. 9. 1908 – 7. 5. 1945, vulganisér

K životu Oldřicha Mirtese se v archivech bohužel nedochovalo příliš informací. Je známo pouze to, že pracoval jako profesionální řidič pro různé firmy a podniky. O řidičský průkaz si zažádal už ve dvaceti letech. V té době pracoval ve vulkanisérské firmě Ondřeje Kuby v Praze. Po získání řidičského průkazu se stal šoférem na plný úvazek. Auta byla zřejmě jeho vášní, ve svém trestním rejstříku měl totiž několik záznamů z dopravních nehod. Z toho jedna byla velmi vážná, když Oldřich Mirtes ve velké rychlosti nezvládl řízení a srazil chodce Josefa Horu. Ten na následky svých zranění zemřel a Oldřich Mirtes byl odsouzen ke čtyřem měsícům vězení. Rovněž mu byl odebrán řidičský průkaz a tak od roku 1932 nemohl nadále řídit a pracoval jako dělník-vulkanisér. V tomto povolání zůstal až do války a do Květnové revoluce. Nejsou známy detaily účasti Oldřicha Mirtese v boji o rozhlas. Víme jen, že zemřel na následky bombardování budovy rozhlasu, když byl 7. května odpoledne zasažen leteckou pumou v ulici Italská. 

Zdroje: 

NA, f. Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1931-1940 , k. 8986, sign. M2677/4 Mirtes Oldřich
VUA, f. 255, sign. 317186/195 Mirtes Oldřich 

Autor:  Petr Hampl

Nové články v rubrice

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas