Bohoslužba Bratrské jednoty baptistů z modlitebny v Brně

Bohoslužba Bratrské jednoty baptistů z modlitebny v Brně. Káže kazatel Pavel Coufal.

Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně byl založen roku 1898. V roce 1906 byl zakoupen dům na ulici Smetanově 20. Uvnitř domovního bloku byla roku 1911 otevřena první modlitebna. Současnou podobu získala modlitebna po celkové rekonstrukci, která byla dokončena roku 2006.

Dnes má brněnský baptistický sbor přes 250 dospělých pokřtěných členů a desítky dětí a přátel. Sbor je otevřeným společenstvím, které radostně uctívá živého Boha a s láskou slouží lidem. Setkává se nejen v neděli ke společným bohoslužbám, ale i během týdne k biblické hodině a dalším aktivitám. Jeho sborové společenství zahrnuje všechny věkové skupiny, od nejmenších po ty nejstarší; proto sbor vytváří programy pro službu dětem, dorostu, mládeži, ženám, mužům, rodinám i seniorům. Také podporuje práci dětského klubu AWANA. Pravidelně se také scházejí menší společenství v Brně-Medlánkách, v Křídlech u Nového Města na Moravě a v Hraběticích u Znojma, která nesou svědectví o Kristu ve svém okolí.