Bohoslužba Českobratrské církve evangelické (Praha-Strašnice)

1. říjen 2006

Přímý přenos bohoslužby Českobratrské církve evangelické z Prahy-Strašnic. Káže farář Pavel Klinecký.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) má nepřetržitou kontinuitu od roku 1781. Tehdy, po vydání tolerančního patentu, pozůstalí evangelíci Církve podobojí (utrakvistů) a Českých bratří vyšli z ilegality, v níž po 160 let protireformace zachovali svou víru, a přihlásili se k jednomu ze dvou povolených vyznání, buď helvetskému (reformovanému) nebo augsburskému (luterskému).

Ač svým původem od dob Husových navazovali evangelíci na českou reformaci, která se roku 1575 ve svých dvou proudech spojila pod Českou konfesí a později i pod společnou konzistoří, nebylo jim dovoleno to vyjádřit v názvu církve. To se stalo až v roce 1918 sloučením obou větví evangelických sborů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svým dnešním názvem Českobratrská církev evangelická programově naznačuje svou návaznost na první (domácí) i druhou (světovou) reformaci, tak i to, že za své pravidlo víry a života uznává evangelium Ježíše Krista, dosvědčované v Písmu Starého i Nového zákona.

autor: Petra Kaluschová
Spustit audio