Bohoslužba Českobratrské církve evangelické z kostela U Jákobova žebříku v Praze Kobylisích

30. srpen 2015

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické z kostela U Jákobova Žebříku v Praze – Kobylisích. Bohoslužbu slouží farář Ondřej Kolář a jáhen Filip Němeček.

Kostel U Jákobova žebříku je moderní centrum na severní terase hlavního města, ve kterém se schází společenství křesťanů Farního sboru Českobratrské církve evangelické. Je to jediná církevní stavba ČCE, která byla realizovaná v dobách komunismu (1971).

Místní sbor, jehož faráři jsou Miroslav Erdinger, Ondřej Kolář, Jong Sil Lee (farář korejské části sboru) a Son Sinil (farář japonské části sboru), je otevřené společenství, ve kterém nachází své místo nejen členové sboru, ale také lidé se zájmem o víru, o Krista, o život církve. Faráři sboru působí mimo jiné také v psychiatrické léčebně v Bohnicích, v Domově pro seniory v Bohnicích, v Hospici Štrasburk a na dalších místech. Velmi důležitý a nosný je partnerský vztah s korejskou částí sboru, který otevřel cestu i k dalším národnostem (Japonci, Slováci a další). Na půdě sboru vzniklo Středoevropské centrem misijních studií, které výrazně obohacuje dosavadní tvář sboru.

Živá je spolupráce s místní katolickou farností i s farností Církve československé husitské. Sbor se věnuje celé řadě sociálních a pastoračních aktivit; mezi nejvýraznější v této oblasti patří pastorační práce v psychiatrické léčebně v Bohnicích, provoz Komunitního centra U Jákobova žebříku a spolupráce s mnoha charitativními a dalšími neziskovými organizacemi.

Spustit audio