Bohoslužba Českobratrské církve evangelické z Prahy - Strašnic

10. únor 2008

Přímý přenos bohoslužby Českobratrské církve evangelické z Prahy - Strašnic. Káže farář Pavel Klinecký. Jeho kázání na téma Síť víry podle biblických textů L 5, 1-11, J 21, 1-15 si můžete přečíst zde.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze - Strašnicích patří od počátku mezi početně větší a aktivní sbory pražského seniorátu. Je to způsobeno umístěním v centru lidnatého a dynamicky se rozvíjejícího obvodu Prahy 10, dále jistou místní evangelickou tradicí a v neposlední řadě i osobnostmi zde působících farářů. Takové postavení je samozřejmě důvodem k radosti, zároveň však zavazuje a přináší i některé problémy.

Původ sboru sahá do 30. let. Z té doby pochází i současná modlitebna, zvenčí nenápadná (vchází se činžovním domem, který nijak nevybočuje z fronty ostatních domů). Interiér však zaujme architekturou v konstruktivistickém slohu. Prošel sice několika přestavbami a rekonstrukcemi, na čistotě jeho stylu to však nic neubralo. Při nedělních bohoslužbách zde běžně bývá shromážděno přes sto účastníků bohoslužeb, při některých příležitostech bývá návštěvníků hodně přes 150.

Budova sboru ČCE v Praze - Strašnicích, před ní stojí přenosový vůz Českého rozhlasu

Život sboru ovšem nejsou jenom nedělní bohoslužby. Nejrůznější pravidelná i příležitostná setkání v týdnu pro všechny generace, aktivity dětí a mládeže, včetně tak atraktivních, jako je dramatický a keramický kroužek, letní tábor, kanoistická voda, spolupráce s blízkou diakonií, to jsou stále jenom některé z mnoha činností, kterými se Strašnice mohou "pochlubit" - i když, samozřejmě, nejde tu o nějakou prestiž, nýbrž pouze a výhradně o využití možností, které farnosti byly dány.

Strašnický sbor je tedy sbor živý v tom nejlepším slova smyslu, nabízející duchovní rozměr i specifickou křesťansky orientovanou kulturu uprostřed konzumní doby, která jinak není takovým věcem příliš nakloněna.

Farář Pavel Klinecký
Spustit audio