Bohoslužba Českobratrské církve evangelické z Prahy - Strašnic

3. únor 2013

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické z farního sboru v Praze - Strašnicích. Bohoslužbu slouží a káže farář Pavel Klinecký.

Toto společenství patří od počátku mezi početně větší a aktivní sbory pražského seniorátu. Je to způsobeno umístěním v centru lidnatého a dynamicky se rozvíjejícího obvodu Prahy 10, dále jistou místní evangelickou tradicí a v neposlední řadě i osobnostmi zde působících farářů.

Původ sboru sahá do 30. let minulého století, kdy vznikla i dodnes užívaná sborová modlitebna. Kromě nedělních bohoslužeb v ní v průběhu týdne probíhá celá řada sborových aktivit.

Strašnický sbor je živým sborem v tom nejlepším slova smyslu. Nabízí duchovní rozměr i specifickou křesťansky orientovanou kulturu uprostřed konzumní doby, která jinak takovým věcem není příliš nakloněna.

Spustit audio