Bohoslužba Českobratrské církve evangelické ze sboru v Praze 10 - Strašnicích

17. leden 2010

Přímý přenos bohoslužby Českobratrské církve evangelické jsme vysílali ze sboru v Praze 10 - Strašnicích. Kázal farář Pavel Klinecký.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze - Strašnicích patří od počátku mezi početně větší a aktivní sbory pražského seniorátu. Je to způsobeno umístěním v centru lidnatého a dynamicky se rozvíjejícího obvodu Prahy 10, dále jistou místní evangelickou tradicí a v neposlední řadě i osobnostmi zde působících farářů. Takové postavení je samozřejmě důvodem k radosti, zároveň však zavazuje a přináší i některé problémy.

Původ sboru sahá do 30. let. Z té doby pochází i současná modlitebna, zvenčí nenápadná (vchází se činžovním domem, který nijak nevybočuje z fronty ostatních domů). Interiér však zaujme architekturou v konstruktivistickém slohu. Prošel sice několika přestavbami a rekonstrukcemi, na čistotě jeho stylu to však nic neubralo. Při nedělních bohoslužbách zde běžně bývá shromážděno přes sto účastníků bohoslužeb, při některých příležitostech bývá návštěvníků hodně přes 150.

Život sboru ovšem nejsou jenom nedělní bohoslužby. Nejrůznější pravidelná i příležitostná setkání v týdnu pro všechny generace, aktivity dětí a mládeže, včetně tak atraktivních jako je dramatický a keramický kroužek, letní tábor, kanoistická voda, spolupráce s blízkou diakonií. To jsou stále jenom některé z mnoha činností, kterými se Strašnice mohou pochlubit... i když, samozřejmě, nejde tu o nějakou prestiž, nýbrž pouze a výhradně o využití možností, které nám byly dány.

Budova sboru ČCE v Praze - Strašnicích, před ní stojí přenosový vůz Českého rozhlasu


Strašnický sbor je tedy sbor živý v tom nejlepším slova smyslu, nabízející duchovní rozměr i specifickou křesťansky orientovanou kulturu uprostřed konzumní doby, která jinak není takovým věcem příliš nakloněna.

Spustit audio