Bohoslužba Českobratrské církve evangelické ze sboru v Praze 10 - Strašnicích

16. leden 2011

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické z modlitebny v Praze - Strašnicích. Bohoslužbu vedl a kázal farář Pavel Klinecký. Text kázání si můžete přečíst zde.

Při bohoslužbách zazněly písně z Evangelického zpěvníku (v závorce, je-li píseň i jinde):
č.284,1 Jakož o tom proroci
č.637 Díky Bohu vzdejme
č.440 Ozvi se, Pane můj
č.684 Učiň mne, Pane, nástrojem (Kancionál, vydal Zvon 1990: 928)
č.404 Pane Ježíši Kriste (Mešní zpěvy 207)

Toto společenství patří od počátku mezi početně větší a aktivní sbory pražského seniorátu. Je to způsobeno umístěním v centru lidnatého a dynamicky se rozvíjejícího obvodu Prahy 10, dále jistou místní evangelickou tradicí a v neposlední řadě i osobnostmi zde působících farářů.

Původ sboru sahá do 30. let. Z té doby pochází i současná modlitebna, zvenčí nenápadná (vchází se činžovním domem, který nijak nevybočuje z fronty ostatních domů). Interiér však zaujme architekturou v konstruktivistickém slohu. Prošel sice několika přestavbami a rekonstrukcemi, na čistotě jeho stylu to však nic neubralo. Při nedělních bohoslužbách zde běžně bývá shromážděno přes sto účastníků bohoslužeb, při některých příležitostech bývá návštěvníků hodně přes 150.

Strašnický sbor je živým sborem v tom nejlepším slova smyslu. Nabízí duchovní rozměr i specifickou křesťansky orientovanou kulturu uprostřed konzumní doby, která jinak takovým věcem není příliš nakloněna.

Budova sboru ČCE v Praze - Strašnicích, před ní stojí přenosový vůz Českého rozhlasu
Spustit audio