Bohoslužba Českobratrské církve evangelické ze sboru v Praze - Braníku

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické ze sboru v Praze - Braníku. Káže farář Jaroslav Pechar.

Evangelický kostel v pražské čtvrti Braník se nachází v prostoru bývalého vápencového lomu v blízkosti přírodní památky Branické skály. Byl vystavěn po 2. světové válce podle projektu architekta Pavla Bareše. Členům sboru Českobratrské církve evangelické měl sloužit jako provizorní modlitebna, dokud nebude nahrazen kostelem kamenným. To se však nikdy nestalo a původní svatostánek slouží sboru dodnes.

Bohoslužba v evangelickém kostele v Praze - Braníku