Bohoslužba Církve bratrské z modlitebny v Praze na Smíchově

29. listopad 2015

Bohoslužba Církve bratrské z modlitebny v Praze na Smíchově. Kázal kazatel Bronislav Matulík.

Sbor Církve bratrské v Praze 5 má více než stoletou historii. V květnu roku 1894 se oddělilo z vinohradského sboru tehdejší Svobodné reformované církve 42 členů a byl zřízen sbor na Smíchově. Prvním kazatelem se stal Alois Bílý, za jehož působení a organizačního přispění byl roku 1903 postaven sborový dům ve Vrázově ulici, kde se sbor schází až do dnešního dne. Celkově zde sloužilo 14 kazatelů.

Sbor prošel za svou existenci mnoha dramatickými situacemi (např. kazatel Josef Cvrček byl zatčen gestapem za napomáhání Židům). Procházel velikým nárůstem i odlivem členů. Paradoxně nejvíce členů (přes 400) měl v době největšího totalitního útlaku v 50. letech 20. století, kdy pod svá křídla přijal desítky bratří a sester z komunisty zakázaných Křesťanských sborů.

V současné době ve sboru působí kazatel Bronislav Matulík. Sbor se schází ke slyšení slova Božího ve všech generacích. Pro děti je během bohoslužeb připraven program odpovídající jejich věku.

Spustit audio