Bohoslužba Jednoty bratrské z modlitebny v Nové Pace

11. srpen 2013

Bohoslužba Jednoty bratrské z Nové Paky. Káže kazatel Bohdan Čančík.

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace je společenstvím zahrnujícím všechny generace. Kromě společných nedělních bohoslužeb se shromažďuje také ve skupinách během týdne ke slavení Boha, biblickému studiu, vzájemnému povzbuzení, zábavě i ke společné práci.

Již šestým rokem zde pracuje křesťanská základní a mateřská škola Brána, která je otevřená všem dětem bez ohledu na vyznání. Sbor dobudoval v minulém roce nový objekt mateřské školy a nyní staví z vlastních prostředků a různých darů i základní školu. Deset let existence letos slaví občanské sdružení Fontána pořádající různé volnočasové aktivity, koncerty a přednášky. Toto společenství se nebojí odvážných kroků a ve víře jde do nových zkušeností.

Společně všichni usilují, aby i jejich život prakticky odrážel a vyzařoval láskyplný způsob Ježíšova života.

Spustit audio