Bohoslužba připomene oběti nacismu a komunismu

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zve na bohoslužbu za oběti nacismu a komunismu z řad kněží, řeholníků a řeholnic v den 620. výročí mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého. Bohoslužba se koná 20. března 2013 od 18.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Hlavním celebrantem bude nástupce sv. Jana Nepomuckého ve funkci generálního vikáře pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík. Po mši svaté následuje modlitba u Památníků obětí totalit na vyšehradském hřbitově. Při setkání na Novém děkanství v 19.00 hodin promluví sestry boromejky o Matce Vojtěše Hasmandové a o persekucích ženských řeholní řádů v období totality.

Sv. Jana Nepomuckého, nejproslulejšího kanovníka Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla, dal usmrtit Václav IV. dne 20. března 1393. V době, kdy se Jan Nepomucký stal generálním vikářem pražského arcibiskupství, trpěla církev dlouholetým dvojpapežstvím. Oslabení církve se snažil využít král a císař Václav IV., který chtěl zřídit v Čechách další biskupství, v jehož čele by stanul jemu oddaný prelát. Jan Nepomucký ovšem pomohl tento úmysl zmařit. Král svolal jednání s představiteli arcidiecéze a během něj nechal všechny účastníky zatknout. Unikl pouze arcibiskup Jan z Jenštejna. Ostatní zatčení byli vyslýcháni, Jan a jeden z jeho úředníků na mučidlech. Ještě téhož dne 20. března 1393 nechal král Jana Nepomuckého utopit ve Vltavě.

Kronikář Václav Hájek z Libočan zdůvodňoval králův hněv jeho marným úsilím dozvědět se od Jana, z čeho se zpovídala Václavova manželka královna Žofie. Tato verze historie se pak dostala i do kanonizační buly, kterou byl Jan Nepomucký prohlášen svatým dne 9. března 1729. Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen do řeky, se stala vzorem pro více než 30 000 soch stojících na mostech téměř celé Evropy. Jeho památka se připomíná 16. května, a to nejen v Evropě, ale i v dalších zemích světa.