Bohoslužba Římskokatolické církve (katedrála sv. Bartoloměje v Plzni)

2. duben 2006

Přímý přenos bohoslužby Římskokatolické církve přinášíme z katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Celebruje mons. František Radovský, biskup plzeňský. Po skončení bohoslužby se můžeme se svými dotazy i názory obrátit na patera Emila Soukupa na tel. čísle 602 487 657 nebo na e-mail: soukup@volny.cz

Katedrála sv. Bartoloměje se svou 102 m vysokou věží (nejvyšší kostelní věž v Čechách) je výraznou dominantou města Plzně. První zmínky o této svatyni jsou z roku 1309. Mnohokráte byla přestavována, naposledy v roce 1882, kdy byla opravena Štemberská kaple, na niž se zřítil štít kostela a poškodil ji. Po opravě zakoupilo Město Plzeň tzv. Český oltář od řezbáře Josefa Kastnera, secesní dílo, které získalo na Světové výstavě v Paříži v roce 1900 první cenu v oboru sakrálního umění. V roce 1882 provedl architekt Mocker v duchu romantismu výrazné úpravy interiéru. Navrhl novogotický hlavní oltář, na němž je umístěna gotická socha Madony z konce 14. století. Ve vítězném oblouku je zavěšeno gotické sousoší Ukřižování, které vytváří v katedrále nádhernou dominantu.

Papež Jan Pavel II. založil dne 31.5.1993 v Plzni biskupství, a tak se chrám sv. Bartoloměje stal katedrálou biskupa. Prvním plzeňským biskupem jmenoval Svatý otec Mons. Františka Radkovského.

Při katedrále je farnost, kterou spravuje P. Emil Soukup. Je to největší farnost nejen v Plzni, ale v celé plzeňské diecézi. Ve všední dny jsou zde mše svaté denně v 8 hodin ráno, v neděli v 7 hod a v 10.30 hodin. Biskup František Radkovský zde slouží mši sv. o všech velkých svátcích a slavnostech, jak je to předepsáno církevním právem. Poslední sobotu a neděli v květnu se slaví v Plzni Dny víry. Třikrát do roka uděluje biskup Radkovský apoštolské požehnání: o Vánocích, o Velikonocích a při už zmíněných Dnech víry.

Farní společenství při katedrále je velmi živé. Scházejí se zde pravidelně mladí i starší v různých společenstvích. Při farnosti též působí Slovenské katolické centrum, které pečuje o Slováky žijící v Plzni. V neděli navštěvuje bohoslužby ve farnosti cca 800 věřících, přímo v katedrále se zúčastní bohoslužeb asi 360 věřících. Ve farnosti jsou ještě další kostely: sv. Jana Nepomuckého a Nanebevzetí Panny Marie.

autor: Petra Kaluschová
Spustit audio