Bohoslužba Římskokatolické církve z kostela Všech Svatých v Litoměřicích

4. květen 2014

Bohoslužba Církve římskokatolické z kostela Všech Svatých v Litoměřicích. Celebruje P. Stanislav Přibyl.

První zmínka o kostelu je z 12. února 1235 (část zdiva z té doby je dochována). Na počátku 15. století měl kostel hlavní oltář a šest oltářů bočních, stála zde také kaple sv. Kateřiny (1480) poblíž dnešní věže. V letech 1570 – 75 byly zřízeny na kostele tři stanové střechy tak, jak je dodnes vidíme. V roce 1686 kostel částečně vyhořel a vše zde bylo provizorně upraveno, aby mohl sloužit svému účelu. Toto provizorium trvalo až do let 1717 – 24, kdy byl celý kostel zbarokizován podle návrhu stavitele Octavia Broggia, který je také údajně v kostele pohřben. Štukatérské práce provedli F. a M. Dollingerové a kamenické práce O. Kraus. Byl také zrušen hřbitov, který se rozkládal kolem kostela. Při barokní přestavbě kostela došlo také ke spojení kostela s městskou věží, která původně stála samostatně. Kostel má nyní, kromě oltáře hlavního, ještě dvanáct oltářů bočních.


Ve věži visí nyní čtyři zvony. Největší z nich je zvon Václav z r. 1501, Ptáček z r. 1512, Vojtěch z r. 1524 (přenesen z kostela sv. Vojtěcha v Litoměřicích), Martin z r. 1691 (přenesen z kostela sv. Martina v Mlékojedech). Oba posledně jmenované zvony byly sňaty za druhé světové války a zabaveny pro válečné účely, ale naštěstí nedošlo k jejich zničení a tak byly v roce 1946 znovu posvěceny a umístěny na děkanství v Litoměřicích.

Spustit audio