Bohoslužba Slezské církve evangelické a.v. z Oldřichovic

30. leden 2011

Bohoslužba Slezské církve evangelické augsburského vyznání z farního sboru v Oldřichovicích. Kázal pastor Jiří Chodura.

Sbor byl založen v r. 1950 v důsledku duchovního probuzení, které probíhá na území Těšínska od r. 1905. To určuje také charakter sboru – je zaměřen na uctívání Boha, křesťanské společenství, duchovní růst svých členů, praktickou službu a evangelizaci – oslovení lidí mimo sbor evangeliem.

V životě a službě sboru je položen důraz na všeobecné kněžství věřících, tj. zapojení ordinovaných i neordinovaných do praktické i duchovní služby včetně zvěstování Slova Božího.

V rámci sboru působí nedělní besídky, setkání dorostu, mládeže, rodin a seniorů. Mezi sborové hudební služby patří smíšený pěvecký sbor, křesťanská dechovka (od r. 1924), doprovodná hudební skupina, dětský sbor Paprsek a dívčí sbor Gospel. Mladí členové sboru zakládají na území sboru misijní kluby, na které zvou své nevěřící kamarády a vydávají jim svědectví o své víře.

Spustit audio